SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 171604.02.1716 : Sr. Pieter Vander Meiren schepenen van Oetingen in het land van Henegauwen verkoopt aan Erasmus Van Laethem fs. Jacques x Marianna Pappaert insetene van Meerbeke :

een partije landt op het Hudevelt groot omtrent 75 roeden
- de cure ofte cappelrije van Neijgen
- sheeren strate
- tegen de Capstock

Zie terroir nr. 489

en dit voor 83 guldens eens

aangezien de cooper " onvoorsien is van gereede penningen " hiervoor een rente van 5 guldens sjaers

De rentegelders beloven hierop te stellen een huis

dit perceel was de verkoper toekomend van wijlen sijne ouders


Present : Adriaen De Naeyer burgemeester , Hendrik Van Dorselaer en Erasmus Goossens schepenen , Jan Cosijns meier van de abdesse van Nijvel
 

22.06.1716 : Huwelijkscontract tussen Christiaen Vanden Dorpe en Adriana Engelbeens weduwe van Abraham Van Eesbeke met haar zwager Jan Segers als voogd over haar kinderen

Christiaen Vanden Dorpe belooft te betalen aan de 5 weeskinderen als zij " bij competente ouderdom ende bedegen sijn " of " comen tot staet " de som van 25 R elk te weten aan :

1) Catharina
2) Marie
3) Anna
4) Marianne
5) Petronella

Present : P. Vanden Abbeelen , Adriaen De Naeyer , Erasmus Goossens