SCHEPENBRIEVEN ANNO 1704 omtrent NEIGEM


31.01.1704 : Amandt Goedtgeselschap x Anna De Coninck verkopen aan Morin Wagon insetene en " raijmaecker " der prochie van Neijgen :

een behuysde stede en erfve groot 35 roeden gelegen recht over de kercke
- oost Jan Herremans nu diens weduwe ofte erfgenaemen
- noort sheeren strate
- west de Molenbeke
- suyt Adriaen Overdijn

dit voor een erfelijke losrente van 6 R sjaars in proffijte van dheer Pieter Thienpont hooghmeijer van het land van Mont St. Guibert in Waals Brabant en nu op zijn weduwe , ook aan dezelfde weduwe te betalen 8 jaar crois van rente

ook nog 15 R contant te betalen op de dag van de erfenisse

Present : Joos Lippens officier , Joos Van Varenberch borgemeester , Pieter Buydens schepenen


28.02.1704 : Voor notaris Joannes Baltazar Vander Borcht in Brussel op 03.10.1703 zijn verschenen :

Sr. Carel Coppens als vader en momboir over zijn 6 minderjarige kinderen met wijlen Maria Vande Sande verkoopt aan Pieter Van Vrechem x Joanna Van Bossuyt :

een boschken groot 171 roeden luttel min of meer in Neijgen boven Prindael
- oost en west aent Godtshuys van Neijgen
- noort Pieter Evenepoel
- suyt derfgenaemen Caveneer

aan de comparant zijn huisvrouwe te deele gevallen uit hoofde van wijlen Sr. Jan Vande Sande x Joffr. Anne ( deze voornaam is slecht leesbaar ) Pardaens bij loting in 1702

Dit voor 126 rijnsguldens courant

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Joos Van Varenberch burgemeester , Cornelis De Maeseneer en Gillis Vanden Broecke schepenen


02.05.1704 : Franchois Marmin verkoopt aan den Edelen heer Petrus Anthonius Van Cauteren heer van LvW en Meerbeke , Nederbrakel e.a. :

een partij meersch in de Kerckenmeersch
- 2 sijden de Molenbeke
- west Pieter Agneesen
- suyt de voorste heer sijnen meersch

groot 43 roeden bij koop verkregen als hoogste bieder ten sterfhuyse van Sr. Gillis Vanden Abbeele in 1689

Nu verkocht voor 9,5 S / roede

Is gekocht door dheer Franchois Eugene De Fraeye greffier van LvW

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Pieter Van Vrechem schepenen