SCHEPENBRIEVEN ANNO 1719 omtrent NEIGEM


HENDRIK VAN BOSSUYT FS. JANS KOSTER VAN NEYGEN VERWERFT BIJ TRANSPORT EEN CIJNSGROND

27.04.1719 : Nicolaes Van Bellingen ingesetene der prochie van AP had van Sr. Antoon Van Cauteren in sijn leven heer van LvW in cheijnse genomen :

een partij meersch in Neygen gemeenelijck genoempt " de Speleman "
- suyt sheeren strate
- oost Hendrick Van Eesbeke x weduwe Pieter De Coninck
- west sheeren strate

en dit belast met 6 veertels coorens aan de Armen van NG

dit op voortane rente van 3 R sjaars volgens schepenbrief van 28.02.1715 ondertekend Vander Waerden

Deze meers werd " in winnend land omgezet " en werd in 1718 getransporteerd aan Hendrik Van Bossuyt fs. Jans koster van NG en dit met de oven daarop staande en dit voor 8 R eens

Hendrik Van Bossuyt fs. Jans belooft te betalen de jaarlijkse rente aan de Armen en de eeuwige rente van 3 R aan de Douarière Van Cauteren

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Michiel Rockelé en Jacobus Oeriens en Laureijs De Vleminck schepenen