SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1706


13.07.1706 : rente aangegaan door Jan Goossens x Maire Van Nieuwenhove

de rentegelders hebben ontvangen van Sr. Joannes Vanden Berghe canoninck der Collegiale kercke van Meerbeke de som van 32 pond groot wisselgeld en dit wegens het remboursement van een gelijke som gedaan door de E.H. Vanden Berghe bij " den bergh van bermertichijdt binnen de stadt Brussel die sij geldende waeren aen de heeren Choristen der Collegiale kercke van Meerbeke en aen de selve kercke en dit ieder de helft ,

dit tot het doen van een jaargetijde voor de ziel van wijlen Mr. Willem de Goux

En hiervoor een rente van 12 guldens wisselgeld sjaars

Welke rente bezet is door Jan Goossens x Marie Van Nieuwenhove op de volgende artikels :

1) een geleghe genaempt " de Croone " met de huijsen daerop staende
- vooren aen de Plaetse
- west het straetken lopend naar Ninove
- noort de goederen van de kapelanie van Sinte Pieters
- oost sijn ander erfve

Zie terroir nr. 11

2) een ander geleghe
- suytwest het voorste geleghe
- oost het straetken
- noort Jan Baptiste Stevens

en is belast met een rente van 125 R kapitaal aan Dhr. Jacques Ferdinand de Regnancourt

3) een partij land op de Heijtsenberch
- west de erfgenamen van dheer De Regnancourt
- suyt Sr. Joannes Vanden Abbeelen
- noort Lauwereys Snoeck

en is belast met enige cappuynrente aan de heere deser prochie

Getekend door Jan Goossens , zijn vrouw Marie Van Nuwenhove tekent met een kruis , Petrus H. Van Hecke Hebd. , J. Vanden Berghe prbr , Joannes Vanden Abbeelen , Regnancourt , Franciscus Walckiers

Deze rente werd opnieuw genoteerd in 1714