SCHEPENBRIEVEN ANNO 1756 omtrent NEIGEM
 


04.03.1756 : Vrijwillige verkoop ten versoecke van Pieter Straetman wonend tot St. Nicolaes int Landt van Waes alsmede ter requisitie van Sr. Anthonius Hilarion Vanden Abbeelen als momboir paterneel van de 2 minderjarige kinderen van wijlent Sr. Gillis Vanden Abbeelen bij autorisatie verleend door de schepenen van Meerbeke :

en hebben publiek doen verkopen met " de heerelijcken stockslagh " met het doen van 2 sondaeghsche kerckgeboden ende plackbrieven met twee distincte oproepingen van acht t'acht daegen om te verkopen :

een behuysde hofstede en een partij  meers gelegen in Neijghen

En de voorste Straetman en de 2 weesen pro in diviso competerende ten sterfhuyse van Virginia Vanden Abbeelen weduwe wijlen Pieter Pappaert hunne moije ende oudt-moije

1) een behuysde hofstede met alle de edifitien van huysingen , schuere , stalleken en hopnast daerop staende ende voordere drooge als groene catheijlen gelegen op de Hameijde groot 104 roeden
- oost Nicolaes Kestemont
- suyt Jan Vanden Broecke
- west het straetken
- noort de Brusselbaene

belast aan Armen van NG met 3 L 6 S parisis sjaers
belast aan de Kercke van NG met 3 schelen en 4 deniers parisis
belast aan deselve kercke met 6 schelen en 8 denieren parisis en met 18 deniers parisis
belast aen den heere van Wedergrate met 5 schelen en 6 denieren parisis

ook met 3 R 10 S sjaers tot het doen van 2 eeuwige jaargetijden voor de zielen van wijlent Sr. Franciscus en de voorste Virginia Vanden Abbeelen

Is gebleven op Gillis Neels fs. Jans voor 630 R

De koper heeft contant betaald 111,50 R en voor de resterende somme na aftrek van 100 R over het capittael van een besette rente heeft de koper een rente beseth in proffijte van de 2 kinderen van Gillis Vanden Abbeelen en de 4 kinderen van Sieur Glaudius Walravens

2) 125,50 roeden meersch in NG in de Beeckmeersschen
- oost Peeter Neels
- suyt Adriaen Lippens
- west den edelen heere baron van Wedergraet
- noort de beke

Is gebleven op Frans De Vleminck voor 40 S / roede

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen meier , Cornelis De Neve en Pieter De Boeck schepenen