DE 20ste PENNINGKOHIEREN VAN NIEUWENHOVE-WAERBEKE

Het kohier werd onderverdeeld in 4 delen

Het eerste deel zijn de huizen die gepacht werden , dit waren er 5 in totaal
Het tweede deel zijn de gronden die in pacht gehouden werden . Ook hier vinden we occasioneel een huis bij de pachten

 1. BORREMAN Meester Jan , prochiaan van Wartbeke

  Pacht van kerk van Nuwenhove : Land 250 = 5 L
  Pacht van Jan De Ruyper : Meers 40 = 2 L 10 Sch
  Pacht van Joos Thienpont : Meers 45 = 30 Sch
  Pacht van kerk van Wartbeke : Land 16 = 10 Sch


 2. BREECPOT Michiel : heeft helft van een huis naast Adriaen De Meyer 50 = 38 Sch


 3. COOLS Andries fs. Adriaens heeft huis 33 = 24 Sch


 4. CORTVRIENT Jan

  Pacht huis van Joos Thienpont 180 = 5 L


 5. DE BREMAEKER Adriaen

  Pacht van klooster van Sinte Lysbette : Land en Meers 1100 = 25,5 L
  Pacht van Joos Thienpont : Meers 100 = 5 L
  Pacht van de kerk : Land 20 = 10 Sch


 6. DE BREMAEKER Matheeus

  Pacht van Jan De Bremaeker : Meers 75 = 4 L


 7. DE CORTE Daneel

  Pacht van de weduwe Arent De Vos Meers 33 = 2 L
  Pacht van Wezen Jan Raes Meers 60 = 3 L


 8. DE COSTER Jan

  Pacht een huis van Wezen Adriaen Nokermans 45 = 2,5 L


 9. DE COSTER Pieter : huis 100 = 4 L 18 Sch


 10. DE GANSEMAN Jan : huis 100 = 3 L 14 Sch

  Pacht van Joos Thienpont : Land 150 = 4 L


 11. DE GROOTE Jan zijn weduwe : huis 125 = 4 L 10 Sch


 12. DE KLERCK Adriaen en Adriaen Vander Biest hebben samen huis 150 = 5 L 2 Sch


 13. DE LU Gherdt : huis aen de kerke te Nuwenhove 40 = 36 Sch


 14. DE MEYER Adriaen : helft van stede naast Michiel Breecpot 50 = 38 Sch

  Pacht van de kerk een blocxken 75 = 3 L


 15. DE MEYER Joos heeft huis 128 = 3 L 5 Sch


 16. DE MEYER Pieter heeft 2 huizen samen 75 = 2 L 17 Sch

  Pacht van de heer van Zantberghe : Meers 125 = 6 L


 17. DE MEYER Zegher zijn huis 66 = 2,5 L


 18. DE MIDDELEER Christoffel
  Meers 125 = 3,5 L
  Schoofland 125 = 25 Sch
  Tiendeland 33 = 15 Sch


 19. DE MIDDELEER Roelandt heeft op Doverot huis 100 = 3 L 18 Sch
  Huis 50 = 35 Sch


 20. DE MOMMERE Gillis heeft huis 33 = 2 L


 21. DE NAYER Bartel heeft huis 75 = 2 L 15 Sch


 22. DE NAYER Joos

  Pacht van Wezen Pieter Maes : Schoofland 75 = 30 Sch
  Pacht van Joos Thienpont : Schoofland 100 = 24 Sch


 23. DE PELSMAKER Jan
  Land 37,5 op Wartbekevelt = 1 L


 24. DE REGHELE Pieter zijn weduwe : behuyst stedeken 44 = 30 Sch


 25. DE RUYPER Jan de Oude : huis 100 = 4 L 15 Sch
  2de huis 100 = 4 L 15 Sch


 26. DE VINCKE Matheeus heeft huis 100 = 5 L
  Tiendeland 196
  Schoofland 80


 27. DE VINCKE Symoen zijn weduwe heeft huis 30 = 30 Sch

  Pacht van Wezen Jan De Meyer : Tiendeland 100 = 30 Sch ( folio 4v )

  Pacht van clooster Vorst 1/2 bunder meers = 4 L
 28.  ( folio 9v )

 29. DE WITTE Symoen heeft huis 75 = 2 L 12 Sch


 30. EVERAERTS Raessen : huis 100 = 3 L 14 Sch
  Nog een huis 75 = 2 L 13 Sch


 31. HUYBENS Joos

  Pacht van Jooris De Groote : Meers 153 = 7 L


 32. JOURS Jan samen met Adriaen Van Lierde : huis 75 = 2 L 14 Sch


 33. MAES Bartel : huis 64 = 2 L 10 Sch


 34. MAES Gillis : huis 100 = 3 L 12 Sch


 35. MAES Gillis : huis 200 daeraf 3 lynen schooflant = 6 L 12 Sch


 36. MAES Jan : huis 100 = 3 L 15 Sch


 37. MAES Pieter : 2 huizen samen 100 = 5 L 8 Sch


 38. MAES Pieter  bewoont zijn stede 150 = 4 L 5 Sch

  Pacht van Weduwe Joos De Smet : Land 25 = 20 Sch


 39. MOERMAN Jan

  Pacht van kerk van Waarbeke : Land 150 = 3 L 1 Sch


 40. ONDERMERCKX Jan : heeft hofstede 75 = 3 L 5 Sch

  Nog huis te Huybrechts 34 = 24 Sch

  Pacht van clooster van Vorst : 18 bunder land daaraf in Henegouwe op Galmaerden ligt 2 bunder = 164 L , komt hier 146 L

  Pacht van H. Geest Wartbeke : land 100 = 2 L


 41. PATERNOSTER Weduwe Arent heeft huis 125 = 4 L 5 Sch


 42. PERDAENS Bette heeft een cammeken 25 = 20 Sch


 43. PERDAENS Gheert

  Pacht van Joos Thienpont Land 225 = 7,5 L
  Pacht van H.G. Nuwenhove Land 60 = 4 veertelen coorens = 2 L 8 Sch
  Pacht van de Kerk Schoofland 75 = 30 Sch


 44. PERSOONS Joos

  Pacht huis van Joos Thienpont 100 = 3 L 12 Sch


 45. PLECKE Christoffel : huis 40 = 30 Sch

  Pacht van Joos Thienpont land 90 = 2 L


 46. PLECKE Lieven

  Pacht van de weduwe Philips Vanden Herweghe : Schoofland 100 = 25 Sch


 47. PLECKE Luyck : huis 100 = 3 L 10 Sch


 48. PLECKE Zegher : huis 50 = 36 Sch


 49. PROCHIAEN van Wartbeke : de priesteraige groot 100 = 4 L 12 Sch


 50. ROGIERS Adriaen zijn weduwe heeft stedeken 36 = 20 Sch


 51. ROGIERS Claes zijn hoirs hebben huis 100 en is schoofland = 3 L


 52. ROGIERS Jan : heeft huysken met 25 roeden erfs = 1 L


 53. ROGIERS Jan zijn weduwe : heeft huysken 35 = 1,5 L


 54. ROMBOUT Michiel

  Pacht van Machiel De Bus : Land 50 = 30 Sch


 55. ROMBOUTS Weduwe Pieter

  Pacht van Hoirs Jan Vanden Inde : Meers 50 = 2 L 10 Sch
  Pacht van de kerk : Meers 100 = 3 L
  Pacht van Weduwe Philips Vanden Herweghe : Land 300 = 6 L


 56. ROOSEN Jan ( woonachtig in Vollezele als pachter van het hof te Lysbroeck )

  Pacht van Karel van Gavere : Meers 200 = 3 L 10 Sch

  Dit in zijn kwaliteit als pachter van het hof te Lysbroeck , zie hieromtrent ook de 20ste penning van Denderwindeke


 57. SCHOONJANS Heijndrick : huis 100 = 3 L 12 Sch


 58. TAELMAN Joos

  Pacht van Pieter Schoonjans : Land 150 = 4 L


 59. THIENPONT Christiaen
  Tiendeland 75 = 30 Sch
  Schoofland 175 = 3 L


 60. THIENPONT Jacop : thof te Steene groot 100 = 5 L


 61. THIENPONT Jan : huis met schuere en stallen 100 = 4 L 10 Sch

  Pacht van clooster Vorst 12 bunder land = 84 L
  Pacht van Joos Zaechmans 1,5 dagwand meers = 9 L
  Pacht van wezen Jooris Thienpont 27 roeden meers = 36 Sch


 62. THIENPONT Joos : huis aen de vierschare met schuere en stallen 150 = 5 L 8 Sch

  Pacht van de weduwe Adriaen De Vos : Land 1200 ( tiendeland , schoofland , 33ste schoofland ) voor 12 rasieren coorens aan 2 L 18 Sch de rasier = 18 L 16 Sch

  Pacht van H. Geest Vullezele : Schoofland 10O en Meers 40 = 2,5 L

  Pacht van Dhoirs Jooris Thienpont : Land 40 op Djonghersvelt = 15 Sch

  Pacht van Heere van Edingen een schoof voor 12,5 L

  Pacht van St. Adriaens het hof ten Berghe gelegen binnen Vullezele waarvan binnen de parochie ligt 13 bunder land en 11 dagwand meers dus hiet tot 22 L 10 Sch
  Ook 3 mudde coorens edingsche maete is 2 mudde onzer maete voor 30 Sch de rasier = 18 L
  Ook 16 rasieren coorens ten prijze van 2 L 8 Sch = 38 L 8 Sch

  Pacht van Symon Pletincx : Land 1300 en Meers 150 met nog meer goed binnen Vullezele dus komt hiet tot  21 L

  Pacht van de prochiaen van Vullezele de 6de en de 7de schoof van 7 , thiende van Vullezele , hier in deze parochie tot 6 L


 63. UYTENHOVE Philips

  Pacht van Jan de Ruyper de Oude : drooghe weede 100 = 3 L


 64. VAN BERCHEM Jan : huis geheeten de Cliphaut groot 25 roeden = 3 L

  6 roeden erfs met een camme = 30 Sch

  Land 50 ten Vuylekeere = 1 L
  Tiendeland 300 = 5,5 L
  Droge weide 200 = 3 L 16 Sch
  Schoofland 250 op de Paelwilghe = 4 L 15 Sch
  Land 50 op Jonghersvelt = 20 Sch
  Land 100 " in de Stoffels " comende van Joos Roosen " = 2 L

  Pacht van Joos Roosen : een bogaert met stal en deel van een schuere 50 = 3 L .
  Pacht van Adriaen Van Lierde : Tiendeland 50 = 2 L


 65. VAN BERCHEM Pieter heeft huis 75 = 2 L 15 Sch


 66. VAN BERCHEM Pieter zijn weduwe : huis 100 = 3 L 10 Sch


 67. VAN BOTERDALE Adriaen : huis 75 =  2 L 15 Sch


 68. VAN BOTERDALE Christiaen : huis 75 = 2 L 15 Sch


 69. VAN BOTERDALE Jan heeft huis 75 = 2 L 15 Sch


 70. VANDEN HERWEGHE Claes

  Land 125 " Djonghersvelt " = 2,5 L


  Pacht van Clooster Vorst een thiende en schoof van acht de twee sjaers om :
  3 mudde 4 rasieren coorens brusselsche mate en is veel minder dan deze onzer prochie op 2 L de rasier = 44 L
  2 mudde taerwe op 28 L 16 Sch brusselsche mate
  3 mudde vier rasieren evene cleen mate te 18 schellingen de rasier = 19 L 16 Sch
  2 rasieren erwten = 4 L
  Alles samen tot 96 L 12 Sch


 71. VANDEN HERWEGHE Jan heeft huis 30 = 24 Sch

  Pacht van Claes Vanden Inde : Land 50 = 30 Sch ( folio 4v )
  Pacht van Adriaen De Decker 20 roeden lochtinck = 20 Sch


 72. VANDEN HERWEGHE Joos
  Tiendeland 200 in helftwinninghe van zyne moeder
  Schoofland 200


 73. VANDEN HOLE Simoen

  Pacht van Adriaen Van Lierde : Land 50 = 30 Sch


 74. VANDEN INDE Bartel

  Pacht 2 huizen van Jan De Meyer en van Jacop Vanden Inde 200 waarvan ligt in Zantberghen 100 roeden int geheele = 16 L


 75. VANDEN INDE Claes

  Pacht een huis van Gheert De Vos met 300 roeden land = 24 L
  Pacht van de weduwe Adriaen De Vos : Land 250 en Weide 300 = 20 L


 76. VANDEN INDE Franchois : heeft huis 44 = 34 Sch

  Pacht van Joos Thienpont : Meers 125 = 6 L


 77. VANDEN INDE Hector

  Pacht van coster van Wartbeke = Schoofland 100 = 2 L


 78. VANDEN INDE Joos : heeft huys met erve in een besloten block 300 = 30 L 10 Sch ( ! )

  Pacht van Heer Christoffel De Pester : Schoofland 300 = 6 L
  Pacht van Joos Thienpont : Meers 100 = 4 L
  Pacht van H.G. van Nuwenhove : Tiendeland 150 = 4 L ( vorige pachter was Pieter Rombouts )


 79. VANDEN NEUCKER Jan

  Pacht huis van de Wezen Pieter Maes 100 = 4 L


 80. VANDEN NEUKER Jan zijn weduwe  : hofstede met schuere stallen en lochtinck 300 = 10 L 5 Sch

  Pacht van Weduwe Willem Huwaert : Meers 250 en Schoofland 75 = 10 L
  Pacht van Kerk van Nuwenhove : Meers 50 in de Belsbrouck  = 2,5 L
  Pacht van Joos Thienpont : Land 300 op Pentelinghevelt = 4 L
  Pacht van Joos De Middeleer : Schoofland 200 op Pentelinghevelt = 2 L
  Pacht van Weduwe Arent De Vos : Schoofland 10 = 2 L


 81. VANDEN NEUKER Joos : huis 100 = 3 L 14 Sch
  33ste schoofland 250 op Jonghersvelt
  Schoofland 100

  Pacht van Wezen Mahieu Straetmans een veldeken genaempt de Cappruyn 300 = 5 rasieren coorens = 12 L
  Pacht van Weduwe Vastershaghe een veldeken 133 = 4,5 L
  Pacht van Weduwe Arent De Vos Schoofland 250 = 3 L
  Pacht van de H.G. Schoofland 100 = 1 vat coorens = 24 Sch
  Pacht van de H.G. Land 75 = 30 Sch
  Pacht van de Kerk Meers 200 = 4 L
  Pacht van Pieter Vanden Inde Mees 50 = 24 Sch
  Pacht van H.G. van Nuwenhove Land 200 = 6 vaten coorens = 6 L
  Pacht van Jan Goessens Land 100 = 24 Sch


 82. VANDEN NEYGHENE Cornelis : huis 100 = 3L 10 Sch
  Heeft huis 30 roeden = 32 Sch ( folio 19 )


 83. VANDEN NEYGHENE Jan
  Tiendeland 158
  Schoofland 36 op Heetbekevelt
  33ste schoof 70


 84. VANDER BIEST Adriaen en Karel De Clerck hebben een huis 150 = 5 L 2 Sch


 85. VANDER BIEST Gheert  heeft huis 116 roeden = 4 L 2 Sch ( folio 14v )
                                                ghebruyct eene behuysde stede 75 = 3 L  ( folio 23 )

  Land 150 in de Belsbrouck = 3 L
  Schoofland 825 = 9 L

  Pacht van H.Geest Nuwenhove Meers 75 = 5 L


 86. VAN HOLLANT Gillis : huysken 30 = 24 Sch


 87. VAN LIERDE Adriaen met Jan JOURS samen : huis 75 = 2 L 14 Sch


 88. VAN VOORDE Joos : huis 100 = 3 L 12 Sch


 89. VANDER WEE Adriaen : huis aen de plaetse 100 = 4 L 15 Sch


 90. VANDER WEE Matheeus

  Pacht van Clooster van Beaupre : Schoofland 750 = 6 rasieren coorens en 6 rasieren evene , coorens aan 2 L 9 Sch de rasier en evene aan 30 Sch de rasier = 23 L 8 Sch

  Pacht van H.Geest Wartbeke : Land en Meers 500 = 6 rasieren coorens dus 14 L 8 Sch

  Pacht van H.Geest Nuwenhove : Land 100 = 3 vaten coorens = 3 L 12 Sch

  Pacht ook nog : Schoofland 150 = 3 L ??? ( op te zoeken via totaalrekening )


 91. VANDER WEE Pieter

  Pacht van Joos Thienpont : Meers 200 = 6 L


 92. VRANCKX Pieter heeft huis 50 = 38 Sch


 93. WIJCKE Gillis : behuyst stedeken 75 = 2 L 10 Sch

  Pacht van het clooster Beaupre Schoofland 150 en Tiendeland 150 = 2 LGenealogische gegevens :
 1. Ondermerckx Jan

  Anno 1554 buitenpoorter van Waarbeke als " Jan Hondermerckx fs. Guilliam " en gehuwd met Maria Vanden Nokere fa. Willems

  Vader van :
  a) Katelijne , x Adriaen Van Brueseghem fs. Jans , beiden buitenpoorter in Waarbeke
  b) Guilliam Ondermerckx die naar Denderwindeke verhuist en huwt met een dochter van Jan De Middeleer fs. Adams

 2. Hij is pachter van het klooster van Vorst en pacht 18 bunder.

 3. Van Berchem Jan

  Anno 1554 buitenpoorter van Waarbeke als " Jan Van Berchem fs. Willems " en gehuwd met Johanna Vanden Nokere fa. Willems


 4. Pletincx Symon

  Schepen van Edingen. Tapijthandelaar aldaar.
  Huwde Maria Thienpont , dochter van Pieter en Renildis Huwaert
  Hij is een zwager van Joos Thienpont


 5.