Het dagboek van FRANCISCUS COSIJNS

Notaboek Franciscus Cosijns

Inhoud

Het dagboek van Franciscus Cosijns begint circa 1736 en is gestart na de dood van zijn vader Jan Cosijns. Ik geef het quasi woordelijk weer om een inzicht te geven in de handel en wandel van een brouwer-meier.

Het handboek van zijn vader ging tot circa 1733 , we geven hiervan de laatste pagina's via deze link

Voor de genealogische gegevens van Franciscus Cosijns volg deze link


Deel 1

Folio 1 : hij volgt vermoedelijk het handboek van zijn vader , hier uitgaven over de rouw en een loon van Jaspar De Weghe en Andries Verbruggen

Folio 2 : over de begrafeniskosten van zijn vader Jan Cosijns

Folio 3 : van de pretentie tot Franciscus Sermant

Folio 4 : Notitie over het verschoten geld voor Jacobus Cosijns

Folio 5 : over het logement van de brigadier en een ruiter van Mijnheer De Decker

Deel 2

Folio 6 : over levering van bier aan Meester Daghelinckx , over het maken van een kot voor Catrina De Ridder in zijn functie van Armmeester

Folio 7 : onderlinge afrekening met Cornelius Van Latem , over het jaarloon van Christiaen Van Bont in 1753

Folio 8: over levering van stro aan Joos Cornelis en stro , boter e.a. aan kanunnik Droesbeek

Folio 9 : over de voorschotten die hij betaald heeft voor zijn zwager Cornelius Van Latem

Folio 10 : uitgaven gedaan in het jaar 1736 voor Antonius Cosijns , jongste broer van Franciscus

Deel 3, volg deze link

Folio 11 : betalingen gedaan aan Mon frère Celestinus Cosijns , broer van Franciscus Cosijns , vermelding van de aankoop van snuif

Folio 12 : over uitgaven gedaan voor Simeon Cosijns bij zijn ziekte en overlijden.

Folio 13 : over voorschotten uitbetaald aan Antonius Cosijns , broer van Franciscus Cosijns

Folio 14 : verdere uitgaven aan Antonius Cosijns

Folio 15 : van levering aan Peeter Verstichelen

Deel 4

Folio 16 : Ontvangst sedert het overlijden van onze broeder Simeon

Folio 17 : over de pacht van een meers van het hospitaal van Ninove van jaren 1736 tot 1745

Folio 18 : over de pacht van een perceel land van Mijn heer Walckiers

Folio19 : Notities van het gene ick ben goet vindende aan het sterfhuis van Jan Cosijns

Folio 20 : over afrekening voor Antonius Cosijns , over leveringen aan Pieter Couteau , over het jaarloon van Jacobus De Cock

Deel 5

Folio 21 : Uitgaves voor Antonius Cosijns nu frater Joannes Baptiste

Folio 22 : Memorie van de huur van een meers van de Capitijn De Merbeck , aan hem en later aan advokaat Mencke betaald

Folio 23 : notitie van landpachten als andersins

Folio 24 : over het loon van Jacobus  Claes vanaf Mei 1736 , over levering van jenever aan Jacobus Ferdinand De Weghe , over het loon van Joos De Beenhouwer vanaf Mei 1740

Folio 25 : over het loon van Peeter Heerenaut , kleine paardenknecht . Over het loon van Adriaen Van  Cauwelaert

Deel 6

Folio 26 : over het jaarloon van Cornelis Hemmerijckx en Jan De Bolle

Folio 27 : omtrent gift van geld aan zijn broer Celestinus over de jaren 1739 en 1740

Folio 28: omtrent giften van geld aan zijn broer Celestinus voor 1741 , over een pacht van het hospitaal van Ninove

Folio 29 : over de pacht van de kapelanie van St. Pieter in Meerbeke , het loon van Pauwel De Cooman , het loon van Adriaen Van Cauwelaert

Folio 30 : over levering van drank aan Jan Baptiste Francois en Jan Baptiste Barbe en over arbeid door deze laatste

Deel 7

Folio 31 : over levering van haut door Jan Baptiste Francois , arbeidsloon van Christiaen Bogaert en Christiaen Van Bont

Folio 32 : over levering van voedsel en drank aan Peeter Verstichelen

Folio 33 : over werk gedaan aan het hoog koor , levering van boter , een jaarloon van Hendrick Van Cauwelaert

Folio 34 : over het bekostiging van een steenoven en de diverse leveringen van korreelsteen

Folio 35 : vermelding van de kopers van korreelsteen

Deel 8

Folio 36 : verdere lijst van namen van kopers van korreelsteen

Folio 37 : verdere lijst van kopers van korreelsteen , het loon van Hendrick Van Kaulaert

Folio 38 : kosten gedaan ten voordele van de kinderen van Monfreer Van Latem , leveringen aan Pieter Verstichelen

Folio 39 : een lening en 2 arbeidscontracten van Geeraert De Smet en Christiaen Van Bont

Folio 40 : overzicht van gemaakte kosten van de jaren 1742 tot 1744 te betalen door de parochie van Meerbeke.

Deel 9 , volg deze link

Folio 41 : levering van eten en drank aan de weduwe Peeter Verstichelen en Peeter De Gelas

Folio 42 : levering  van brandewijn aan Peeter De Vleeschauwer

Folio 43 : levering van eten en drank aan Peeter Couteau

Folio 44 : over de reparaties aan het huis van Sr. Vanden Bosch

Folio 45 : vervolg van de reparaties aan het huis van Sr. Vanden Bosch , over de koop van een nieuw zadel in Ninove , over een landpacht

Deel 10

Folio 46 : over het loon van Adriaen Van Cauwelaert en Hendrick Van Cauwelaert , Joos Snoeck en Christiaen De Bont

Folio 47 : levering van vlees aan de baljuw en diverse jaarlonen

Folio 48 : over de bekostiging van de oven van Sr. Vanden Bosch

Folio 49 : over de pretentie ten laste van de parochie van Meerbeke voor het jaar 1745

Folio 50 : over vervoer voor Christiaen Hemmerijckx , het loon van Hourenaudt Wauters , het loon van Cornelis Vander Slaen

Deel 11

Folio 51 : over het jaarloon van Gillis Van Opdenbosch , Pieter Goossens en Geeraert Cornelis

Folio 52 : over het vervoer ten dienste van Christiaen Hemmerijckx

Folio 53 : over hutsels en spillen op de Lemierensbosch , leveringen aan Merten De Quanter in Gooik , het jaarloon van Geeraert De Smet

Folio 54 : over levering aan Meester Martinus Daggelinckx en graanlevering aan Peeter De Glas

Folio 55 : over onkosten die ten laste van de parochie van Meerbeke vallen voor het jaar 1746

Deel 12

Folio 56 : over de betaalde tienden in de jaren 1737 tot 1742 , de tiendestekers zijn Pieter Snoeck en Joos Cornelis

Folio 57 : over vlastienden en graantienden in 1743 tot 1746 , de tiendestekers is Joos Cornelis

Folio 58 : over de XXste penning betaald aan Adriaen Bogaert voor 1738 en 1739

Folio 59 : over de XXste penning betaald aan Adriaen Borremans van de jaren 1740 tot 1741

Folio 60 : ontvangsen van de XXste penning door Alexander Spanoghe en Adriaen Bogaert voor 1741 en 1742

Deel 13

Folio 61: ontvangsen van de XXste penning door Alexander Spanoghe en Adriaen Bogaert voor 1742 en 1743

Folio 62 : over de XXste penning betaald aan Alexander Spanoghe

Folio 63 : over de Franse contributie betaald aan Alexander Spanoghe voor het jaar 1745

Folio 64 : over reizen naar Brussel op last van de hoogmeier , een reis naar Tervuren

Folio 65 : over reizen naar Brussel en Asse , over betalingen gedaan voor de parochie van Meerbeke

Deel 14

Folio 66 : over afrekeningen met Peeter De Gelas , betaling van de graantienden aan Joos Cornelis

Folio 67 : over levering van kolen , boter , tarwe en betalingen aan Peeter De Gelas , steeds vergezeld van een mooie handtekening van dezelfde Peeter De Gelas

Folio 68 : vervoer gedaan voor Christiaen Hemmerijckx en Cornelis Hemmerijckx

Folio 69 : over levering van jenever aan Dionisius Van Overstraten  ( hij heeft zijn voornaam niet gestolen , redactie )

Folio 70 : over levering van jenever aan Cornelis Appelmans

Deel 15

Folio 71 : over levering van jenever aan Cornelis Appelmans

Folio 72 : 4 attesten van ontvangst van de XXste penning van 1746 en 1747 ondertekend Spanoghe

Folio 73 : en nogmaals over levering van jenever aan Cornelis Appelmans

Folio 74 : Pretentie ten laste van de gemeente van Meerbeke over het jaar 1747

Folio 75 : talrijke reizen naar Ninove om foragie te halen , enkele malen dienst gedaan met paard en wagen

Deel 16

Folio 76 : talrijke reizen naar Ninove om foragie te halen , enkele malen op konvooi gereden en dienst met paard en wagen

Folio 77 : levering van brandewijn in Itterbeek

Folio 78 : Ontvangst door Spanoghe van XXste en zettingen

Folio 79 : ontvangst door Spanoghe , Martinus Dachelinckx en Adriaen Bogaert over XXste en zettingen

Folio 80 : over leveringen aan de paarden van de Franse cavalerie door Franciscus Cosijns en bij Meester Daghelinckx

Deel 17

Folio 81 : Loon van Geeraert Cornelis , Peeter Stoffijn en Joseph Roelant

Folio 82 : het lichten van de hoogstoel voor de Edele Vrouwe Princesse van Nijvel over het jaar 1743 , vermelding van de overledenen van Meerbeke

Folio 83 : de hoogstoel van diverse overledenen, de ontvangst van camijgie bier

Folio 84 : notitie over het lichten van de vleestiende voor de abdis van Nijvel

Folio 85 : over het jaarloon van Philippus Van Hecke

Folio 86 : vermelding van het huwelijk van Franciscus Cosijns en van de geboorte van zijn zoon Celestinus in 1744

Folio 87 : over het jaarloon van Philippus Van Hecke