SCHEPENBRIEVEN ANNO 1711 omtrent NEIGEM


03.11.1711 : Huwelijkscontract

Gillis Buydens fs. Pieters de oudere insetene van Nijghen ter eender sijde
Catharina De Blander jonge dochter geassisteert met Michael Vanden Neucker ter andere

Gillis Buydens zal aan zijn toekomstige bruid schenken :

1) zijn deel in de huysingen en herberghe genaempt " den Rooden Leeuw " gelegen in NG aen de Plaetsche
- oost de straete
- west de beek
- suyt de erfgenamen van Joos Herremans
- noort Guilliam Eylenbosch

groot int geheel 65 roeden

2) sijn deel in een meersch genoempt " de Froonenmeersch " groot omtrent 6 dachwanden ook in NG
- oost de Pottardestrate en Jacques Le Mere
- noort het gasthuysgoet van St. Goedele in Brussel en de beek
- west de Edelen heere en Gillis Vanden Broecke

op voorwaarde dat als ze komt te overlijden " sonder lichamelijcke hoirs achter te laeten dat deze goederen sullen volgen als naer costume van land van Aelst "

Present : Cornelis De Maeseneer en Gillis Vanden Broecke ,

getekend door Gillis Buydens , Catharina De Blander met een merck , Michiel Vanden Neucker