WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE anno 1770
08.02.1770 : Cassatie van een rente , zie de loting van het gezin Jan Cornelis x Gislijne Lanckmans

Judocus Cornelis zo over zichzelf als over zijn broeders en zusters brengt hier een schepenbrief omtrent een rente van 250 R ten laste van Cornelis Cornelis x Maria Anna Van Eesbeke gewezen gehuwden die anno 1753 is gelost aan J. Van Doorslaer in naam van zijn moeder

Present : Andries Borremans en Pieter Merle schepenen