SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE


10.05.1726 : Openbare verkoop van de eigendommen van Jaspariene Van Breuseghem echtgenote van Sr. Joos Van Heghe door haar hoirs te weten

1) Jacques De Hauwere , Jan Lemmens causa uxoris en Jaspaer De Hauwere hun sterk makend over hun medehoirs

2) Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch en Sr. Joannes De Weghe fs. Adriaens hun sterk makend over hun medehoirs

3) Sr. Jan Baptiste Vanden Abbeelen causa matris

Openbare verkoop van

1) 312,50 roeden land opt Bogaertvelt
- oost de erfgenaemen van wijlen Sr. Gillis Van Breuseghem
- west Jaecq. Le Mer en meer andere
- noort Nicolaes De Vleeschauwer

gebleven op Sr. Adam Van Vreckem voor 23 S / roede

Zie terroir nr. 378

2) 55 roeden land opt Bogaertvelt
- suyt en wst het goet van den Heijlighen Gheest van Meerbeke
- oost en noort het goet van het hof te Wininghen

gebleven op Jan Herremans voor 17 S / roede

Zie terroir nr. 355

3) 76 roeden land opt Groot Hudevelt
- west Sr. Joannes De Weghe
- noort het goet van het hof ter Winninghen
- suyt dheer Joannes Philips Van Vaerenberch

is belast met 2 veertelen haver aan de edelen heere deser prochie

Zie terroir nr. 507

gebleven op Cornelis Van Laethem voor 18 S / roede

Present : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw , G. Walravens , Adam Van Vreckem , Gillis De Vidts schepenen , Jan Herremans


Anno 1726 : de erfgenamen Maes uit Beveren in het land van Waas verkopen

Adriaen Maes en Anthonius Noens inghesetenen van Beveren lande van Waes zijn verschenen en over hun selven en over :

Guilielmus Joseph Maes , Jan De Vidts , Elisabeth Maes , Pieternelle Maes , Magdalena Maes , Jan Tombue , Jeronimus Noens , Isabella Noens en Anna Catharina Noens alle insetenen van Beveren voor notaris Jan Baptiste Rottiers

verkopen aan Hendrick Cardoen fs. Adriaens x Marie Baveghems :

de helft van 172 roeden lants in MBK " gemeijnelijck genoempt den Arrenberch met alle de boomen daerop staende
- oost Adriaen Stoffijn ende Jan Cautaert
- noort het cloostergoet van Sinte Cornelis neffens Ninove
- suyt de Clapstrate
- west dhoirs Adriaen De Bremaeker

Zie terroir nr. 602

dit voor 196 R 16 S courant boven 5 guldens voor de houtwasch


16.10.1726 : Sr. Jan Baptiste Walravens fs. Jacobus verkoopt aan Jan De Ro meester perde smet van stile x Catharina Thibaut :

77 roeden land op het Moorselken
- west kerckengoet van MBK
- noort des coopers ander erve
- oost dhoirs Jan Van Cortenberghe

Zie terroir nr. 793

de verkoper competerende van wijlen sijne ouders bij cavelinghe ende deijlinghe gedaen in 1725

Present : Bartholomeus Vanden Borre borghemeester , Adam Van Vreckem , Gillis De Vidts , Jan Heremans en Gillis Smet schepenen , Jan Cosijns meier van de abdis van Nijvel


Anno 1726 : Jan Bavegems meester smet in de parochie van Pamel te Ledeberg zoon van wijlen Joos Baveghems en Josina Gaudtswilders verkoopt aan :

Jan Baptiste De Ro filius van Jan en van Clara Luyckx x Catharina Thibaut :


114 roeden land op Dast
- oost het cappelrijegoet van Nijvel
-suyt Jan Cosijns
- west tgoet der abdije van Ninove
- teghen het losgat aldaer

Zie terroir nr. 298