BREEDTE VAN NEIGEM anno 1680

Ommestelling van de prochie van Neygen door Adriaen Overdeijn en Jan Herremans pointers en zetters van de prochie ter presentie van Sr. Gillis Vanden Abbeelen baljuw en Guilliam Eylenbosch schepenen

Dit tot betaling van de taux der 2 steden van het Land van Aalst ten laste van deze prochie op 26.11.1679 en dit over de som van 404 pont 18 sch 1 denier enz. . . .

En dit tot 3 R 8 S / bunder


DE BREEDTE VAN NEIGEM


 
 1. Armen van Meerbeke over 100 roeden ( 17 )
 2. Armen van Neigem over 383 roeden ( 11 )
 3. Onderpastoor van Neigem over 2187,75 roeden ( 40 )
 4. Pastoor van Neigem over 3858,65 roeden ( 41 )
 5. Sint Jans gasthuis in Brussel over 155 roeden ( 21 )
   
 6. Allaert N. over 108,30 roeden ( 33 )
 7. Barbé Anthoon over 321,70 roeden ( 51 )
 8. Barbé Lieven over 283 roeden ( 26 )
 9. Baron van Wedergrate over 2244 roeden ( 2 )
 10. Bellemans Jacques over 54,50 roeden ( 53 )                                     ( ex Kester , zie 1681 )
 11. Borremans dhoirs Jan over 567 roeden ( 6 )                                     ( ex Kester , zie 1681 )
 12. Buydens Jan en Saedeleer over 81 roeden ( 15 )                              ( ex Ninove , zie 1681 )
 13. Buydens Sr. Pieter zijn weduwe over 5069,50 roeden ( 4 )
 14. De Coster Joos over 650,30 roeden ( 55 )                                           ( ex Gooik , zie 1681 )
 15. De Craen Peeter over 114,35 roeden ( 46 )
 16. De Dijn Geeraert over 230 roeden ( 20 )                                              ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 17. De Doncker Hendrick zijn hoors over 328 roeden ( 66 )
 18. De Drijer in Brussel over over 57,65 roeden ( 37 )
 19. De Moor Jan over 242 roeden ( 64 )
 20. De Ro Anna over 84,30 roeden ( 25 )
 21. De Ro Jan over 363,75 roeden  ( 1 )                                                       ( ex Gooik , zie 1681 )
 22. De Vidts Adriaen over 35,55 roeden ( 32 )
 23. De Vleeschouwer Gillis over 338 roeden ( 59 )
 24. De Weghe Jaspar over - niets ( 73 )                                                      ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 25. De Weghe Pieter over - niets - ( 72 )                                                     ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 26. Eijlenbosch Guilliam over 47,75 roeden ( 31 )
 27. Evenepoel , de ontfanger over 448 roeden ( 18 )                                  ( ex Ninove , zie 1681 )
 28. Gillis Sr. Jan zijn weduwe over 86 roeden ( 3 )
 29. Griffier van Meerbeke over 125 roeden ( 67 )
 30. Goossens Joos over 99 roeden ( 47 )
 31. Herremans Jan over 923,70 roeden ( 27 )
 32. Herremans Jaspar over 98,50 roeden ( 23 )                                        ( ex Brussel , zie 1681 )
 33. Herremans Wed. Joos over 1249,45 roeden ( 9 )
 34. Heuninckx Jan over 50 roeden ( 39 )
 35. Heymans Gillis over 122 roeden ( 63 )
 36. Lemeire over 664 roeden ( 19 )
 37. Leyssens Adam over 1067,10 roeden ( 22 )                                           ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 38. Lippens Joos zijn weduwe over 55,65 roeden ( 35 )
 39. Luyckx Sr. Louis over 140 roeden ( 5 )
 40. Marmin Mr. Robert over 444,60 roeden ( 12 )
 41. Niels Jan over 485,80 roeden ( 24 )                                                       ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 42. Nimmegeerts Adriaen over 241 roeden ( 54 )                                      ( ex Gooik , zie 1681 )
 43. Overdijn Adriaen over 511,10 roeden ( 44 )
 44. Somers Hendrik over 127 roeden ( 56 )                                                ( ex Gooik , zie 1681 , anno 1681 is het de weduwe )
 45. Sorgeloos Lauwereijs over 249,30 roeden ( 52 )
 46. Steenmetsers Jan over 200 roeden( 28 )                                                ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 47. Thiebaut Jacques zijn hoors over 321,50 roeden ( 62 )                       ( ex Lieferinge , zie 1681 )
 48. Thienpont dhoirs Philips over 144 roeden ( 58 )
 49. Van Assche Jacques over 27 roeden ( 42 )
 50. Vanden Broecke Adriaen zijn weduwe over 100 roeden ( 60 )            ( ex Denderwindeke , zie 1681 )
 51. Van Bossuyt Hendrik zijn weduwe 796,45 roeden ( 8 )
 52. Van Brueseghem Cornelis en Gillis over 775 roeden ( 7 )                  ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 53. Van Cortenbosch Pauwel over 498,30 roeden ( 65 )
 54. Vanden Abbeelen Adriaen zijn weduwe over 127 roeden ( 68 )            ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 55. Vanden Abbeelen Pieter over 189 roeden ( 43 )                                      ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 56. Vanden Bossche Hendrick over 231 roeden ( 57 )
 57. Vander Eeckt Guilliam over 120 roeden ( 50 )                                        ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 58. Vander Eeckt Guilliam zijn zuster over 70 roeden ( 50 )
 59. Vander Meiren Maximiliaen over 47 roeden ( 14 )                                 ( ex Kester , zie 1681 )
 60. Vande Sande Sr. Jan over 171 roeden ( 13 )                                             ( ex Brussel , zie 1681 )
 61. Vande Steene Hendrik over 65,80 roeden ( 36 )
 62. Van Jeune Sr. over 189,25 roeden ( 38 )                                                   ( ex Brussel , zie 1681 )
 63. Van Heghe Vincent over 471 roeden ( 29 )                                               ( ex Denderwindeke , zie 1681 )
 64. Van Laethem Gillis over 189 roeden ( 62 )
 65. Van Vreckem Jan over 30,15 roeden ( 34 )
   
 66. Van Vreckem Pieter met huis en plaatse die hij is gebruikend van de mulder en is groot 111 roeden
  deselven over de Poteerdestraete 70,30 roeden ( 30 )
   
 67. Van Vreckem Pieter over 221,925 roeden ( 48 )
   
 68. Van Wingen Pieter zijn weduwe over 142,50 roeden ( 10 )
 69. Van Wingen Roelandt zijn weduwe over 97,20 roeden ( 45)
 70. Walckiers Pieter over 9630,20 roeden ( 69 )                                                   ( ex Meerbeke , zie 1681 )
 71. Walraevens Cornelis over 110 roeden ( 70 )                                                     ( ex Gooik , zie 1681 )
 72. Walraevens Nicolaes over - niets - ( 74 )                                                            ( ex Gooik, zie 1681 )
 73. Walraevens Jacobus over 110 roeden ( 71 )                                                      ( ex Vollezele , zie 1681 )
 74. Wasteels Anthoon over 36,20 roeden ( 16 )                                                       ( ex Meerbeke , zie 1681 )


Somma totalis van de ontfanck van de breede bedraeght

110 bunder 2 dachwanden 97 roeden 17 voeten

aan 6 R 16 S / bunder met de augmentatie daer naer op gevolght gerekent ter somme van :

753 R 2 SBETALINGEN GEDAAN DOOR DE RENDANT JEGENS ZIJN VOORSCHREVEN ONTFANCK
 1. aan heer Lacourt ontfangende over de ontfanger De Witte ter rekening van taux in 3 reijsen : 222 R
   
 2. aan de ontfanger De Witte door Mr. Robert Marmin : 50 R
   
 3. door de heer Pastoor van Neigem aan de pastoor van St. Mertens Lendicke ter rekeninge van tgene dese prochie schulidch is aen de kercke van tselve Lendick : 12 R
   
 4. aan de deurwaarde D'Hanins over zijn salaris : 3 R
   
 5. aan Franchois De Mon over verschot bij den selven gedaen int refraissement van de compagnie van de roode roede die alhier binnen dese prochie hebben gerefraisseert op den 12.12.1675 mitsgaders over verteir : 15 R 4 S

  De compagnie soldaten had zich een schilderachtige naam gegeven , Franchois De Mon huwde in 1674 met Anna Buydens , red.
   
 6. aan Jan Van Vreckem ook over teiringen tot desselfs huyse : 3 R 5 S
   
 7. aan Frans Peutermans over salaris in het leggen van wetteboden tot laste deser prochie : 3 R 12 S
   
 8. aan de deurwaarder Hallenues over enige debvoiren van salarissen over de tauxen van 1677 , 1679 en 1680 : 2 R 8 S
   
 9. over de breedte van Mr. Robert Marmin een remissie door accoord tussen Mr. Marmin en de regeerders en is : 7 R 3 S
   
 10. over tgene de waterneulen in sijne rendants settinckboeck gequotiseert staet tot 740 roeden dus ten advenant : 12 R 11 S
   
 11. item remissie over de bosch van Jan De Ro tot : 13 R 19 S
   
 12. item betaald aan Carolus Romanus barbier 18 S , aan Pieter De Craene over het veerteer van dezelfde Romanus en is samen 66 S
   
 13. aan Mr. Robert Marmin : 30 R
   
 14. item voor remissie over de vague gronden en meersen en bos waarvan eenighe ten proffijte deser prochie syn verhuert en dit tot 6391 roeden : 108 R 13 S
   
 15. item komt de rendant over het collecteren deser settinge volgens de conditie van verpachtinghe : 100 R
   
 16. item over een sommatie : 6 R
   
 17. item over het overdragen van de billetten : 24 S
   
 18. item aan de tegenwoordige greffier over het maken van de settinckboeck van de rendant : 6 R
   
 19. item aan de greffier over het stellen en dresseren deser rekeninghe met dobble : 4 R 16 S
   
 20. aan de baljuw over zijn vacatie ter auditie : 3 R
 21. aan de greffier idem : 3 R
 22. aan de scepenen : 3 R
   
 23. over het recht van de pointers en setters hun competerende int omstelen deser settinge met de augmentatie : 8 R
   
 24. aan de officier Jan Van Van Bossuyt over de extraordinaire debvoiren ten dienste deser prochie : 3 R


Totale som van uitgaven : 556 R 7,5 S

De rendant blijft ten achteren : 196 R 14,5 S


Aldus gedaan door dheer baljuw Egidius Vanden Abbeelen , Guilliam Eylenbosch en Peeter Van Vrechem schepenen mitsgaders Adriaen Overdeijn en Jan Herremans en Lauwereys Sorgeloos en Adriaen De Vidts pointers en setters deser prochie op 05.09.1681

Getekend door De Fraije


BETALINGEN DOOR DE RENDANT JEGENS ZIJN TACHTERHEIJT

1) aan de ontfanger De Witte over de tauxsubsidie van 26.11.1679 : 50 R

2) idem op 24.09.1681 : 18 R

3) item betaald op de comptoir aan de huisvrouw van de ontfanger De Witte op 14.10.1681 : 76 R 8 S en dit over de taux van 13 maart 1676

4) remissie voor een bos competerende aan het gasthuis van Sint Jan in Brussel groot 155 roeden
5) remissie voor 183 roeden competerende N. Vander Poorten

6) aan Mr. Adriaen Vander Elst ter comptoir op de taux van 26.11.1679 volgens de quittantie van ontfanger De Witte op 04.09.1681 : 12 R

7) remissie tgene den heere baron hem reserveert te betaelen over zijn vierde paert als afgesetene van lande van Aelst ten advenante van 11084 roeden en bedraagt in totaal 178 R 9 S en hiervan het vierde : 44 R 6 S 9 denieren

8) aan greffier over stellen van de meerdere uitgaven : 18 S
9) aan idem over dragen van billetten nodig tot stellen deser : 24 S

10) over vacatie van burgemeester en schepenen : 2 R 8 S
11) idem baljuw : 30 S
12) idem greffier : 30 S

Totale som : 164 R 17,5 S

Aldus gedaan op 09.12.1681 en getekend op 06.07.1682 door Guillam Eylenbos en Pr. Van Vreckem met een mercq

Afgesloten door Mr. de Lacourt en Mr. Van Waesberghe op 03.04.1683