SCHEPENBRIEVEN ANNO 1707 omtrent NEIGEM


12.11.1707 : Joannes Van Heghe bij procuratie van :

Juffr. Maria Anna Thienpont fa. Jaspar en van Cathelijne De Ro voor notaris Van Bakergem in Brussel verkoopt in 1705 in Brussel aan Gillis De Saeger insetenen van Neigem en zoon van Franchois en van Adriana Stevens :

1) 1/2 bunder meersch ofte weijde nu in lant verkeert gelegen in DW op het Vreckemvelt
- tegen derve van dhoors Geeraert Vanden Bossche
- oost het Cappelrijegoet van Liefferingen
- ten derde tegen derve van Jan Van Eetvelde
- ten vierde Adriaen De Coster x Barbara Van Eetvelde

2) 1/2 bunder land op het voorste Vrechemvelt
- lancx de voorste partije
- tegen derve van Maximiliaen Vanden Haute
- tegen derve van Pieter Vanden Bossche

Welke vorige partijen de verkoper toekomen bij transport van Joos De Vits en Jaspar De Coster volgens schepenbrief van 10.04.1704

Deze koop is gebeurd 166 R en daar de koper onvoorzien is van gereede penningen heeft hij hiertoe een rente erkend van 10 R sjaars

Deze rente is bezet op de voorste partijen en ook met de belofte van hierop een huis te bouwen

Present : Joos Buyl officier loco de meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Gillis Vanden Broecke en Pieter Van Vrechem schepenen

Redactie : ook onder Denderwindeke genoteerd