SCHEPENBRIEVEN ANNO 1740 omtrent NEIGEM28.03.1740 : Pieter Pappaert x Josine Vanden Abbeelen insetenen van Neigem erkennen rente aan Sr. Gillis Vanden Abbeelen insetenen van Meerbeke en dit over de ontvangen somme van 100 R courant en dit geteld door Sr. Gillis Vanden Abbeelen als stiefvader van de 4 minderjarige kinderen van wijlent Sr. Glaudius Walravens staande huwelijk met Joanna Maria Mertens geproceeert

Welke capitaele somme komt uit het sterfhuys van Sr. Glaudius Walravens en hiervoor rente van 5 R ten behoeve van de 4 weeskinderen met name :

Elisabeth , Anne Marie , Philips en Josephus Walravens

Rente is beseth op een huyse en gelaeghe in Neyghen op de Hameyde groot 125 roeden salvo justo
- oost de weduwe en dhoors Laureijs De Vlaminck
- suyt Adam Bellemans
- west de keijtse aldaer
- noort sheeren strate

Present : de meier , Jan De Boeck en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : anno 1769 heeft Gillis Neels deze rente gelost aan Joanna Maria Mertens


23.06.1740 : Anthoon en Gregoor Stevens sonen wijlent Jan Baptiste gebroeders hebben publiek verkocht in Meerbeke o.a. :

partij lant in Neijgen op het Steent
- noort de erfgenaemen Jan Herremans
- suyt den bosch van den heere baron van LvW en heer van Meerbeke
- oost Anthoon Anckaert

groot 2 dachwant

op Frans Straetmans als het commant hebbende van Adriana Van Opdenbosch weduwe Jan Straetmans zijn moeder

dit voor 8 S wisselgelt / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Peeter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


23.06.1740 : Gregoor Stevens fs. Jan Baptiste verkoopt publiek in Meerbeke :

een partij lant in Neijgen op het Steent
- suyt Pieter De Bol
- west de erfgenaemen Pieter Walckiers
- noort de weduwe Jan Bogaert

groot 321 roeden

gebleven op Livina De Parade weduwe wijlen Jan Bogaert voor 20,5 S wisselgelt / roede

Present : idem supra