SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1707


01.12.1707 : Rente over een lening voor notaris in Brussel door de 2 dochters van wijlen Dr. Coppens x Marie De Rons

Catharina Coppens Jouffrouw , dochter van wijlen Heer en Mr. Jan Baptiste Coppens in zijn leven licentiaat in de medecijnen en van wijlen Jouffrouw Marie De Rons met Mr. Guilliam De Smet ook licentiaat in de medecijnen en man en momboir van Catharina Coppens

en heeft ontfangen van Nicolaes Van Winghen de som van 600 guldens wisselgelt , den stuiver tot 6 schellingen

Hiervoor een rente tot behoef van Nicolaes Van Winghen x Jouffr. Elisabeth Michiels zijn huisvrouw van 36 R sjaars , aan 6 % , bezet op :

1) een partij land op Dast
- west dhoirs Nicolaes Wasteels
- oost Mr. Jan Minne
- suyt het Laefferingenvelt

groot 105 roeden

Zie terroir nr. 303 bij Doctoor Smet

2) een meersch
- met 2 sijden het voorste Laefferinghenvelt
- dander seijde alsnu Sr. De Rons

groot 109,50 roeden

Zie terroir nr. 328 bij Doctoor Smet

3) een meersch en elsbroeck met de houtwas daerop staende beneden de Vriesenbosch
- oost den Armenmeersch van Neijgen
- west en noort de Molenbeke
- suyt het gasthuys van Ninove

groot 481,25 roeden

Zie terroir nr. 953

4) een meersch nu in lant bekeert in de Caelemont
- west de beke
- suyt Anthoon Wasteels
- noort het Cappelegoet binnen Brussel

groot 201 roeden

Zie terroir nr. 961

5) een partij land op het Cleijn Huedevelt
- noort de erfgenaemen van Mr. Jaspar Van Brueseghem
- west lancx sheeren strate
- suyt de voorste Sr. De Rons

groot 1538 roeden

Zie terroir nr. 487

5) een partij land gelegen op Dast genoemd " den Aschbosch "
- met 2 sijden het goet der Hebdomedarije
- noort alsnu de voorste Sr. De Rons

groot 110,65 roeden

In het terroir kan ik deze partij niet thuisbrengen , ze staat mogelijks bij artikels van de familie Rons

6) een partij land op het Schoonvelt
- oost . . .
- suyt het Capellegoet binnen Brussel
- noort den meersch aldaer
- west Sr. De Rons

groot 117 roeden

Zie terroir nr. 463

dit alles alleen belast met rente van 2 R sjaars aan . . . .

En dit aan de eerste comparante Catharina Coppens toekomend uit hoofde van wijlen haar ouders , en dit bij loting voor notaris Vander Borcht en is voor de ene helft haar te lote gevallen en voor de andere helft bij coope van haar zuster Juffrouw Isabella Coppens begijntje in het Groot Begijnhof in Brussel en dit volgens schepenbrieven van Meerbeke anno 1687 ondertekend De Smeth

Present : Jan Vanden Eynde , Jan Straetmans en Nicolaes Walckiers schepenen en Jan Bogaert officier loco de meier Jan Cosijn midts sijne absentie als meier

Redactie : als we de kavel van wijlen Maria De Rons samentellen komen we tot circa 2650 roeden zijnde iets meer dan 6,5 bunder