WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE anno 1793
Een dode gevonden op de Ast in Meerbeke

Lijkschouwing op bevel van de baljuw Sr. Josephus Jacobus Desirant , baljuw van Meerbeke bij Ninove ,
Dr. Cornelis Frans Josephus Thibaut doctoor in Ninove
Louis de Gaux chirurgijn
Sieur Louis Cosijns en Sieur Franciscus Van Vreckem leenmannen van Meerbeke

dit over het dood lichaam en kadaver gevonden binnen Meerbeke op Dast " sonder van iemant bekent te sijn " , " dan enckelijck in reputatie genoemt te worden Nicolaes "

Op 09.06.1793 begeven de voornoemde getuigen zich het voornoemd dood lichaam , verklaren " niets exterieur bevonden te hebben hetwelck de doot als injuria externa soude connen hebben veroorsaeckt " ,

en volgens " het gesegh van de volckeren " , " een exces begaen te hebben in den dranck " en " aldien op eene plaetse blijven liggen " en " geexponeert aen de allervolste hitte van de sonne " , is zulks vermoedelijk de oorzaak geweest van " overvallen geweest sijn door een aplexe " ,

te meerder om dies wille dat den selven persoon noch levendig is bevonden door de gemelden De Gaux , " de teeckens hebbende de welcke onder de applexie acquepeteeren " ,

aldus gedaan in teken der waarheid op 09.06.1793

Getekend door de greffier J. Van Vaerenberch

Bron : Meerbeke nr. 185

( bevindt zich in het register van het maalgeld van 1729 , red. )