WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

Anno 1729


anno 1729 : Jr. Jacques Ferdinande de Regnancourt over hemzelf en over zijn medehoirs verkopen aan Jan Keppens x Joanna Van Eesbeke :

een partij land op het Steent groot omtrent 6 dagwand gelegen in differente partijen in het metinckboeck
- oost dhoirs Joos Walckiers
- suyt den wegh en Mevrouw Lagarbe
- noort Marcus De Corte en de Vriesenbosch
- west Sr. Joannes De Weghe

dit voor 500 R wisselgelt de schellinck tot 6 stuivers / 20ste penning / eerste valdag Kerstavont 1730

De kopers beloven op deze partije te bouwen en te timmeren een huis

Present : Claudius Walravens en Jan Cosijns schepenen , Sebastiaen De Naeyer meier van de abdis van Nijvel


07.09.1729 : verkoop door dhoors Jacobus D'Hauwer aan Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch greffier van Meerbeke die het commant heeft van Adam Van Vreckem

1) Nicolaes Foux x Anna D'Hauwer
2) Pieter Vander Meiren x wijlen Theresia D'Hauwer en over zijn minderjarige wezen
3) Jacobus
4) Anthoon
5) Peeter
6) Adriaen Sermeus x Adriana D'Hauwer

allen kinderen van wijlen Jacobus D'Hauwer en Joanna Paillot alsnog in leven die haar tocht renunchieert met haar zoon Pieter D'Hauwer als haar voogd in deze

202 roeden land op het Bogaertvelt
- oost Jacobus Le Mer
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw
- west Adam Van Vreckem
- noort Nicolaes De Vleeschauwer fs. Nicolaes

en dit voor 24 S / roede


Present : Bartholomeus Vanden Borre borghemeester , Jan Cosijns , Gillis De Vidts , Jan De Vleeschauwer en Gillis Smet schepenen en Pieter Vanden Abbeelen baljuw loco de meier Adam Van Vreckem