WETTELIJKE PASSERINGEN en VERKAVELINGEN MEERBEKE

Anno 1727


15.01.1727 : bevestiging van een verkoop gebeurd in Ninove

Dheer Joannes Vander Eecken oud-burgemeester der stede van Ninove , over hemzelf en over zijn kinderen verkoopt aan :

Joos Goossens fs. Jans x Elisabeth Cardoen filia Adriaens :


1/2 bunder land salvo justo in MBK op de Ceulendriesch
- ter eendere sijde Peeter Tielmans erve
- ter tweeder sijde Pieter Appelmans
- metten eijnde den Molenmeersch
- boven teghen den groenen wegh

dit voor 373 R courant

Present als getuigen in Ninove zijn Sr. Daniel Walckiers fs. Jans en Nicolaes De Brabanter


Present : Bartholomeus Vanden Borre borghemeester , Gillis Smet en Jan Herremans schepenen en Jan Cosijns meier der abdis van Nijvel


07.07.1727 : notificatie van een oude schepenbrief uit 1709

anno 01.03.1709 hebben Adriaen De Schepper x Josyne Cornelis verkocht aan Guilliam Crispeels x Joanna Botteliers :

een partije landt opt Hundersvelt groot 66 roeden of daer omtrent
- tegen den Pelgrimswegh
- ten tweeden den advocaet De Lauw binnen Ghendt
- ten derde de erfgenaemen Cetij
- ten vierde derfve van Pieter Walckiers

verkregen van Joos Cornelis x Anna Stevens ouders van de voorscreven vercoopers volgens loting van 1697

Dit voor de som van 30,5 R

Present  Adam Van Vreckem en Gillis De Vidts schepenen en Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel