DE 20STE PENNINGKOHIEREN VAN NEIGEM IN 1572

De opstellers van dit kohier waren Willem Stercke , Jan De Dobbelere en Jacob Van Callenberghe


Omtrent de magistratuur vermeldt het kohier :

 

 

DE MEIER : Jacob Van Callenberghe pacht de meierij van Neyghen en het land van Wedergrate van Joos Cobbaert voor 24 pond

 

DE PRETER : Machiel De Vlaminck pacht de preterije van het dorp met de assisen , het marktgeld en het pontgeld voor 18 pond

 

Lijst van de bewoners en de geschatte waarde van hun huis , eventueel ook de localisatie

 

Er zijn 70 personen uit Neigem vermeld
 


1) AGNEESEN Jacop

 

huis 5 roeden                                                                    100 pond

Land 75 roeden op de Waenschoof


 

2) AGNEESEN Weduwe Lauwereys
 

huis 12 roeden                                                                100 pond

 


3) ASCHMANS Dhoirs Adriaen

 

verpachten : een huis groot 12 roeden aan Joos Faulte voor 8 pond

 4)  BEYDALS Heer Lauwereys prochiaen van den Eyghene

 

Eigenaar :
 

huis met den watere en de bogaertde groto 1 dagwand :  200 pond


Verder eigenaar van :


een thindeken zijnde 5 mudden coorens mate van Nienove en de mudde is 3 sacken Ghendsche mate ten pryse van 5 pond den sack maakt samen 60 pond

600 roeden " quaet lant " op den Hincxberch

500 roeden op het Sollevelt

200 roeden " durre bosch daer inne begrepen 1/2 dagwand " vaghe plaetse " , is slechts geschat op 60 pond
200 roeden land op het Steent

 

Pachter :
Pacht van de proost van Cauwenberghe 11 dagwand land die hij ter heelftwinninge heeft voor 16 pond

 

DE PROCHIAEN VAN DEN EYGHENE verpacht ook nog :

125 roeden meers aan Willem Van Belle voor 12 pond

2 dagwand meers in de Beecmeersch an de Weduwe Pieter Goosens voor 12 pond


5) BOGAERT Gheert

 

Pacht van de heer van Voorde 9 dagwand bos voor 16 pond
 


6) BORREMAN Heer Jan     ( red. : hij is prochiaen van Waarbeke - Nieuwenhove )

verpacht 2 dagwand land aan Claes De Deyn voor 6 pond


 

7) BRAKELMANS Weduwe Franchoys

 

Eigenaar van :

 

huis aan de plaetse van 50 roeden                                                                      240 pond

Meers 150 roeden in de Beecmeersch
Meers 100 roeden in de Veronenmeersch

Land 150 roeden te Bevinghen
Meers 50 roeden in den Liefferinghenmeersch
Quaet landts 550 roeden  op Doosteyken
Land 375 roeden op Waenschoof
Bosch 275 roeden
Een drooge weye ghenaempt " den poteerde " groot 180 roeden

 

Pachten :
 

pacht van de heere van Wedergrate de volgende percelen te weten

1) 220 roeden meers in de Oosteyken brouck
2) 75 roeden meers in de Liefferingen meersch

3) 144 roeden land te Bevinghen

4) 194 roeden land op Doosteyken

5) 200 roeden land op Doosteyken

6) 554 roeden land opt Sollevelt

7) 205 roeden land op  Waenschoof

alles samen voor 66 pond 6 schellingen

 

pacht van Joos Van Belle 36 roeden in de Liefferinghemeersch voor 2 pond 14 schellingen

pacht noch 1 dw. meersch in den Liefferinghemeersch voor 7 pond 10 schellingen  ( vermoedelijk van dezelfde Joos Van Belle )

 

BIO

 

Zij is Margriete sCameneren , weduwe in 1562 , ze was nog in leven anno 1600 !
 

 


8) BRAKELMANS Guilliam


Eigenaar van 2,5 dw. land op Doosteycken
 


9) BUYDENS Adriaen


Eigenaar van 32 roeden bosch
 


10) BUYDENS Claes


Eigenaar van :
2 dagwand land te Bevinghen
2 dagwand land op Steent
2 dagwand land op Prindale
2,5 dagwand land op Cruysvelt
90 roeden land op Doosteyken

 

pacht huis groot 2 dagwand van zijn kinderen voor 16 pond per jaar

pacht een besloten block groot 2,5 dagwand van de heere van Wedergrate


 

11) BUYDENS Claes zijn kinderen

 

verpachten een huis van 2 dagwand aan hun vader Claes Buydens voor 16 pond

 


12) CARDOENS Gillis


Pacht van Jan Leeuw 2 dagwand droge weyde in den Oosteyghenbrouck voor 12 pond

 


13) CARDOENS Hendrick


Houdt 1 dw. land op het Steent , is vermoedelijk een eigendom alhoewel het bij de verpachte goedingen staten op folio 914) CARDOENS Jan

 

huis aan de casteelstrate 80 roeden                     160 pond

16 roeden meers


 

15) COBBAERT Joos

 

folio 9 : verpacht de meierij van Eyghene en van den Lande van Wedergrate voor 24 pond

 


16) COLRUYT Lucas

 

Pacht 625 roeden land van de heer van Wedergrate voor 22 pond

 


17) DE BRUYNE Adriaen

 

huis van 16 roeden                120 pond

 


18) DE BRUYNE Dierick

 

Eigenaar :

stedeken aan de kercke 24 roeden       100 pond  
50 roeden land op het Cruysvelt

 


19) DE BRUYNE Gheert

 

pacht van Gillis De Coninck een stedeken aen de kercke groot 3 roeden voor 3 pond


 

20) DE BUS Willem


een huis op de hameide groot 3 lijnen                    160 pond

100 roeden meers ‘ in den sas ‘
een plecxken hoplochtinck van 5 roeden ( is geschat op 30 pond , is een flink bedrag ! )

 

BIO

 

Willem De Bus X Barbele De Mesmakere cfr. WP. Wedergrate 1575
 

 

 


21) DE BUS Adriaen


200 roeden land op de Waenschoof

 


22) DE CAMENERE Hoirs Jan

 

Eigenaars van 7 dagwand land op Bevingheveldeken die bij de eigendom van Willem De Camenere staan

 


23 ) DE CAMENERE Willem

 

huis op de hameyde 50 roeden                     240 pond

 2de huis op de plaetse 13,5 roeden             120 pond

700 roeden land op Bevinghe veldeken en dit samen met de andere hoirs van Jan De Camenere

300 roeden land op Sollevelt
475 roeden land op Waenschoof
75 roeden meers in de Beecmeersch

 

pacht van de Armen van Sint Goedele in Brussel 1 bunder meersch voor 18 pond

 


BIO :

 

Anno 1582 leeft Willem De Camenere en erkent een rente samen met zijn zonen Guilliam en Joos , zie WP. Neigem 1582
 

 


24) DE COENE Dierick


150 roeden meers in de Veronenmeersch

 


25)  DE CONINCK Gillis

 

Pacht een huis in de Bruuselstrate van dhoirs Jacop Van Callenberghe groot 24 roeden voor 12 pond

 

Verpacht een stedeken aen de kercke groot 3 roeden aan Gheert De Bruyne

 


26)  DE CONINCK Michiel

 

stedeken 4 roeden                                                60 pond


 

27) DE DEYN Claes  ( hij is ex Denderwindeke )


Pacht van Heer Jan Borreman 2 dagwand land voor 6 pond


 

28 ) DE DOBBELERE Jan

 

huis op de hameide 70 roeden                          150 pond


BIO : Gehuwd met Willemijne Vanden Broecke

 

 


29) DE DONCKER Weduwe Jooris

 

huis 70 roeden geschat op 240 pond
180 roeden hetteweyde aen de Papestrate
1 dw. meers in de Gootstrate ghenaempt den Sas
280 roeden land op Steent
100 roeden land op Boesdal

 

Pacht :

van de heere van Wedergrate 1,5 dagwand meers voor 11 pond

 


30) DE GHEETER Weduwe Adriaen


huisje 5 roeden                                       100 pond


 

31)  DE GROOTE Gillis

 

Eigenaar van :

huis 100 roeden                                        140 pond

2de huis 60 roeden                                   160 pond

200 roeden meers in de Gansestrate
100 roeden land op Bevinghenveldeken
150 roeden " quaden meersch "

 

folio 5: verpacht 2 dagwand meers aan Willem Van Belle voor 12 pond

 


 

32) DE GROOTE Jan

 

stedeken 12 roeden                                        70 pond

 


33)  DE KEYSERE Stoffels 

 

huis 3 lijnen op de hameide                                                                180 pond
 


 

34) DE LEEUW Jan

 

verpacht 2 dagwand drooge weye in den Oosteyckenbroeck aan Gillis Cardoens voor 12 pond

 


 

35)  DE MESMAKER Jan

 

huis met camme ( redactie : is " de Swane " )                                800 pond , dit is bij verre de hoogste waarde van alle huizen in Neigem

Land 100 roeden op Steent
Land 100 roeden op Doosteycken

Meers 75 roeden in den Liefferinghenmeersch
Bos 250 roeden

 

 

Pacht van de heere van Wedergrate 335 roeden land op het Cruysvelt , 108 roeden land op Waenschoof en 175 roeden meers in de
Liefferinghenmeersch samen voor 20 pond

 


BIO : Gehuwd met Catelijne Walravens

 


36) DE MOL Gillis


Eigenaar : 100 roeden land op het Steent


 

37) DE MULDER Jan

 

Pacht 1,5 dagwand bos van Josyne Wasteels voor 2,5 pond


 

38)  DE POT Franchoys en Pauwels


Eigenaars van :

een huis op de Plaetse groot 50 roeden                                 240 roeden

 

Redactie : dit is de herberg " den Arent " . We weten uit de Wettelijke Passeringen dat hiervoor 800 pond werd betaald .

 


39) DE ROO Claes   ( Lieferinge )

 

pacht van de heer van Wedergrate 6 dw. land voor 16 pond
pacht van de heer van Lieferinge 1 dw. meers en 3 dw. land , dit artikel is overgebracht naar Liefferinge

 


40) DE ROO Jan

 

pacht 1/2 bunder meers van Joncheer Pieter Van Saleme voor 8 pond

 


41) DE SMET Inghel
 

pacht van de Armen van den Eyghene 36 roeden meers voor 3,5 pond


 

42) DE SMET Jan

 

huis in de kerckhofstrate 3 lijnen                       180 pond

 

pacht een meers groot 2 dagwand in de Beecmeersch van de heere van Wedergrate voor 20 pond


BIO : Gehuwd met Clara Penninckx , met kinderen
 


 

43) DE SMET Joos fs. Joos

 

 huis en hoplochting 100 roeden                        240 pond

 een 2de huis ernaast van 12 roeden                    80 pond

 

pacht van Sr. Willem van Goux heere van den lande van Wedergrate een meers groot 1 dagwand in den Beecmeersch voor 10 pond

pacht van Kathelyne sValckenere 69 roeden meers voor 6 pond


44) DE TANDT Pieter   ( Lieferinge )

 

Eigenaar :

land 200 op Waenschoof


Pachter :

pacht van de heer van Wedergrate 7 dagwand land op de Waenschoof en 3 vierendeelen meersch in de Liefferinghenmeersch voor 24 pond 9 schellingen
 

pacht van de capellaen van den Eyghene 1 bunder land op de Waenschoof en nog 3 lynen meersch samen voor 5 pond 10 schellingen en 7 zisteren coorens die maken 3 zacken

ghendsche mate ten advenante van 5 pond parisis den zack komt in ghelde 15 pond es tsamen 20 pond 10 schellingen

 

 

verpacht ook een huis aan Willem Vander Meulen voor 6 pond

 


 

45) DE VALCKENERE ( geschreven als svalckenere , de vrouwelijke vorm van De Valckenere ) Kathelyne

 

verpacht een meers groot 69 roeden aan Joos de Smet fs. Joos voor 6 pond

 


 

46) DE VLAMINCK Guilliam

 

een stedeken 11 roeden                               100 pond


Anno 1572 gehuwd met Willemijne Van Callenberghe filia Jacobs , zuster van Jacob , Pieter en Hans

 

 


 

47) DE VLAMINCK Hendrick

 

huis aan de plaats 25 roeden                                       140 pond

 

hij verpacht ook 1,5 dagwand meers aan Vrancke Vitseroede voor 12 pond

 

 


 

48) DE VLAMINCK Jan

 

 stedeken 7 roeden                                                        100 pond

 


BIO :
Hij is zoon van Michiel De Vlaminck , koopt zijn woonst aan en stelt als onderpand  het huis van zijn vader op de Hameyde        
       
    

   


49) DE VLAMINCK Jeronimus

 

huis 30 roeden aan de plaats                        160 pond

 


BIO :


Mr. Jeronimus De Vlaminck , overleden in de tijd der troebelen
 

x1° Joosyne Van Bonte : hieruit één zoon genaamd Aert De Vlaminck , hij verkoopt in 1598 samen met zijn 2 halfzusters
 

x2° Martijne De Doncker ( zij hertrouwt Hector Van Varenberch uit Denderwindeke )  : hieruit 2 dochters die samen met hun halfbroer een onbehuisde stede verkopen


Zie de Wettelijke Passeringen Neigem 1598 en de verkoop van een onbehuisde stede op de Plaats van Neigem
 

      

 


50)  DE VLAMINCK Michiel

 

 

huis 36 roeden                                     100 pond

 

pacht van den heere van Wedergrate de preetrie van den dorpe van Eyghene metten Assisen , maerckghelt ende pontghelt voor 43 pond

pacht van Dhoirs Jan Van Overstraten 1 dagwand land voor 3 pond

 51)
DE VLAMINCK Segher

 

huis in de kerckhofstrate 36 roeden                120 pond

hoplochting van 5 roeden geschat op 6 pond
 


 

52) DROUWET Jan

 

huis van 50 roeden                                       280 pond
500 roeden dorre bos , slechts geschat op 100 pond

 

 

verpacht 2 dagwand land op Steent aan Joos Vander Poorten voor 4 pond 16 schellingen

verpacht 1,5 dagwand meers aan Jeronimus Vander Cameren voor 6 pondBIO : Gehuwd met Willemijne Van Gavere , jongste dochter van wijlen Mr. Pieter van Wavere

 


53) FAULTE Joos

 

Pacht een huis van dhoirs Adriaen Aschmans groot 10 roeden voor 8 pond
 


54)  GHEERTS Claes
 

pacht van de heer van Wedergrate een watermolen ( geschreven als wattermuelen ! ) metten dammen ende grachten voor 25 rasieren coorens mate van Nienove  en dit is 50 zacken coorens ghendsche mate comptten 5 pond parisis den ghendschen zak : 250 pond en een zack taerwen mate voors. compt 2 ghendsche zacken ten 6 pond den zack is samen 262 pond tsiaers

 

( Red : Claes Gheerts + in 1575 , zijn weduwe is Katelijne Lissens , zie WP Wedergrate 1575 )

 


 

55)  GHEERTS Joos

 

huis 9 roeden                                                                                  80 pond


BIO : Gehuwd met Elisabeth sVleminckx , hij is nog in leven in 1586
 

 


56 ) GOOSSENS Franchoys


Eigenaar :

huis 3 lijnen op de plaetse                                                                 240 pond

150 roeden land op Heysbrugghevelt

 


57) GOOSSENS Weduwe Pieter

 


Eigenaar :

huis met camme 100 roeden                                                            360 pond
land 300 op Sollevelt
land 200 op Prindalevelt

 

Pacht :

van de prochiaen van den Eyghene 2 dagwand meersch in de Beecmeersch voor 10 pond

 


BIO :
 Joosyne Van Bonte houdt de brouwerij , die gaat nadien over op haar schoonzoon Pieter Galmaerts
 

 


58) HEERMAN Claes               ( lees : Claes Hermans , pachter te Oetingen van het goed van Eetvelde )

Pacht van de Heilige Geesttafel van den Eygene 1,5 dagwand meers voor 8 pond
 


 

59) HOSTE Weduwe Arent


Eigenaar van

huis 50 roeden                                     140 pond
1/2 dagwand meers achter haar stede
1,5 dagwand meers ( geen localisatie )

 

 

BIO : Barbele Vander Poorten weduwe Arent Oste sinds 1563
 

 


60)  JACQUEMIJNS Claes

 

Eigenaar van :

huis 200 roeden geschat op 320 pond

2de huis 25 roeden geschat op 100 pond

125 roeden land op Doosteyken

 

Pacht van de heere van Wedergrate een blok groot 1,5 dagwand voor 8 pond

Pacht van dhoirs Claes Van Brabant 1 dw. meers voor 6 pond

 

 

BIO

 

Hij is zoon van wijlen Gillis & Josyne Christiaens

Vermoedelijk leeft ook zijn broer Jan op de ouderlijke hofstede. 

Hij overleefde de troebelen en schonk zijn bezittingen aan Guilliam Buydens circa 1598
 


 

61) LIEFGETAL Lieven

 

pacht van Hr. Van Liedekerke 3 dagwand meers in de Beecmeersch voor 12 pond parisis
 


 

62 ) LIPPENS Martijne


huis 150 roeden ‘ by den casteele ‘        240 pond

 


 

63) LISSENS Weduwe Jacop

 

verpacht een huis aan Willem Vander Meulen voor 3 pond

 


64)  MAES Heyndrick zijn weduwe

 

een stedeken 3 roeden                         50 pond


 

65)  MAES Pieter zijn weduwe

 

huis 37 roeden                                     120 pond

 


66) MAHIEUS Jan

 

huis van 30 roeden                                                          140 pond

 


BIO : Jan Mahieux fs. Jans   ( hij kocht dit huis voor het dubbele van de hier geschatte waarde )

 

 


67) MATTHIJS Claes

 

Pacht van de Huysarmen van de Cappellen in Bruessele 1 dagwand land voor 2 pond 6 schellingen

 


68) MOERMAN Philips

 

huis van 20 roeden                                      100 pond


BIO :Anno 1571 gehuwd met Josyne Meesen
 

 


69)  NEEFS Locye

 

 huis van 11 roeden                                                100 pond

 


 

NESTMAN Pieter


Zie VANDEN NESTE Pieter


 

 

70) PARDAENS Dhoirs Pieter

 

huis van 25 roeden welke ‘ vague ‘ ligt , werd geschat op 75 pond

 


71) PANNENS Jan

 

Eigenaar van :

huis 100 roeden in de gootstrate                         160 pond
150 roeden land op Heysbrugghenvelt

 


BIO : Anno 1572 is Katelijne De Roo weduwe Jan Pannins cfr. W.P. Neigem anno 1572
 


 

72) PANNENS Merten

 

huis van 30 roeden                                       120 pond

 


BIO : Anno 1571 gehuwd met Barbele Meesen , hieruit nageslacht zie o.m. anno 1598
 

 


74)  PIERENS Pieter

 

Eigenaar :

huis van 60 roeden                                                    240 pond             redactie : Dit is het gasthof ‘ Sint Jooris ‘

 

pacht van de heer van Wedergrate 5 dagwand meers ghenaempt den Baggaert met nog 3 dagwand vijvers daerinne ghelegen voor 48 pond

 

Hij verpacht ook namelijk aan zijn zwager :

 

folio 8 : verpacht 225 roeden meers in de Gansestrate aan Jeronimus Vander Cameren voor 12 pond

 

 

BIO :

 

Gehuwd met Juffrouw Agneete Van Wavere fa. wijlen Pieters. 
Eigenaar van herberg : " Sint Jooris "

 

Pieter wordt baljuw in 1573 na overlijden van zijn zwager Jeronimus Vander Cameren

 

 


75)  ROOBAERT Jan

 

Land 200 op het Steent


 

76) SCHEERELINCK Matheeux

 

Pacht een huis aen de plaetse groot 12 roeden van Jacob Van Callenberghe voor 8 pond

 


77 ) SPRUNDEL Heer Adriaen , kapelaan

 

 huis van 50 roeden aan de kerk       160 pond

 


78 ) STERCKE Weduwe Reynier

 

huis van 84 roeden in de gootstrate                    120 pond79)  STERCKE Willem

 

hui 150 roeden                                                        240 pond
4,5 dagwand meers
1 dagwand land80)  STERCKE  Willem fs. Willems

 

huis van 13,5 roeden                                             120 pond

250 roeden land op Doosteycken

 


81) TORREKENS Gillis


Pacht van de heer van Wedergrate 525 roeden meers voor 28 pond parisis

 


BIO :
gehuwd met Clara Buydens , anno 1582 is zijn weduwe en zijn zoon Joos nog in leven , zie WP. Neigem 1582
 


 

82) TUYERMOL Jan

 

180 roeden meers in de Poteerde


 

83) VAN BEERSELE Jan


Pacht van de heer van Wedergrate 1,5 dagwand meers in de Smautmeersch voor 8 pond

 


84) VAN BELLE Weduwe Jan  

 

huis van 12 roeden            100 pond

 

pacht van de heere van Wedergrate 3 vierendeelen meersch en 1/2 dagwand land voor 8 pond parisis

 


BIO :
In 1587 zijn er 4 dochters van wijlen Jan Van Belle die een hoplochting verkopen
 

 

 


85) VAN BELLE Joos

 

verpacht 36 roeden meers in den Liefferinghen meersch aan de Weduwe Franchoys Brakelmans voor 2 pond 14 schellingen

verpacht 1 dagwand meers in den Liefferinghen meersch aan de Weduwe Franchoys Brakelmans voor 7 pond 10 schellingen

 


86) VAN BELLE Lauwereys

 

pacht van Joncvrouwe Florence Van Bernaige 3,5 dagwand meersch in de Veronnenmeersch voor 43 pond

 


87) VAN BELLE Willem

 

pacht van Gillis De Groote 2 dagwand meers voor 12 pond
pacht van het gasthuis van den Eyghene 3 vierendelen meersch voor 4 pond

pacht van de prochiaen van den Eyghene 125 roeden meersch voor 12 pond


 

 

88) VAN BERNAIGE Joncvrouwe Florence

 

verpacht 3,5 dagwand meers in de Veronnenmeersch (* ) aan Lauwereys Van Belle voor 43 pond        ( * : lees Vronenmeersch )

 


89)  VAN BONTE  Charles
 

huis van 24 roeden                                                 140 pond

 


90) VAN BONTE Hendrick

 

Pacht van de heer van den lande van Wedergrate een behuysde stede groot 1/2 bunder voor 14 pond parisis sjaers

 


91) VAN BONTE Joos


huis van 24 roeden                         140 p


 

92) VAN BRABANT Dhoirs Claes

 

verpachten 1 dagwand meers aan Claes Jacquemijns voor 6 pond

 


 

93)  VAN CALLENBERGHE Jacop

 

Eigenaar :

huis 88 roeden                                240 pond                           ( hij verpacht een tweede huis )

 

pacht 280 roeden land van de heer van Wedergrate voor 12 pond

 

pacht van Joos Cobbaert de meyerie van Eyghene en Lande van Wedergrate voor 24 pond

 

verpacht een huis aen de plaetse groot 12 roeden aan Matheeux Scheerelinck voor 8 pond

 


94) VAN CALLENBERGHE Dhoirs Jacop

 

verpachten een huis in de Bruuselstrate  aan Gillis De Coninck groot 24 roeden voor 12 pond

verpachten 2 dagwand land op Doosteycken aan Pieter Van Callenberghe voor 8 pond

 

 


95) VAN CALLENBERGHE Pieter

 

huis 50 roeden                                                      200 pond

 

 

pacht 2 dagwand land op Doosteycken van dhoirs Jacop Van Callenberghe voor 8 pond parisis

 


 

96) VANDEN BOSSCHE Merten

 

Eigenaar :

huis van 15 roeden                                              140 pond      
Land 200 roeden op Prindalevelt

 


BIO :
x2 Maria Van Overstraten , 2 dochters uit dit huwelijk ons bekend
 

 


97) VANDEN NESTE Pieter            ( in XXste penning als NESTMAN geschreven , in de schepenbrieven als VANDEN NESTE )
 

Huis met een camme groot 1 dagwand             320 pond
2de huis groot 20 roeden                                    100 pond
Land 224 op Waenschoof

Land 300 roeden op Oosteyken
Hoplochting van 70 roeden ghenaempt de Sake , geschat op 100 pond
Meers 250 roeden in de Gansestrate
 


BIO
 

hij was gehuwd met Anna Vander Poorten die hem zou overleven *

Anna Vander Poorten was eerst gehuwd met Joos Maes , eveneens brouwer
 

 

98) VANDEN TRONCKE Jan ( schepenklerk van Wedergrate )

200 roeden land op Doosteycken


99) VANDER CAMEREN Jeronimus  ( baljuw van Wedergrate )

 

Eigenaar van :

huis op de Plaetse groot  60 roeden                              400 pond
75 roeden bogaert te Bevingen

300 roeden meers te Bevingen
200 roeden droge weyde genaempt de Planterie

 

Pachter van :

pacht van Mr. Pieter Van Wavere 235 roeden bogaerts en 900 roeden landts opt Sollevelt voor 60 pond
pacht van Jan Druwet 1,5 dagwand meers in den Veronenmeersch voor 6 pond
pacht van den Armen vanden Eyghene 1/2 dagwand meers voor 3  pond

pacht van Pieter Pierens 225 roeden meers in de Gansestrate voor 12 pond

 


BIO

 

gehuwd met Marie Van Wavere fa. Pieters , zie de verdeling van de erfgenamen van Pieter Van Wavere in 1561

Baljuw van Wedergrate tot zijn dood in 1572-1573
 

 


 

100) VANDER MUELEN Willem

 

Pacht een huis groot 23 roeden van Pieter De Tant voor 6 pond

Pacht nog een huis groot 10 roeden van de Weduwe Jacop Lissens voor 3 pond

 101) VANDER POORTEN Gillis


Pacht 4 dagwand land van de heer van Wedergrate voor 10 pond
 


 

102) VANDER POORTEN Joos

 

Pacht 2 dagwand land op Steent van Jan Druwet voor 4 pond 16 schellingen

Pacht 1 dagwand land op Steent van Dhoirs Zegher Wasteels voor 2 pond 10 schellingen


 

103) VANDER VEEREN Cornelis

 

Pacht van dhoirs Jan Van Overstraten huis op de hameide van 40 roeden ** voor 12 pond

 

** Zoals zovele huizen in Neigem was ook dit huis een camme , het werd verkocht anno 1572 aan Gillis De Groote


 

 

104) VAN LIEDEKERKE Hr.  ( lees : Henrick Van Liedekerke )

 

verpacht 3 dagwand meers aan Lieven Liefgetal voor 12 pond

 

 


105) VAN LIL Weduwe Gheert

 

stedeken van 12 roeden                                       100 pond


 

106) VAN OVERSTRAETEN Dhoirs Jan

 

verpachten een huis op de Hameyde groot 40 roeden aan Cornelis Vander Veeren voor 12 pond

verpachten 1 dagwand land aan Michiel De Vlaminck voor 3 pond


 

 

107) VAN SALEME Jonckheer Pieter

 

verpacht 1/2 bunder meers aan Jan De Roo voor 8 pond

 


108) VAN WAVERE Meester Pieter

 

Eigenaar van 1,5 dw. bosch op Deechdeken

 

folio 8 : verpacht 325 roeden bogaerts en 900 roeden land opt Sollevelt aan Jeronimus Vander Cameren

 


109) VITSEROEDE Vrancke

 

Eigenaar :

een huis te Bevinghen groot 1/2 dagwand               120 pond

 

pacht van de capellaen van den Eyghene 1/2 dagwand bogaert voor 3 pond 6 schellingen

pacht van Henderick De Vlaminck 1,5 dagwand meers voor 12 pond

 


110) WASTEELS Charles

 

Eigenaar :

50 roeden land op het Steent
150 roeden bos


 

111) WASTEELS Josyne
 

folio 9 : verpacht 1,5 dagwand bosch aan Jan De Mulder voor 2,5 pond


 

112) WASTEELS Dhoirs Zegher

 

folio 5 : verpachten 1 dagwand land op Steent aan Joos Vander Poorten voor 2 pond 10 schellingen
 


                 

113) ZEGHERS Segher

 

huis 5 roeden                                                               100 pond
1/2 bunder quaet lant op de Waenschoof
1/2 bunder drooge weye naast het quaet lant op de Waenschoof
1/2 bunder land op de Waenschoof
 


 

114) DE HEER VAN LIEFFERINGE

 

folio 9 : verpacht 1 dw. meers en 3 dw. land , deze pacht is overgebracht naar Liefferinghe

 


 

115) DE HEER VAN VOORDE
 

folio 7 : verpacht 9 dagwand bos aan Gheert Bogaert voor 16 pond


 

116) HET HOSPITAAL VAN NEIGEM

 

het Hospitaal van Neigem op 90 roeden                                                  240 pond
      
       Eigenaar van 2 dagwand meers in de Gansestrate
                               3 dagwand meers in de Veronenmeersch
                               2 dagwand land op de Waenschoof
                               7 dagwand bosch
                               2 dagwand land op de Hincxberch
                               1 dagwand bogaert

verpacht ook nog 3 vierendeelen meersch aan Willem Van Belle voor 4 pond

Redactie : het gasthuis van Neigem heeft een flink eigendom in Denderwindeke en ook nog enkele percelen in Meerbeke


117) DE ARMEN VAN DEN EYGHENE verpacht

een meers van 36 roeden aan Inghel De Smet voor 3,5 pond
1/2 dagwand meers aan Jeronimus Vander Cameren voor 3 pond
1,5 dagwand meers aan Claes Heerman voor 8 pond


118) DE KAPELANIE VAN NEIGEM   ( zie ook E.H. Sprundel )

verpacht 1/2  dagwand bogaert aan Vrancke Vitseroede voor 3 pond 6 schellingen

verpacht 1 bunder land op de Waenschoof en nog 3 lynen meersch samen aan Pieter De Tandt  voor 5 pond 10 schellingen en 7 sisters rogge die maken 3 zakken Gentse mate aan 5 pond de zak komt in geld tot 15 pond en aldus samen 20 pond 10 schellingen


119) DE HUYSAERMEN VAN DE  CAPPELLEN IN BRUESSELE

verpacht een dagwand land aan Claes Matthijs voor 2 pond 6 schellingen


120) DE ABDIJ VAN DE CAUWENBERG  ( in Brussel )

verpacht 11 dagwand land in helftwinning aan Heer Lauwereys Beydals prochiaen van den Eyghene voor 16 pond


121) DE HUYSAERMEN VAN SINTE GOEDELEN IN BRUESSELE

verpacht een bunder meers aan Willem De Camenere voor 18 pond122) DE HEER VAN WEDERGRATE

 

Eigenaar met een huys en casteel ten eyghene daer hy op woondt metten meersschen , bogaerden ende wateren daeraen groot omtrent 2 bunderen       1680 pond


Eigenaar van :

               een anderen bogaert achter zyn huys groot 3 dagwand
               3 dagwand meers in de Veronenmeersch
               4 bunder en 1 dagwand land op Doosteyghen in 2 stucken
               6 bunder bosch quaet soo goet onder dese prochie weert wesende 47 x 20 is 940 pond

 

Verpacht de volgende percelen

 

 

folio 1 : een huis boven de Hameyde groot 1/2 bunder aan Hendrick Van Bonte voor 14 pond parisis
 

folio 2 : een besloten block groot 2,5 dagwand aan Claes Buydens voor 14 pond parisis
 

folio 2 : een meers groot 1 dagwand in de Beecmeersch aan Joos De Smet fs. Joos voor 10 pond parisis
 

folio 3 : een meers groot 2 dagwand in de Beecmeersch aan Jan De Smet voor 20 pond parisis
 

folio 3 : een meers groot 75 roeden ( 3 vierendeelen ) en 1/2 dagwand land voor 8 pond parisis
 

folio 3 : verpacht aan de Weduwe Franchoys Brakelmans de volgende percelen :

1) 220 roeden meers in de Oosteyken brouck
2) 75 roeden meers in de Liefferingen meersch

3) 144 roeden land te Bevinghen

4) 194 roeden land op Doosteyken

5) 200 roeden land op Doosteyken

6) 554 roeden land opt Sollevelt

7) 205 roeden land op  Waenschoof

alles samen voor 66 pond 6 schellingen

 

folio 4 :  de preetrie van den dorpe van Eyghene metten Assisen , maerckghelt ende pontghelt aan Michiel De Vlaminck voor 43 pond

 

folio 4 : 1,5 dagwand meers aan de Weduwe Jooris De Doncker voor 11 pond

 

folio 6 : 5 dagwand meers genaamd " den Baggaert " met 3 dagwand vijvers daarin gelegen aan Pieter Pierens voor 48 pond

 

folio 6 : 7 dagwand land op Waenschoof en 3/4de dagwand meers in de Liefferinghenmeersch aan Pieter De Tandt voor 24 pond 9 schellingen

 

folio 7 : 1,5 dagwand block aan Claes Jacquemijns voor 8 pond parisis

 

folio 7 : aan Claes Gheerts een watermolen ( geschreven als wattermuelen ! ) metten dammen ende grachten voor 25 rasieren coorens mate van Nienove
is 50 zacken coorens ghendsche mate comptten 5 pond parisis den ghendschen zak : 250 pond en een zack taerwen mate voors. compt 2 ghendsche zacken
 ten 6 pond den zack is samen 262 pond tsiaers

 

folio 7 : 520 roeden meers aan Gillis Torrekens voor 28 pond parisis

 

folio 8 :  335 roeden land op het Cruysvelt , 108 roeden land op Waenschoof en 175 roeden meers in de Liefferinghenmeersch aan Jan De Mesmaker
samen voor 20 pond

 

folio 8 : 1,5 dagwand meers in de Smautmeersch aan Jan Van Beersele voor 8 pond

 

folio 8 : 280 roeden land aan Jacop Van Callenberghe voor 12 pond

 

folio 8 : 400 roeden land aan Gillis Vander Poorten voor 10 pond

 

folio 8 : 625 roeden land aan Lucas Colruyt voor 22 pond

 

folio 9 : 6 dagwand land aan Claes De Roo voor 16 pond

 

 


 

Zoals we meermalen konden vaststellen waren de opstellers van het 20ste penninghohier niet bepaald aan de optimistische kant bij de schatting van de huizen van Neigem.
De waarden hebben we er vermeld om een idee te hebben van de relatieve waarde ten opzichte van elkaar , niet om de werkelijke waarde die vaak veel hoger ligt.