SCHEPENBRIEVEN ANNO 1701 omtrent NEIGEM


20.10.1701 : Joannes De Weghe bij procuratie van :

Pieter Van Lierde meier van Roede , Alsemberch en Linckenbeke als erfgenaam van wijlen Jaspar en Maria Galmaert gehuwden toen zij leefden verkoopt aan Gillis Buydens x Anna Vander Donct :

de helft van een weijde eertijts huijsstede in Neijgen groot int geheel 152 roeden
- suyt het cuerenhuys van Neijgen
- west de Papestrate
- noort de Potaerdestraet
- oost het leen van Van Boterdael

dit voor de som van 6 permisse pistolen en een ducaton

Getuigen bij de originele akte waren Pieter Buydens burgemeester van Appelterre en Frans Bellemans testibus reqitistes

Present : Jan Van Varenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch , Jan Van Bossuyt schepenen


17.11.1701 : Gillis Vanden Broecke betwist de verkoop van 20.10.1701 als naerlinck

Hij koopt als naerlinck de voorste helft van 152 roeden weide

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch


03.11.1701 : Willemijne Pardoens weduwe wijlen Henrick Van Bossuyt in leven koster van de parochiekercke van Neijgen met Jan Goossens als haar bijstaand voogd volgens akte notariaal voor notaris J. Minne in Meerbeke verkoopt aan haar zoon Jan Van Bossuyt fs. Hendriks

de helft van een behuysde hofstede in NG op de Plaetse aldaer
- oost de hofstede van de Cappelrije van NG
- ter tweede sijde het kerckhof
- ten derde sheeren strate
- ten vierde de goeden van Gillis Vanden Broecke

groot int geheel 89 roeden 5 voeten belast int geheel met rente van 12 R sjaars en 15 S sjaars aan den heere

En dit voor de som van 14 R eens en is Jan Van Bossuyt fs. Hendriks eigenaar en dit op last van de clachte die Pr. Van Vrechem is hebbend op de voorste hofstede

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch en Cornelis De Maeseneer schepenen