SCHEPENBRIEVEN ANNO 1735 omtrent NEIGEM24.01.1735 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke verkoopt aan Dhr. en Mr. Joannes Antonius Vanden Abbeelen presbyter en zijn broeder :

1 dw. bosch met alle boomen en houtwasch daerop gelegen in NG
- oost den bosch van Sint Jans in Brussel
- suyt den bosch van den heere van Wedergrae
- west dhoirs Gillis Vanden Broecke
- noort de pastorije ofte Cappelrije van Neijgen  ***

*** : zie landboek deel III nr. 59 , dan eigendom van de baljuw van Meerbeke ***

dit voor 150 R courant

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jan Lemmens en Jacobus Oeriens schepenen


07.12.1735 : Moran Wangon verkoopt in 1734 aan Adriaen Notaert :

een meersch groot 150 roeden salvo justo
- oost de Gotestrate
- suyt dhoors Jan De Ro in Goeycke
- west de Meulebeke
- noort Joos Schoonjans

*** zie landboek deel II nr. 74 ***

is belast met rente van 3 scheelen 6 deniers parisis en is deel van meerdere rente van 7 scheelen parisis aan de heere van LvW

voor 150 R courant

De koper is gehouden te maecken ende repareren de brugghe beneffens dhoirs Jan De Ro

Present : de meier , Pietere Valcke , Jacobus Oriens en Jan Lemmens schepenen