Tracker


HET GEMAEL of de personen die in aanmerking kwamen voor het maalgeld voor het eerste halfjaar van 1729


Gepresenteerd door Mr. Gillis De Vidts op 27.03.1730

Het betreft " het gemael " of de imposten beginnend prima december 1728 en eindigend ultima may 1729 tot laste van alle alle insetenen jeder prochie naer proportie van het getal van die jeder huysgezin
ofte familie soo mans als vrouwen en kinderen oudt wesende 7 jaeren daer en boven knechten ende dienstboden

Ontvangen de som van 303 guldens

Het slaghgeldt voor de renders , kalvers , verckens als anderssints : 72 guldens

 

Aantal personen ouder dan 7 jaar per gezin in het jaar 1729 in de parochie van Meerbeke

 1. De plaats                        28 gezinnen

 2. Schalkem                      19

 3. Denderstraat                  4

 4. Wolfput                           8

 5. Klapstraat                       6

 6. Hoesbeke                      19

 7. Poelck                             9

 8. Ternath                         36

 9. Ten Berghe                  21

 10. Steenen Brugghe        12

 11. Elsbeke                          11

 12. Nepe                               15

 13. Prindael                        15


DE PLAETSE

 1. Den Eerweerden heer Pastor  ( 2 personen , een half jaar 3 personen )
 2. Den Eerw. heer Vanden Berghe  ( 3 personen )
 3. den griffier ( 10 personen )
 4. Sr. Glaudius Walraevens   ( 8 )
 5. Pieter Lambrecht  ( 3 )
 6. Carel Wagemans  ( 2 )
 7. Erasmus Goossens ( 5 )
 8. Gillis De Groote ( 6 )
 9. Cornelis Vanden Eynde ( 4 )
 10. Jan Baptiste Stevens  ( 7 )
 11. Weduwe Jan Van Eesbeke ( 3 )
 12. Weduwe Frans Walckiers ( 3 )
 13. Sr. Spanoghe (  2 )
 14. Jacobus Rampelberch ( 4 )
 15. Jan Cosijns ( 9 )
 16. Pieter Snoeck ( 2 )
 17. Cornelis Van Vreckem ( 6 )
 18. Sr. Joannes De Weghe  ( 5 )
 19. Sr. Adriaen De Naeyer   ( 11 )
 20. Philibert De Naeyer  ( 3 )
 21. Frans Stevens ( 3 )
 22. Sr. Adam Van Vreckem ( 11 )
 23. Adriaen Maes ( 4 )
 24. Anthoen Bulterijs ( 2 )
 25. Judocus Heymans ( 2 )
 26. Weduwe Jacobus Stevens ( 2 )
 27. Pr. De Brabanter ( 2 )
 28. Arnaut Paternot ( 2 )SCHALKEM

 1. Adriaen De Sadeleer  ( 2 )
 2. Wed. Hendrik Van Bonte ( 3 )
 3. Christiaen Hemmerijckx ( 5 )
 4. Adriaen Pannis ( 6 )
 5. Wed. Pieter Vander Elst ( 3 )
 6. Floris Snoeck  ( 3 )
 7. Anthoon Coopers ( 3 )
 8. Anthoon D'Hauwer ( 4 )
 9. Gillis Smet ( 7 )
 10. Albert Snoeck ( 6 )
 11. Pieter Cardoen ( 3 )
 12. Jan De Vleeschouwer ( 7 )
 13. Weduwe Charles Vander Taelen ( 1 )
 14. Gillis Vanden Steen ( 4 )
 15. Martinus Vergauwen ( 5 )
 16. Wed. Frans Smet ( 2 )
 17. Jooris Persoons ( 2 )
 18. Wed. Pr. D'Hondt ( 1 )
 19. Philips Sterckx ( ? , slecht leesbaar )  ( 3 )


DENDERSTRAETE

 1. Jan Van Bonte ( 3 )
 2. Martinus De Quanter ( 3 )
 3. Jooris Van Bonte ( 2 )
 4. Adriaen Anckaert ( 4 )

WOLPUTTE

 1. Nicolaes Walckiers ( 7 )
 2. Weduwe Pieter Maes ( 3 )
 3. Pieter Vander Kelen ( 4)
 4. den Borghemeester Vanden Borre ( 12 )
 5. Floris Bellemans ( 3 )                                                            
 6. Adriaen De Cooman ( 5 )
 7. Pr. Walckiers ( 2 )
 8. De Wed. Jan Van Bonte ( 2 )

DE CLAPSTRATE

 1. Hendrick Cardoen ( 4 )
 2. Guilliam Vander Kelen ( 2 )
 3. Adriaen Stoffijn ( 3 )
 4. Pieter Anckaert  ( 1 )
 5. Lauwereys Van Herzele ( 3 )
 6. Carel Vanden Berghe  ( 3 )

HOESBEKE

 1. Pieter Cornelis ( 3 )
 2. Weduwe Joos Goossens ( 3 )
 3. Jan Heuninckx  ( 5 )
 4. Emmanuel Ghits  ( 4 )
 5. Wed. Pieter De Doncker ( 2 )
 6. Jan Cautaert ( 2 )
 7. Pieter Goossens ( 3 )
 8. Guilliam Herremans ( 3 )
 9. Nicolaes De Vits ( 2 )
 10. Adriaen Cautaert  ( 2 )
 11. Nicolaes De Troyer ( 5 )
 12. Weduwe Nicolaes Evenepoel ( 4 )
 13. Weduwe Jan Van Cakenbeke ( 2 )
 14. Geeraert Hemmerijckx ( 4 )
 15. Pieter Vander Kelen fs. Jacques ( 1 )
 16. Geeraert De Bremaeker ( 3 )
 17. Jan Meskens ( 2 )
 18. Nicolaes Van Caulaert ( 4 )
 19. Weduwe Hendrick Cautaert ( 3 )

POELCK

 1. Pieter De Schepper ( 4 )
 2. Jan Baptiste Van Cutsem ( 4 )
 3. Wed. Michiel Van Opdenbosch ( 7)
 4. Adriaen Van Cutsem ( 2 )
 5. Jaspaer De Bont  ( 1 , geen ontvangst vermeld )
 6. Inghel De Coene  (  3 , geen ontvangste vermeld )
 7. Jan De Bont ( 6 )
 8. Jan Temmermans ( 6 )
 9. Carel Vanden Haute ( 5 )

TERNATH

 1. Anthoon Anckaer ( 3 )
 2. Gabriel Pardaens  ( 3 )
 3. Weduwe Joos Rogge ( 1 )
 4. Joos De Doncker ( 3 )
 5. Gillis De Quanter ( 5 )
 6. Carel Van Bonte ( 5 )
 7. Passchier Bogaert ( 5 )
 8. Joos Valckeniers ( 4 )
 9. Weduwe Pr. Vanden Berghe ( 3 )
 10. Anthoen Anckaert den jonghen ( 4 )
 11. Pieter De Bolle ( 2 )
 12. Jan Vander Eecken ( 5 )
 13. Christiaen Van Eesbeke ( 6 )
 14. Pieter Van Eesbeke  ( 3 en een half jaer 4 )
 15. Alexander Vander Poorten ( 3 )
 16. Pieter De Keust  ( 2 )
 17. Jan Vander Poorten ( 3 )
 18. Jan Crispeels ( 1 )
 19. Catharina Eylenbosch ( 2 )
 20. Joanna Bol ( 1 )
 21. Weduwe Adriaen Agneessens ( 3 )
 22. Jan Claes ( 3 )
 23. Christiaen De Sagher ( 2 )
 24. Frans Vanden Storm ( 4 )
 25. Joos Vander Poorten  ( 3 )
 26. Pieter Jacobs ( 4 )
 27. Ingel Crispeels ( 3 )
 28. Nicolaes De Beys ( 4 )
 29. Andries Geeroms ( 5 )
 30. Jan Verbruggen ( 6 )
 31. Pr. Van Loij ( 4 )
 32. Hendrick Anckaert  ( 1 )
 33. Cornelis Geeroms ( 5 )
 34. Guilliam Vanden Eeckhaute ( 5 )
 35. Joos Coppens ( 3 )
 36. Christiaen Vanden Dorpe ( 4 )

TEN BERGHE

 1. Adriaen Hemmerijckx ( 2 )
 2. Pieter Van Eesbeke ( 2 )
 3. Joos Goossens ( 5 )
 4. Pieter Van Cutsem ( 5 )
 5. Jan De Keyser ( 3 )
 6. Jacobus Daniels ( 2 )
 7. Pr. Vanden Berghe ( 5 )
 8. Wed. Martinus De Leu ( 2 )
 9. Jan Cornelis de oude ( 2 )
 10. Pauwel Cornelis ( 3 )
 11. Mr. Pieter Van Lierde ( 7 )
 12. Wed. Adriaen Goossens ( 1 )
 13. Jan Van Cutsem ( 2 )
 14. Pieter Van Cotthem ( 4 )
 15. Guilliam Crispeels ( 6 )
 16. Pieter Papeliers ( 3 )
 17. Jan Snoeck ( 2 )
 18. Christiaen Anckaert ( 2 )
 19. Wed. Adriaen Vander Kelen nu Guilliam Dauwe ( 3 )
 20. Jan Cornelis de jonghen ( 4 )
 21. Hendrick De Prince ( 3 )

STEENE BRUGGHE

 1. Joos Baveghems ( 2 )
 2. Hendrick Van Doorselaer ( 8 )
 3. Jan Straetmans ( 11 )
 4. Frans Van Vreckem ( 2 )
 5. Hendrick Van Vreckem ( 3 )
 6. Jan D'Hont ( 3 )
 7. Hendrick Van Bonte (  3 )
 8. Wed. Jan Baptiste De Ro ( 4 )
 9. Peeter Appelmans ( 4 )
 10. Mr. Gillis De Vidts ( 5 )
 11. Carel Broillon ( 3 )
 12. Pieter Van Vreckem  ( 2 )

ELSBEKE

 1. Geeraert Herremans  ( 4 )
 2. Adriaen De Leu ( 4 )
 3. Jan Herremans ( 9 )
 4. Jan Gautswilders ( 2 )
 5. Jan Hernault  ( 4 )
 6. Vincent Timmermans ( 3 )
 7. Erasmus Van Laethem ( 4 )
 8. Christiaen Dumongh  ( 2 )
 9. Cornelis Buydens ( 3 )
 10. Hendrick Vitseroede ( 3 )
 11. Cornelis Van Laethem ( 3 )

NEPE

 1. Gillis Walraevens ( 7 )
 2. Adriaen D'Hauwe ( 4 )
 3. Adriaen D'Hauwe de jonghen ( 4 )
 4. Jacobus Le Mer ( 6 )
 5. Guilliam Hevens ( 4 )
 6. Nicolaes De Vleeschauwer ( 7 )
 7. Adriaen De Groote ( 4 )
 8. Lambert Vanden Berghe ( 4 )
 9. Adriaen Vanden Broecke ( 6 )
 10. Jan Vanden Eynde ( 3 )
 11. Hendrick Van Eesbeke ( 6 )
 12. Adriaen Van Stalle ( 3 )
 13. Jan Vanden Broecke ( 7 )
 14. Pieter Vanden Haute ( 5 )
 15. den Edelen Heere van dese prochie ( 6 )

PRINDAEL

 1. Pieter Niels ( 3 en een half jaar 4 )
 2. Wed. Pieter Barbé ( 5 )
 3. Frans De Groote ( 5 )
 4. Anthoon Huyghens ( 4 )
 5. Pauwel Mertens ( 3 )
 6. Frans Neels ( 3 )
 7. Wed. Adriaen Kestemont ( 2 )
 8. Lieven Barbe ( 3 )
 9. Andries Bellemans ( 3 )
 10. Jan Kestemont ( 2 )
 11. Jan Hot ( 2 )
 12. Joos Ghillijns ( 2 )
 13. Hendrick Van Cutsem ( 2 )
 14. Joos Vander Eeckt  ( 4 )
 15. Wed. Adriaen De Cooman ( 3 )


  Bij de kosten werd genoteerd :

  " den rendant heeft betaelt aen de Wed. Jan Van Eesbeke soo vele thaeren huyse verteirt was in het doen van de leste rekeninghe op 17.03.1729 "

  Afrekening op 02.03.1730 en getekend Pr. Vanden Abbeelen , Nicolaes De Vleeschauwer , C. Walraevens , J. Foubert , Jan Cosijn , Jan Herreman