SentencŽn van de vierschaar van Wedergrate in 1586


Opnieuw zijn de meeste sentencies omtrent onbetaalde losrenten


Eiser : Pieter Vastershaegen x Paesschyncken De Luu  weduwe van wijlen Lieven Claes

Verweerder : Arent Cosijns

Eis :  5 pond groote vlaams van geleend geld

Verloop : de verweerder had beloofd naar Ninove te gaan om de gevraagde som te betalen doch was daar niet verschenen

Vonnis : veroordeeld tot de boete + de kosten

Manisse door Pauwels Van Boterdaele meier

Present : Cornelis De Groote , Gillis De Bremaeker , Adam Buydens , Gillis De Groote , Joos Vande Maele , Pieter Van Callenberghe

Datum : 22/01/1586


Eiser : Adriaen Van Boterdaele x Martijne Lippens

Verweerder : Jan De Middeleer als voogd en naastbestaande van de wezen van wijlen Pieter Coppens

Eis : het verloop van een losrente van 7 pond parisis verachterd van 8 jaar , laatste valdag OLV. dag lestleden

Verloop : Jan De Middeleer is niet verschenen

Vonnis : eis is toegewezen

Present : Cornelis De Groote , Gillis De Groote , Joos Vande Maele , Cornelis Vander Strict , Pieter Van Callenberghe

NOTA

De schepenen zullen om humanitaire redenen het onderpand van de familie van wijlen Pieter Coppens beschermen , zie de W.P.  Denderwindeke van het jaar 1587 waar de schepenen de verkoop van het onderpand beletten

REDACTIE : GENEALOGISCHE NOTITIES

Adriaen Van Boterdaele x Martijne Lippens , zie hiervoor de wettelijke passeringen van de parochie van Neigem

Pieter Coppens fs. Pauwels x Lysbette De Middeleer fa. Adams , buitenpoorters in 1554
                 
Uit dit huwelijk is ons slechts ťťn kind bekend  : Franchyne Coppens


Eiser : Adriaen De Luu met Juliens zijn procureur

Verweerders : Dhoirs Cornelis De Mol

Eis : rente van 20 schellingen groot verachterd van 7 jaar

Verloop : Geen hoirs verschenen. Wel verscheen Cornelis De Groote " onsen medescepen " van dat Marie Vanden Eeckhoute overgaf de beclaegde hypotheque als verwonnen pandt

Present : Pauwels Van Boterdaele meyer
Schepenen : Gillis De Groote , Adam Buydens , Joos Vande Maele , Peeter Van Callenberghe , Cornelis Vander Strict

Datum : 28/01/1586


Eiser : Guilliam De Vlaminck met Stomme zijn procureur

Verweerder : de weduwe Franchois Desseters

Eis : te betalen 24 pond 6 schellingn eens over een belofte gedaan door de Weduwe in juni 1582 ondertekend bij de meier Pauwels Van Boterdaele , Pieter Cuppens en Groote als schepenen of dit te verhalen bij  Christoffel De Pester haar borg

Vonnis : eis toegewezen

Present : Pauwels Van Boterdaele meier , Cornelis De Groote , Joos Vande Maele , Cornelis Vander Strict en Pieter Van Callenberghe scepenen

Datum : 20/02/1586

REDACTIE : Op 4 april 1587 wordt door de weduwe Franchoys Desseters hiertoe een dagwand land gelegen op het Hoenderskot verkocht


Eiser : Machiel Vander Eecken eiser bij transport met Juliens zijn procureur

Verweerder : Joos Vande Maele

Eis : het verloop van een rente van 9 pond parisis verachterd van 8 jaar / half maart 1585 / cfr. de brieven ondertekend TRONCKE

Verloop : Joos Vande Maele heeft de beclaegde hypotheque de heesschers overgegeven als verwonnen pandt

Present : Pauwels Van Boterdaele meier
Schepenen : Cornelis De Groote , Adam Buydens , Gillis De Groote , Peeter Van Callenberghe , Cornelis Vander Strict

Datum : 27/02/1586