2.20ste PENNING POLLARE

                                           I N S E T E N E N   V A N    P O L L A R E
1

BEECKMAN Jan   ( 1)

E Huis van 200 roeden " ten rode " = 12 pond
E Land van 650 roeden " op den Wyngaert " = 16 pond
E Land van 450 roeden " opt Schalken velt " = 12 pond
E Land van 200 roeden " op de meye en de nedercauter " = 6 pond
E Land van 100 roeden " op deyghen " = 3 pond
E Land van 225 roeden " opt muelevelt " = 6 pond
E Land van 500 roeden " opt hoenderschot " = 12 pond
E Land van 150 roeden " opt muelevelt " = 4 pond
E Meers van 150 roeden " gelegen in den rombout " = 9 pond
E Meers van 150 roeden " in de paddenhole " = 8 pond
E Meers van 200 roeden " in de niewen meersch " = 16 pond
E Meers van 50 roeden " in de Weert " = 5 pond
E Bos van 125 roeden " opt hoenderschot " = 3 pond 15 schellingen
P Droge weide van 225 roeden " genaempt den keysere " van Mr. Jan Boote = 10 pond
P Maaimeers van 90 roeden " in nieuwen meersch " van heer Adriaen Van Brantegem = 12 pond
P Land van 700 roeden " op nedercauter " van Clooster van Beaupre = 14 pond
P Land van 100 roeden " opt muelevelt " van Armen van Pollare = 20 schellingen
P THINDE VAN DE SCHOLASTERIJ VAN MEERBEKE = 72 pond
1 Jan Beeckman , ex Ninove , huwt Yde De Mol , weduwe van Bernaert Claes .
Hij werd in 1580 ontvoerd door vrijbuiters en overleed in gevangenschap
Yde De Mol was weduwe van + Bernaert Claes en had uit dit eerste huwelijk 3 kinderen : Heer Olivier Claes , kapelaan
van Pollare , Jan Claes ( x Adriaene Malfroots ) overleden circa 1572 , Geeraert Claes ( x Lysbeth Heymans ) die ook
pachter is van het Hof te Winningen in Meerbeke
Yde De Mol is een dochter van + Joos De Mol en haar huis staat op de erfgrond haar verstorven van wijlen haar vader
Zij is een zuster van Gillis De Mol  ( zie n 48 ) en een tante van Roelandt De Mol ( zie n 50 )
Zij overleed circa 1583 in Pollare

2

BEENHOUWER DE Gillis

 
E Huis van 50 roeden " ter overstrate " = 4 pond