MEERBEKE in het renteboek van De Goux

Inleiding

De parochie en heerlijkheid van Meerbeke neemt een grote plaats in bij het renteboek van Seigneur de Goux. Alhoewel het leenstelsel in Meerbeke niet veel voorstelde zijn wel veel gegevens over de diverse renten die de heer van Meerbeke hief.

Eerst de beschrijving van de parochie met de 121 huizen en de diverse gehuchten

Dan komt het leenstelsel in Meerbeke , zie deze LINK , hier zijn er nog opvallend grote lenen van de heer van Meerbeke

Dan volgen de renten. Ze zijn van diverse aard.

Eerst volgen de heerlijke renten , zie deze LINK

Dan komt de  meest uitgebreide van alle renten , de Cossatenrente . Zie de LINK. Deze rente werd geheven op talrijke gronden verspreid over de ganse parochie en geeft op die manier een overzicht van bijna alle inwoners van Meerbeke.

We hebben de tekst van de Cossatenrente in het Bourgondische Frans opgesteld , een vertaling is hoe dan ook zeer eenvoudig.

We vervolgen met de beschrijving van het hof te Winninghen , in het renteboek het hof te Wenninghen genoemd. Naast een beschrijving van de eigendommen die bij dit hof horen is er ook de rente van Walem die afhing van het hof te Wenninghen.