SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 171322.02.1713 : Uit het register nr. 161 van het Oud Archief Meerbeke

Gift door Adriana Mercier weduwe wijlen Sr. Cornelius Walravens met toestemming van Sr. Claudius Walravens en Sr. Louis Cools x Juffr. Anna Maria Walravens haar kinderen ,

en dit by forme van donatio inter vivos aan Heer Egidius Mercier theologant int seminarie van Mechelen en dit voor zijn titel sacerdotael :

1) 302 roeden bos in MBK bij Neygenbosch met de bomen daarop staande
- oost de Heere Crabeels
- west dheer Pieter Vanden Abbeelen
- suyt Neijgenbosch
- noort de strate

2) 168 roeden land gelegen op Wastijnevelt
- oost dheer Crabeels
- suyt en west sheeren strate
- noort de Moille

3) 1 dagwand en . . . . roeden land opt selve velt
- oost de erfgenaemen van Geeraert De Cooman
- suyt den bosch genaempt " de Steert van Goyck "
- noort dhoirs Lieven Vanden Storme

4) 90 roeden land opt Moorselken
- noort de kerckenwech
- oost de erfgenaemen Anthoon Wasteels

En dit om te gebruiken en te " jouisseren " zijn leven lang en na zijn dood te devolueren op de voorste Jouff. Adriana Merciers of haar hoirs

Present bij deze akte : Sr. Joannes De Weghe en Mr. Balthasar Craen

getekend door alle betrokkenen in deze akte

Dit alles werd getaxeerd op 1292 R en ontvangst van deze gift werd gedaan door Meester Franciscus Walckiers in naam van Egidius Mercier

Present : Adam Van Vreckem meier , Erasmus Goossens , Jan Goutswilders