Hongersnood Meerbeke , schepenen Meerbeke , Armmeesters Meerbeke

OMTRENT DE HONGERSNOOD IN MEERBEKE

24 juni 1586

Jan de Pot meyere , Gillis Van Belle , Roeland Vander Poorten , Antheunis Van Bevere , Gillis De Hoymaker , Adriaen Walckiers en Jeroen De Mol scepenen der heerlickheyt van Meerbeke

Cornelis Van Belle en Cornelis Neeten ermmeesters , Jonckheer Jaspar van goux onsen heere

dat Jonas Agneesen midts sekere somme van penningen die wy kenden van hem ontfangen te hebben afgelost ende afgequiten heeft een erfelyke losrente van 2 vaten roch sjaers die derme van Meerbeke jaerlyckx heffende was op eenen meersch te Meerbeke by hem ghecocht teghen dhoyrs Joos Cobbaert ende van desen penningen

 

: TE ALIMENTEREN EN TE DISTRIBUEREN DEN ARMEN LIEDEN DER VOERSTE PROCHIE DIE ANDERSSINS IN DESEN GROOTEN DIEREN ENDE BENARDEN TYT SOUDEN GESCHAEPEN WEESEN VAN HONGERE TE VERGAEN