SCHEPENBRIEVEN ANNO 1721 omtrent NEIGEM


06.01.1721 : Frans De Muylder x Franchoise Buydens verkopen aan Gillis Buydens x Catharina De Blander :

al hun paert en recht in een behuysde stede genoempt " den Rooden Leeuw " groot 65 roeden
- oost de straete
- west de beke
- noort Pieter Heylenbosch
- suyt Sr. Joannes Vander Mijnsbrugghen

en dit voor 72 R courant en 6 sacken schockeloen

Hiermee zijn de verkopers voldaan van de weesepenningen die haar toekomen ten sterfhuyse van haar moeder Anna Vander Donckt

Ondertekend door de beide verkopers en de koper Gillis Buydens

red. : Frans De Muylder is vroegtijdig overleden , Franchoise Buydens hertrouwt Jan Baptiste Segers


25.09.1721 : verkoop van het huis genaamd " den Berch "

Jan Van Vreckem x Catharina Buydens
Jan Baptiste Segers x Franchoise Buydens
Jan De Ro x Isabella Buydens

allen kinderen van wijlent Gillis Buydens en Anna Vander Donckt beiden overleden te Neigem

Jan De Boeck x Catharina De Blander 2de huisvrouw van wijlen Gillis en dit over de 4 minderjarige weeskinderen van wijlen Gillis x Catharina De Blander

verkopen aan Guilliam Sorgeloos fs. Laureys jonkman sijnen competenten ouderdom hebbende

elk hun deel in een behuysde hofstede met alle edificien en de coeijstal daeraen hanghende mette fruytboomen en andere boomkens daerop staende staande in Neygen op de Hameijde genoemd " DEN BERCH "
- oost en suyt de Edele vrouwe van LvW
- west de straete en de Wed. Laureys De Vlaeminck
- noort de Brusselstrate

groot 135 roeden

dit voor 225 R boven een rente van 6 R sjaars ten proffijte van de erfgenaemen Vastensavonts die de koper tsijnen laste neemt

Catharina De Blander ziet af van " haer tochte costumier " die zij aan het 1/4de paert van de voorschreven behuysde hofstede heeft mits genietende de 4de penninck

De hofstede wordt in huur bezeten door de weduwe Laureijs Sorgeloos , moeder van de koper , voor 26 R sjaars en pacht zal verdergezet worden mits de pachtsom te betalen aan de koper

De koper moet ook de rente van 6 R sjaars lossen binnen de 2 jaar

Present : de meier , Pr. Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Valck burgemeester , Pieter Pleck en Jan Lemmens schepenen