3.

20ste PENNING POLLARE

 
3

BOGAERTS Lauwereys zijn weduwe

 
Lauwereys Bogaert was schepen van Wedergrate in 1552. Was gehuwd met Marie Van Belle , dochter van Dierick Van Belle , beiden waren buitenpoorters in 1553
 
E Huis van 50 roeden ten rode = 8 pond
E Land van 300 roeden " op den nedercautere " = 9 pond
E Land van 50 roeden " op Schalcken velt " = 30 schellingen
E Land van 100 roeden " op hoenderschot " = 3 pond
E Hoplochting van 50 roeden " ten rode " = 2 pond
E Droge weide van 100 roeden " ten mansdalle " = 6 pond
 
P Land van 1800 roeden " op Schalekevelt en op den merrelputte " van Cornelis Van Brantegem en van Jan Vanden Eeckhoute = 60 pond 
P Meers genaempt " den kuerssele " van Josynen Hermans = 5 pond 4 schellingen
P Land van 300 roeden " aen den ouden dam " / geen eigenaar = Josyne Hermans?/ = 6 pond
 
P Land van 1400 roeden " op den nedercauter "
P Land van 100 roeden " op den Wyngaert "
P Land van 150 roeden " op den raesberch "
P land van 100 roeden " aent sieckhuys " alias " aen sieck huys "
P Meers van 700 roeden " aen de cluyse en de vyvermeersch "
P Meers van 100 roeden " teghen den ouden meersch "
 
Alles in pacht van Mr. Jan Boete voor de som van 86 pond sjaars
 
4

BOSSCHE Vanden Willem

 
E Huis van 180 roeden op den mansdal  = 10 pond
E Land van 150 roeden " op merrelputte " = 4 pond
E Land van 100 roeden " op den nedercautere " = 3 pond
E Land van 100 roeden " op Stebbinghenvelt " = 3 pond
E Schoofland van 400 roeden " opt hoenderschot " = 9 pond
E Meers van 61,66 roeden " genaempt den capellemeersch " = 5 pond
E Meers van 100 roeden " in de quaetbroeck " = 6 pond
 
Pacht 10 percelen van Heer Olivier Vanden Broecke , prochiaan van Zandbergen.
 
P Meers groot 2/3de van half bunder ( 133,3 roeden ) " genaempt den cappellemeersch
P Meers zijnde " eetteweijde " groot 250 roeden " in den veldemeersch "
P Meers van 50 roeden " in de quaetbroeck "
P Land van 75 roeden " op den merrelputte "
P Land van 130 roeden " opt Schalkevelt "
P Land van 75 roeden " opt muelevelt "
P Schoofland van 125 roeden " opt hoenderschot "
P Land van 100 roeden " opt hoenderschot "
P Land van 50 roeden " int oudt hof "
P Land van 100 roeden " opt muelevelt "
 Alles samen verpacht voor 48 pond en wijngeld over 9 jaar 36 pond
 
P Land van 100 roeden " op Wyngaert " van de kerk van Pollare = 3 pond
P Land van 50 roeden " op Wyngaert " van de kerk van Pollare = 15 schellingen
P Meers van 75 roeden " inden quaetbroeck " van de Armen van Pollare = 3 pond 15 schellingen

             
Naar 4de deel van XXste penningkohier Pollare