SCHEPENBRIEVEN ANNO 1731 omtrent NEIGEM


07.06.1731 : Christiaen Van Eesbeke fs. Nicolaes x Clara Mertens erkennen een rente aan Jof. Jacques Ferdinand de Regnancourt de Baenst een rente van 5 guldens sjaers / 20ste penning / beseth op :

1) 130 roeden land in Nijghen op het Groot Steent
- oost de wed. Pieter Vander Poorten
- suyt en west sheeren bosch
- noort den bosch van dheer Rons

2) 200 roeden land salvo justo opt selve Steent
- oost Jan Straetman
- suyt Gillis Vanden Broecke
- west Carel Van Bonte
- noort den voorste Straetman

3) 100 roeden land salvo justo op het Cleijn Steent
- oost den Cuerenbosch
- suyt de Wed. Pieter Van Vrechem
- west dhoirs Hendrik De Doncker
- noort Juffrouw Pantecras


Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , M. Lemmens , Jan Mertens , Gillis Buydens schepenen

Marge : op 22.02.1768 heeft Jacobus Vanden Berghe deze rente gelost