SCHEPENBRIEVEN ANNO 1726 omtrent NEIGEM


17.05.1726 : Jacques D'Hauwer tot Vollezele verkoopt aan Gillis Barbe x Anna Pauwels wonend tot Gooik :

180 roeden land in Neyghen int gehucht te Bevinghen met de boomen en hautwasch daarop staande
- oost den meersch van den heere van Wedergrate
- suyt den keijts en de Capelle van Bevinghen
- west en noort de strate

en dat voor 204 guldens courant waarvan de koper 30 guldens in courant geld heeft betaald en de resterende 174 guldens omgezet in een rente van 9 guldens sjaars beseth op :

1) de 180 roeden land
2) een huys dat de koper belooft te bouwen op de voorste partij

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Martin Des Motte en Jacobus Oriens schepenen


17.05.1726 : Verkoop van de eigendommen van Jfr. Jasparyne Van Breuseghem , eerste vrouw van wijlent Mr. Joos Van Heghe , omtrent de openbare verkoop gebeurd in Meerbeke , hierbij zijn verkocht en gebleven op Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen :

121,25 roeden meers in Neygen op de Liefferingenmeersch
- oost en suyt de Curegoederen van Neyghen
- west weduwe Pieter De Ro
- noort de beke en de heere van Liefferingen

gebleven op Joannes Vander Mijnsbrugghen voor 14 S / roede

Was ondertekend door Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke , Walravens , Adam Van Vrechem en Gillis De Vidts en Jan Herremans schepenen van Meerbeke

Waren verschenen als erfgenaam van wijlen Jasparyne Van Breuseghem :

1) Jacques D'Hauwer , Jan Lemmens causa uxoris , Jaspar D'Hauwer en hun medeconsoorten over 1/3de staak

2) Dheer Joannes Philips Van Vaerenberch en Sr. Joannes De Weghe fs. Adriaens en over hun medehoors ook over 1/3de staak

3) Jan Baptiste Vanden Abbeelen causa matris en hem sterk makend over zijn medehoors over een gelijke derde staak

Present : Jan Van Bossuyt officier,  Pieter Valcke burgemeester en Martin Des Motte schepenen


05.12.1726 : Pieter Van Lierde en Jan Van Lierde  beiden kinderen van Lieven Van Lierde tot Gooik verkopen aan Moran Wangon x Elisabeth Van Bossuyt :

150 roeden meers salvo justo gelegen binnen de prochie van Neygen
- suyt Gillis De Saegher
- west de Molenbeke
- noort Joos Schoonjans
- oost sheeren strate

en dit voor 125 guldens courant geld

op kommer van 1 stuiver 1 blank aan de heere van LvW
op kommer van het onderhouden van 1/8ste van de Oosteyghen brugghe

Ondertekend door Pieter en Jan Van Lierde , Moran Wangon tekent met een cruysken ,  Elisabeth Van Bossuyt met een cruysken

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Pieter Valck burgemeester , Jacobus Oriens en Joos Caelendries schepenen