DE HERBERGEN IN NEIGEM anno 1779
 

 1. HENDERICK VANDEN BROECKE op de plaetse , uithangbert de Keyser van immemorabele tijden


 2. Hij staat niet bij de lijst der veehouders

  Er zijn 2 huwelijken vermeld van ene Henricus Vanden Broecke , vermoedelijk huwde Henricus 2x

                     x Maria Quassaert
                     x Petronella Regenmeester

 3. JOANNA CATHARINA VAN VRECKOM op de plaetse , was in de oude tijden genaemt de Oude Swaene

 4. NICOLAES BELLEMANS hout brandewijnhuis omtrent de kercke sinds 10 jaeren


 5. LOUIS LATHEUR heeft brandewijnhuis omtrent de kercke sinds 20 jaeren


 6.                         Louis Latheur huwde Maria Le Grande met talrijke kinderen