WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

Anno 1748


Januari 1748 : Publieke verkoop door de kinderen van Niclaes De Troyer x Marie Goossens

1) Marie De Troyer x Joos Brisack
2) Pieter De Troyer
3) Nicolaes De Troyer
4) wijlent Pieternelle De Troyer haar weeskind geprocreeert met Floris Bultrijs met de vader en Nicolaes De Troyer als momboir

verkopen een hofstede en partijen land komend van hun ouders Nicolaes De Troyer x Marie Goossens

niet verder bewerkt


03.04.1748 : Petronella Swinne weduwe wijlent Adam Van Vreckem verkoopt aan Adam Bultrijs fs. Gillis x Marie De Leu :

een behuysde stede met den huijse , stallinghen , schuercken en alle de andere edificien daerop staende boomen en anderssints gelegen in MBK ten Berghe groot 128 roeden
- oost de straete
- suyt het straetsien
- west Pieter Van Eesbeke
- noort dhoors wijlen Christiaen Van Eesbeke

en dit boven de last van " sheeren schaut ofte bundergelt " ten advenante van 1 stuiver / bunder

voor 548 R couranten geld waarvan 198 R werd betaald en blijft nog 350 R courant en hierover een losrente van 15 R 15 S sjaers is dus 4,5 %

De verkopers hadden deze stede gekocht bij publieke verkoop in 1738 van de kinderen van wijlen Jan De Keyser x Adriana Van Teghel

De rente is bezet op de voorste gekochte hofstede

Present : Nicolaes De Vleeschauwer burgemeester , Judocus Foubert schepenen , Joannes Van Vreckem meier

VERVOLG ANNO 1782

Cornelis Bultrijs fs. Adams heeft deze rente gelost