SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 171919.01.1719 : Heer en Mr. Joannes Vanden Berghe pbre canonick tot Meerbeke verkoopt aan Peeter Goossens x Marie De Leu

64 roeden meersch salvo justo gelegen te Meerbeke
- oost en noort scoopers erve
- west de Molenbeke
- suyt Nicolaes Gillis

welke de E.H. verkoper heeft gekocht van Eerw. Heer des cloosters van Ninove in 1707 en dit voor 50 R courant eens

Present : Nicolaes Walckiers , Bartholomeus Vanden Borre en Claudius Walravens schepenen van Meerbeke en Adam Van Vreckem meier


22.12.1719 : Aankoop door Jacobus Lemer x Albertina Van Vreckem fa. Pieters

Wij Jan Straetmans burgemeester , Hendrick Van Doorslaer schepenen en Adam Van Vreckem meier der abdis van Nijvel en Pieter Vanden Abbeelen baljuw kennen dat :

Verkopers : Jan Baptiste Vander Gucht over zijn huysvrouwe Maria Anna Vanden Bempden mitsgaders Ludovicus Vanden Bempden verkopen aan

Kopers : Jacobus Lemer fs. Jacques x Albertina Van Vreckem fa. Pieters :


een partije Xlant in Meerbeke op het Bogaertvelt groot 350 roeden
          - oost Philibert De Naeyer
          - suyt Heer Pieter Vanden Abbeelen
          - west Jan Lemmens
          - noort de erfgenaemen van Cornelis Van Opdenbosch

en dat voor 385 guldens courant gheldt den schellinck tot 7 stuivers ende andere specien naer navenant en voor 2 patacons wisselgelt voor het wijngelt

Welcke partije alsnoch te pachte gehouden wordt door Hendrick Van Bonte tot Kerstavont 1720 aan 7,5 guldens sjaers en zullen de coopers na het expireren van den pacht dese partije aanveerden en getekend door :

Joannes Baptiste Vander Gucht , Marianna Vanden Bempden , Ludovicus Vanden Bempden , Albertina Van Vreckem , mij present J. Van Bossuyt , Gillis Vanden Bempden , Reynier Vander Gucht en gedaen op 10.01.1720