SCHEPENBRIEVEN ANNO 1724 omtrent NEIGEM


17.02.1724 : Openbare verkoop van het vague sterfhuis van Jacquemiene De Smet leste weduwe van Guilliam Schoonheydt te voren weduwe van Jan Van Lierde

De 1ste partij was blijkbaar zeer gegeerd , er werd flink geboden

Overleden in Neyghen op 13.12.1723 en nu openbare verkoop

1) 322 roeden meersch of lant in Neyghen met een huysken daerop staende geneampt de Drooghweijde
- oost Gillis Vanden Broecke
- noort het Sollevelt
- ter derde de Podthaerde ( lees : Poteerde )
- voorts ter straten

Door de weduwe in coope verkreghen van wijlen Dheer Adriaen Droesbeke en syne huysvrouwe op 19.02.1693

Na duchtig bieden te weten :

innegestelt bij Jacobus Oriens op 200 R courant
verhooght bij Jan Coppens op 250 R

na 12 ( ! ) hoogenissen gebleven op Martijn De Motte voor 323 R

nadien op Jan Vanden Broecke voor 326 R

verhooght bij Hendrik Covens tot 330 R

Zie landboek van Neigem kaart II nr. 15 met als eigenaar Hendrik Covens

Zie ook de SvG bij overlijden van Jacoba De Smet , helaas is deze in uiterst slechte staat

De kopijen gingen van deze verkoop gingen naar :

- den Edelen heere Baron van LvW
- heere Andreas Le Cocq prbre en proost van abdij van Vicoigne
- dheer en Mr. Petrus Joannes Josephus Block tot Geraardsbergen
- aan de proviseurs van de Armen van Liefreingen
- aan Jan Lemmens en Adriaen Lippens
- aan de procureur Vanden Abbeelen over de wed. Lucas Van Lierde
- aan Jacobus Oriens tot Neyghen
- aan de ontfanger De Weghe tot Ninove
- aan Jan Coppens tot Tollebeke
- aan Jan Van Haesbroeck tot Eirden ( lees : Herne )
- aan Pieter Bettens tot Asse
- aan Frans Van Lierde tot Windicke
- aan Pieter Van Lierde tot Goeycke
- mitsgaders aan " onbekende crediteuren "
 

2) partij Xlant in Denderwindeke op Kessenbeke groot 300 roeden salvo justo
- noortoost de Armen van Neyghen
- ten tweeder de strate
- ter derdere de Cappelrijegoederen van Neyghen
- ter vierde de Elsbroecken aldaer

Ook op deze partij werd duchtig geboden :

- de curateur opende de bieding met 12 S / roede
- Jonker Frans Vander Noodt tot Brussel verhoogde tot 13 S / roede
- Jacobus Oriens tot 14 S / roede
- Hendrik Van Eesbeke verhoogde met 1/2 stuiver meer
- Martin De Motte tot 15 S / roede
- opnieuw Hendrik Van Eesbeke met 1/2 stuiver meer
- opnieuw Martin De Motte , nu tot 16 S en aldus gaat deze partij voor 16 S / roede naar Jan De Boeck waarvoor Martin De Motte " het commant " heeft

En met de penningen de crediteuren van het sterfhuys te betalen

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke , Jacobus Oriens , Gillis Buydens , Jan De Maeseneer , Geert Cosijn , Jan De Boeck schepenen