BREEDTE VAN NEIGEM anno 1649

Ommestelling van de prochie van Neygen bij Adriaen Herremans , Jan De Coene , Pieter Buydens en Joos De Strijcker pointers en setters der voorschreven prochie ter presentie van Jor. Philips D'hanins bailliu , Joos Lippens en Leonard De Vlaeminck schepenen der voorste prochie en Lande van Wedergrate ,

en dat voor betaling van de taux uytgesonden ten laste der voorste prochie bij de Gedeputeerden van Lande van Aelst de 10.12.1649 lestleden bedragende 146 R 15 S voor :

" houdenisse van soldaten , vervoeren der selver , als den uytcoop van eenighe compaignieen aldaar bij goede order gelegen hebbende "

mitsgaders den taux van 29.01 lestleden bedragende 182 R 8 S

Elk bunder moet dogen 8 R 4 S

Actum op 11.03.1650

 


DE BREEDTE VAN NEIGEMINSETENEN VAN NEIGEM
 1. ARMEN VAN NEYGEN over 300 roeden bosch
   
 2. GASTHUIS VAN NEYGEN over 600 roeden bosch
  idem over 200 roeden land
   
 3. PASTOOR VAN NEYGEN over 200 roeden
  van deselven over 400 roeden bosch bij afwijs van dhoirs Heer Jan De Rau
   
 4. Agneesen Pieter over 166 roeden
   
 5. Buydens Pieter over 250 roeden meers van het gasthuis van Neygen
  deselven over 100 roeden afwijs van Jacquemijns
  deselven over zijn erve en pacht samen 730 roeden
  deselven bij afwijs van Pieter Agneesen over 75 roeden
  deselven over sijn landt en meersch van de Baron van Land van Wedergrate samen 1346 roeden
   
 6. De Coene Jan over zijn erve groot 375 roeden
   
 7. De Doncker Jan over 185 roeden
   
 8. De Strijcker Joos en Jan over 31 roeden
   
 9. De Strijcker Nicolaes zijn weduwe over 175 roeden
   
 10. De Vlaeminck Leonard over 2 hoppelochtingen samen groot 60 roeden
   
 11. Evenebroedt Wed. Guilliam over haer stede groot 50 roeden
   
 12. Friart Jan over zijn stede groot 60 roeden
  van deselven over een hoppelochtinck van de pastoor groot 50 roeden
  van deselven over 50 roeden van Merten Buydens
   
 13. Herremans Adriaen " over sijn erve en pacht " groot samen 11 bunder
   
 14. Lippens Adriaen over 500 roeden
   
 15. Lippens Joos over 250 roeden
   
 16. Pierens Pieter over Joos Vitserode op 60 roeden
   
 17. Pillo Jan tot Halle over 75 roeden bij afwijs van Jan De Coene           ( staat onder de insetenen van Neigem gerangschikt , red. )
   
 18. Sorgeloos Gillis over 25 roeden
   
 19. Sorgeloos Lauwereys over zijn erve en pacht samen 245 roeden
   
 20. Sterck Jan zijn weduwe " over haer erve en pacht " groot samen 14 bunder
  deselve over 3 dagwand gasthuismeersch van Neygen
   
 21. Van Bossuyt Cornelis over zijn erve en pacht maar 296 roeden midts afwijs van 300 roeden op den voorste heere Baron
   
 22. Van Boterdael Gillis over zijn erve 200 roeden
   
 23. Vander Eecken Salomon over zijn erve en pacht samen 25 roeden
   
 24. Vander Poorten Roelandt over zijn behuysde stede groot 35 roeden
   
 25. Van Lierde Adriaen zijn weduwe over 256 roeden
  van deselven over haer meulen geextimeert op 3 bunder ( red : de watermolen werd geschat op 1200 roeden )
   
 26. Van Lierde Lieven zijn weduwe over 275 roeden
   
 27. Van Winghen Jan over erve , bosch als meersch groot samen 3 bunder 2 dagwand
  deselven over 1 dagwand meers bij afwijs van Cornelis Van Lierde
  deselven over 20 roeden hoppelochtinck van Jan De Wolf
   
 28. Vitserode Pieter over zijn stede 100 roeden

BRUSSEL
 1. Gasthuis van Sint Jan binnen Brussel over 150 roeden bos
   
 2. Doormael Weduwe wijlen Jan over 100 roeden bos
   
DENDERWINDEKE
 1. Buydens Gillis over 100 roeden bosch
   
 2. De Ro Nicolaes over 250 roeden ter helft winninge met de Weduwe Jan Sterck
  over synen hoppelochtinck groot 36 roeden
   
 3. Ronce Pieter zijn weduwe over de Armen van Neygen over 25 roeden
   
 4. Van Vrechem Hendrick over zijn erve groot 117 roeden
GOOIK
 1. Galmaerts Peeter over 25 roeden hoppelochtinck
   
 2. Herremans Joos over 800 roeden land
   
 3. Menchiers Lenaerd over 150 roeden land
   
 4. Quaetsaert Jan over zijn erve groot 920 roeden
   
 5. Tuyermol Arendt zijn weduwe over haar meers groot 200 roeden
   
 6. Vander Kelen Lucas over zijn hoppelochtinck groot 50 roeden
LIEFERINGEN
 1. Pleck Pieter over 153 roeden mits 1000 roeden afwijs op de voorste Baron
   
 2. Steenmetsers Andries over 150 roeden land
   
 3. Van Bossuyt Jacques over zijn erve en pacht is samen 2375 roeden
   
 4. Vanden Bossche Geeraerd zijn weduwe over 300 roeden land
MEERBEKE
 1. Baron van Wedergrate over 1700 roeden bosch
  van deselven over 1350 roeden afwijs van de Weduwe Pieter Vetsuypens
  van deselven over 1000 roeden afwijs van Pieter Pleck
  van deselven over 300 roeden afwijs van Cornelis Van Bossuyt
  van deselven over 154 roeden afwijs van Sr. Mattheus De Witte nu Charles Boel en Mr. Peeter Vander Eecken
   
 2. Baljuw van Meerbeke over 675 roeden
   
 3. den ontfanger van den lande van Meerbeke over 350 roeden meers
   
 4. Buydens Merten over 400 roeden meers en bosch
   
 5. Cardoens Guilliam over 153 roeden
   
 6. Cardoens Joos over 100 roeden land
   
 7. De Coene Adriaen over 150 roeden meers
   
 8. De Dijn Gillis over 219 roeden
   
 9. De Doncker Franchoys over 50 roeden land
   
 10. De Doncker Hendrick over 125 roeden
   
 11. De Mol Pieter over land en meers 725 roeden
   
 12. De Neve Andries over 64 roeden
   
 13. De Paeyeneere Niclaes over 87 roeden land en bosch
   
 14. Dhoirs en Mr. Jan De Rau over hun erve groot tsamen 575 roeden
   
 15. De Smeth Jan over 400 roeden land
   
 16. Evenepoel Christiaen zijn erfgenaemen over 50 roeden
   
 17. Goutswilders Jan over zijn lant en bosch samen 170 roeden
   
 18. Herremans E.H. Pieter over 160 roeden
   
 19. Minne Mr. Pieter over 50 roeden land
   
 20. Stevens Mathijs over 50 roeden
  van deselven over het gasthuis van Neygen 150 roeden
   
 21. Van Brueseghem Mr. Jaspar zijn weduwe over haer erve en pacht samen 1819 roeden
   
 22. Van Callenberch Jacques over 187 roeden
   
 23. Van Lierde Pauwel over Guilliam Vander Poorten over 350 roeden
   
 24. Van Snick Anthoon over 40 roeden land
   
 25. Van Steenstraete over 175 roeden
   
 26. Van Vrechem Cornelis over Pieter Evenepoel over 400 roeden bosch
   
 27. Verpaelst Gysbrecht over 200 roeden landts
   
 28. Walckiers Adriaen over 50 roeden meersch
   
 29. Walravens Nicolaes over 597 roeden
   
 30. Wasteels Claes over 343 roeden bosch

DE GESTAYETHEDE DAEROP DE NAERVOLGENDE PERSONEN SYN GEQUOTISEERT

 1. Agneesen Pieter 20 stuivers
 2. Buydens Pieter 30 stuivers
 3. De Coene Jan 40 stuivers
 4. De Mongh Jenne 5 stuivers
 5. De Payeneer Arendt 10 stuivers
 6. De Strijcker Jan 30 stuivers
 7. De Strijcker Joos 15 stuivers
 8. De Troyer Christiaen 6 stuivers
 9. De Vleminck Lenaerd 40 stuivers
 10. De Walinne Marie ( ** ) 5 stuivers                       ( De Walinne lijkt me geen familienaam maar eerder een vrouw van Waalse origine )
 11. Friardt Jan 80 stuivers
 12. Herremans Adriaen 60 stuivers
 13. Le Fevre Louis 5 stuivers
 14. Lippens Adriaen 15 stuivers
 15. Lippens Joos 40 stuivers
 16. Pierens Pieter 10 stuivers
 17. Sorgeloos Gillis 75 stuivers
 18. Sorgeloos Lauwereys 20 stuivers
 19. Sterck Jan zijn weduwe 80 stuivers
 20. Van Bossuyt Hendrick 30 stuivers
 21. Van Boterdaele Gillis 20 stuivers
 22. Vander Eecken Salomon 30 stuivers
 23. Van Lierde Weduwe Lieven 20 stuivers
 24. Vitserode Pieter 10 stuivers

  totaal : 24 R 16 S


DE UYTGEVEN EN BETAELINGEN GEDAEN BY JOOS DE STRIJCKER EN SALOMON VANDER EECKEN ALS COLLECTEURS VAN DE VOROSTE OMMESTELLINGE TEGEN DEN VOORNOEMDE SYNEN ONTFANCK

 1. betaling gedaan aan de ontfanger De Craecker :  13 R 13 S
   
 2. aan de stadhouder der stede van Aelst op rekening van sekere obligatie die desen ten laste heeft de voorste prochie is hebbende ter presentie van Pieter Buydens en den Bailly van den lande : 13 R
   
 3. aan de ontfanger De Craecker gedaen volgens quitantie van 01.05.1650 daerinne begrepen het wisselgelt : 14 R 12,5 S
   
 4. betaelt aen Merten Vanden Bossche tot Liefferingen over het vervoeren van . . . . bij kennisse van de poincters ende setters : 6 R
   
 5. over uytgeven tgene Joos Lippens compt ten laste van de voorste prochie soo over verschot als anders volgens de ommestellingen en billet van aftreck daer van sijnde van daete 27.01.1650 : 29 R 19 S
   
 6. over uytgeven tgone de Wed. Lieven Van Lierde compt ten laste over " gelycke teeringhen thaeren huyse gedaen by vier officieren met 26 soldaeten " : 21 R
   
 7. over uytgeven tgone Matthijs Stevens oock compt in laste van de voorste prochie over gelycke teeringhe tsynen huyse geschiedt van diverssche soldaeten als anderssints : 12 R
   
 8. idem de Wed. Jan Sterck over teeringen thaeren huyse gedaen tot 28.01.1650 : 95 R 5 S
   
 9. item Adriaen  Herremans over de uytcoop van diversche soldaeten als anderssints : 85 R 12 S
   
 10. item de Weduwe Adriaen Van Lierde : 32 R 14 S
   
 11. item Jan Van Winghen : 24 R 16 S
   
 12. item Jan De Coene : 11 R 14 S
   
 13. item de rendant : 6 R 10 S
   
 14. item hetgene Peeter Buydens refuseert te betaelen en daer van sustineert vrij te wesen : 12 R 12 S
   
 15. item tgene Adriaen Lippens over verschot voor de prochie : 4 R
   
 16. Pieter Agneesen en Gillis Van Boterdaele over idem verschot : 10 R 2 S
   
 17. Adriaen Lippens beweert vrij te zijn van zettingen en weigert te betalen : 6 R 4 S
   
 18. Lauwereys Sorgeloos , Christiaen Roosen , Jan De Doncker en Pieter Pierens gekort op hun zettingen : 15 R 4 S
   
 19. Item Pieter Buydens over gelijk verschot : 56 R 12 S
   
 20. Item de Wed. Nicolaes De Strijcker , de wed. Jeronimus Van Volcxem , de wed. Gillis De Mongh , de wed. Marie De Waelinne idem : 5 R 11 S
   
 21. Item Pieter Vitseroede staat gepoinct ende heeft niet betaald en gezien zijn armoede en grooten nood gekort : 2 R 16 S
   
 22. Item voor Hendrik Van Bossuyt , Peeter Borremans en Arendt De Paeyeneere gekort als vooren : 7 R 19 S
   
 23. Item Cornelis Van Bossuyt , Louis Lefebvre en Christiaen De Troyer " ter saken als voorgaende " : 5 R
   
 24. Item Jan De Strijcker en Joos De Wever : 8 R 2 S
   
 25. De pastoor die als quote heeft 6 dagwand verzoekt vrijstelling , is niet toegekend voor volledig bedrag , werd gekort met 4 R 2 S
   
 26. Mindering voor Gillis Buydens wegens " de pretensien " die hij heeft ten laste van de prochie : 2 R 1 S
   
 27. Betaald aan de klerk van de greffier De Pape over het kopiëren : niks genoteerd
   
 28. Betaald door Salomon Vander Eecken aan de ontfanger op 10.12 voorseyde  : 25 R 16 S
   
 29. Item betaald aan de zelfde ontfanger op 01.05 : 14 R 12 S
   
 30. Item betaald aan Jan Friart over " houdenisse van soldaten " , verschot en andersints : 23 R 16 S
   
 31. Item aan Salomon Vander Eecken : 6 R 4 S
   
 32. Aan de baljuw over zijn pretentie ten laste van de prochie : 14 R 17 S
   
 33. Aan de huisvrouw van Lenaert De Vlaeminck over haar pretensie ten laste van de prochie : 10 R 11 S
   
 34. Item aan Gillis Buydens over een andere pretensie van datum van 01.06.1650 : 6 R 3 S
   
 35. Item aan Pieter Pauwels over hetgene hij tegoet heeft van de prochie : 9 R
   
 36. In remissie een half dw. over Mattheus Stevens hetgeen hij refuseert te betalen daar het vague ligt : 20 S
   
 37. Het 1/3de van de zettingen van heer Pieter Herremans waarvan deze sustineert vrij te wezen : niet aanvaard
   
 38. De rendant Salomon Vander Eecken over zijn paert in het collecteren van de ommestelling : 35 R 10 S
 39. Item dezelde rendant over het opstellen van de rekening : 24 S
   
 40. Aan de greffier van desen lande over het maken van de rekening met het dobbel aan den rendant , en dit over 26 folio's : 7 R 16 S
   
 41. over de vacatie van de baljuw en dit over het zetten van deze ommestelling en over het verpachten van dezelfde : 6 R
   
 42. over de vacatie van de greffier : 3 R

Ontfangen : 867 R 7 S 10 G

Uitgaven : 714 R 16 S 26 ( ? ) G

Dus meer ontfangst dan uitgave : 151 R 10,5 S

Ondertekend : De Fraeye


Betalingen gedaan door Salomon Vander Eecken en Joos De Strijcker

- aan Pieter Buydens over verteerd gelagh ten daghe van de ommestelling : 12 R 15 S

- Andermaal hetgeen Pieter Buydens over " zijn gepretendeerden vrijdom " : 12 R 10 S

- Item de gepretendeerde vrijdom van Adriaen Lippens : 2 R 4 S

- Item aan de pastoor die beweert slechts één derde van zijn goederen is bezittende dus : 8 R 4 S

- Item daar Jan De Doncker niet betaald heeft gezien " synen cleynen middel " niettegenstaande " de groote devooren " daartoe gedaan : 4 R 10 S

- Item over 1 dagwand van de weduwe Jan Sterck dat zij " refuseert te betaelen aangezien sy seght tselve overseth te syn " : 2 R 1 S

- Item over Cornelis Van Bossuyt die niet betaald heeft door " syn clyne middel " : 22 S

- Item verzoeken de rendanten over " de kosten die sy van diversse officieren hebben geleden " : 43 R

- Item betaald de heer Baron niet over zijn quote en dit volgens een accoord tussen de heere Baron en de notabelen van de prochie te weten van den boeck van Pieter Buydens dus hier : 118 R

- Item remissie over 1/2 dagwand over Lauwereys Sorgeloos hetwelk begrepen is in de breedte van Jan De Coene

- Item remissie over 96 roeden van de Cappelrije deser prochie omdat de kercke daer heeft " carreel gebacken " en deselve also heeft " vague geleghen " : 2 R

- Item remissie over 1 bunder over " de meulen " van de Wed. Adriaen Van Lierde en dat zij weigert te betalen wegens " te hooge gequotiseert " : 8 R 4 S

- Item remissie over 1 bunder die de Wed. Jaspar Van Brueseghem weigert te betalen omdat . . . : 8 R 4 S

- Item remissie van het 1/3de paert van Heer Pieter Herremans : 22 S

- Item hetgene Mr. Pieter Minne moet betalen en dat hij verzoekt dit niet te betalen gezien zijn pretensien tegenover de prochie : 20,5 S


Aldus gedaan door Joos Lippens , Jan De Coene , Sr. Pieter Buydens e.a. ( slechte leesbaarheid ) , ondertekend door De Fraeye