SCHEPENBRIEVEN ANNO 1732 omtrent NEIGEM


02.01.1732 : Joanna De Troyer weduwe Jan Van Bossuyt in zijn leven officier der prochie van Neijghen ,

Henderick Van Bossuyt
Jan Van Bossuyt
Frans Van Bossuyt
Peeter Appelmans x Guliene Van Bossuyt
Judocus Penninckx x Maria Anna Van Bossuyt

al haar zonen en schoonzonen verkopen aan Frans De Vlaeminck fs. Laureijs schrijnwerker van stiele :

een plecxken erve in Neijgen groot 31,10 roeden
- oost de Papestrate
- suyt de Brusselstrate
- westnoort " den Scherelinck " competerende Jacobus Le Maire causa uxoris

en dit voor 3 R 5 S / roede en een patacon ten gelage

belast met heerlijke rente van 2,5 S sjaers aen de kercke van NG

De verkoopster competerende bij conqueste gedurende haar huwelijk

Nu in huur bezeten door Joos Penninckx voor de duur van nog één jaar aan 4 R sjaars

Genoteerd op 12.07.1738 : de meier , Jacobus Oriens en Jan De Maeseneer schepenen

Zie landboek van Neigem deel II nr. 32


29.01.1732 : Jan Van Bossuyt bij procuratie hem verleend op 16.07.1729 door Jacobus Van Vreckom ingesetene borgher der stad Brussel verkoopt aan Gillis Van Vreckom sijnen broeder inwoonder van Neijghen :

een hoppelochtinck groot 31 roeden
- oost de cappelrije van Neijghen
- west de merdt ofte de plaetse
- noort de hoors van Jan Van Vreckom
- suyt scoopers ander erve

dit voor de som van 78 R courant

Getuigen bij de verkoopsakte waren J. Pepermans en Nicolaes Huylenbroeck die verklaart niet te kunnen schrijven

Present : de meier , burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen

Redactie : zie landboek van Neigem deel II nr. 41