Tracker


Impost van het vee en de gemael over de quote deser prochie ( ARA Beveren , oud archief Meerbeke nr. 28 )


Gestart op 30.11.1726 en is te betalen 4 stuivers per saison ( 3 maand ) dus 8 stuivers voor een half jaar

Ontvangst over 783 personen a 8 stuivers de persoon : 309 guldens 4 stuivers

Item het slaghgeldt ontvangen op 01.12.1726 tot 30.11.1727 en advenante van jeder rent of koij ( ieder rund of koe ) : 16 stuivers , jeder verse en vercken : 8 stuivers , jeder kalf en hamel : 4 stuivers
en compt tot : 79 guldens


Aantal personen ouder dan 7 jaar per gezin in het jaar 1726-1727 in de parochie van Meerbeke

 1. De plaats                        27 gezinnen

 2. Schalkem                      19

 3. Denderstraat                  5

 4. Wolfput                           8

 5. Klapstraat                       6

 6. Hoesbeke                      19

 7. Poelck                             9

 8. Ternath                         39

 9. Ten Berghe                  21

 10. Steenen Brugghe       13

 11. Elsbeke                         12

 12. Nepe                              14

 13. Prindael                       16


DE PLAETSE

 1. Den Eerweerden heer Pastor  ( 3 personen )
 2. Den Eerw. heer Vanden Berghe  ( 3 personen )
 3. den griffier ( 9 personen )
 4. Sr. Glaudius Walraevens   ( 8 )
 5. Pieter Lambrecht  ( 2 )
 6. Weduwe Karel De Servel ( 2 )
 7. Carel Wagemans  ( 2 )
 8. Erasmus Goossens ( 5 )
 9. Gillis De Groote ( 5 )
 10. Cornelis Vanden Eynde ( 4 )
 11. Nicolaes De Vleeschauwer ( 2 )
 12. Jan Baptiste Stevens  ( 7 )
 13. Jan Van Eesbeke ( 6 )
 14. Weduwe Mr. Frans Walckiers ( 2 )
 15. Jacobus Rampelberch ( 4 )
 16. Jan Cosijns ( 9 )
 17. Pieter Snoeck ( 2 )
 18. Cornelis Van Vreckem ( 5 )
 19. Sr. Joannes De Weghe  ( 5 )
 20. Mr. Judocus Foubert ( 1 )
 21. Sr. Adriaen De Naeyer   ( 11 )
 22. Philibert De Naeyer  ( 3 )
 23. Frans Stevens ( 3 )
 24. Sr. Adam Van Vreckem ( 11 )
 25. Adriaen Maes ( 4 )
 26. Jan Snoeck ( 3 )
 27. Judocus Heymans ( 2 )SCHALKEM

 1. Adriaen De Sadeleer  ( 2 )
 2. Wed. Hendrik Van Bonte ( 3 )
 3. Christiaen Hemmerijckx ( 4 )
 4. Adriaen Pannis ( 5 )
 5. Wed. Pieter Vander Elst ( 3 )
 6. Floris Snoeck  ( 2 )
 7. Anthoon Coopers ( 3 )
 8. Wed. Adriaen Van Eesbeke ( 3 )
 9. Wed. Smet ( 9 )
 10. Albert Snoeck ( 7 )
 11. Pieter Cardoen ( 2 )
 12. Jan De Vleeschouwer ( 5 )
 13. Joannes Wauters ( 2 )
 14. Gillis Vanden Steen ( 4 )
 15. Martinus Vergauwen ( 3 )
 16. Wed. Frans Smet ( 2 )
 17. Jooris Persoons ( 2 )
 18. Wed. Pr. De Hont  ( 1 )
 19. Arnault Paternot ( 2 )


DENDERSTRAETE

 1. Adriaen Bulterijs ( 4 )
 2. Jan Van Bonte ( 2 )
 3. Martinus De Quanter ( 3 )
 4. Jooris Van Bonte ( 2 )
 5. Adriaen Anckaert ( 4 )

WOLPUT

 1. Nicolaes Walckiers ( 9 )
 2. Weduwe Pieter Maes ( 4 )
 3. Pieter Vander Kelen ( 4)
 4. den Borghemeester Vanden Borre ( 11 )
 5. Wed. Jan Gautswilders ( 3 )                                                / anno 1729 hier Floris Bellemans /
 6. Adriaen De Cooman ( 5 )
 7. Pr. Walckiers ( 2 )
 8. De Wed. Jan Van Bonte ( 2 )

DE CLAPSTRATE

 1. Hendrick Cardoen ( 4 )
 2. Guilliam Vander Kelen ( 2 )
 3. Adriaen Stoffijn ( 3 )
 4. Pieter Anckaert  ( 2 )
 5. Lauwereys Van Herzele ( 4 )
 6. Carel Vanden Berghe  ( 3 )

HOESBEKE

 1. Pieter Cornelis ( 3 )
 2. Weduwe Joos Goossens ( 4 )
 3. Jan Heuninckx  ( 6 )
 4. Pieter Vander Kelen de oude ( 2 )
 5. Emmanuel Ghits  ( 2 )
 6. Wed. Pieter De Doncker ( 1 )
 7. Jan Cautaert ( 2 )
 8. Pieter Goossens ( 3 )
 9. Guilliam Herremans ( 3 )
 10. Nicolaes De Vits ( 3 )
 11. Nicolaes De Troyer ( 5 )
 12. Weduwe Nicolaes Evenepoel ( 4 )
 13. Weduwe Jan Van Cakenbeke ( 2 )
 14. Geeraert Hemmerijckx ( 4 )
 15. Pieter Vander Kelen fs. Jacobus ( 1 )
 16. Joos Papeliers ( 3 )
 17. Jan Meskens ( 2 )
 18. Nicolaes Van Caulaert ( 4 )
 19. Weduwe Hendrick Cautaert ( 4 )

POELCK

 1. Pieter De Schepper ( 4 )
 2. Jan Baptiste Van Cutsem ( 4 )
 3. Wed. Michiel Van Opdenbosch ( 7)
 4. Adriaen Van Cutsem ( 2 )
 5. Jaspaer De Bont  ( 2 )
 6. Inghel De Coene  (  2 )
 7. Jan De Bont ( 5 )
 8. Jan Temmermans ( 5 )
 9. Carel Vanden Haute ( 4 )

TERNATH

 1. Anthoon Anckaer ( 3 )
 2. Gabriel Pardaens  ( 3 )
 3. Guilliam De Mulder ( 4 )
 4. Joos Rogge ( 3 )
 5. Joos De Doncker ( 3 )
 6. Gillis De Quanter ( 5 )
 7. Carel Van Bonte ( 5 )
 8. Passchier Bogaert ( 5 )
 9. Wed. Jan De Bol ( 1 )
 10. Niclaes De Bolle ( 1 )
 11. Joos Valckeniers ( 4 )
 12. Weduwe Pr. Vanden Berghe ( 3 )
 13. Anthoen Anckaert den jonghen ( 4 )
 14. Jan Claes ( 3 )
 15. Pieter De Bolle ( 2 )
 16. Jan Vander Eecken ( 5 )
 17. Christiaen Van Eesbeke ( 7 )
 18. Pieter Van Eesbeke  ( 4 )
 19. Alexander Vander Poorten ( 3 )
 20. Pieter De Keust  ( 2 )
 21. Jan Vander Poorten ( 3 )
 22. Jan Crispeels ( 1 )
 23. Catharina Eylenbosch ( 3 )
 24. Weduwe Adriaen Agneessens ( 3 )
 25. Christiaen De Sagher ( 3 )
 26. Frans Vanden Storm ( 4 )
 27. Joos Vander Poorten  ( 4 )
 28. Pieter Ghits ( 2 )
 29. Pieter Jacobs ( 3 )
 30. Ingel Crispeels ( 4 )
 31. Nicolaes De Beys ( 4 )
 32. Andries Geeroms ( 6 )
 33. Jan Verbruggen ( 6 )
 34. Pr. Van Loij ( 5 )
 35. Hendrick Anckaert  ( 2 )
 36. Cornelis Geeroms ( 5 )
 37. Guilliam Vanden Eeckhaute ( 5 )
 38. Joos Coppens ( 3 )
 39. Pr. Clement ( 2 )

TEN BERGHE

 1. Adriaen Hemmerijckx ( 2 )
 2. Pieter Van Eesbeke ( 2 )
 3. Joos Goossens ( 4 )
 4. Pieter Van Cutsem ( 5 )
 5. Jan De Keyser ( 3 )
 6. Jacobus Daniels ( 1 )
 7. Pr. Vanden Berghe ( 4 )
 8. Wed. Martinus De Leu ( 1 )
 9. Christiaen Vanden Dorpe ( 4 )
 10. Jan Cornelis de oude ( 2 )
 11. Pauwel Cornelis ( 3 )
 12. Pieter Van Lierde ( 8 )
 13. Wed. Adriaen Goossens ( 1 )
 14. Jan Van Cutsem ( 2 )
 15. Pieter Van Cotthem ( 4 )
 16. Guilliam Crispeels ( 5 )
 17. Pieter Papeliers ( 2 )
 18. Christiaen Anckaert ( 2 )
 19. Wed. Adriaen Vander Kelen ( 3 )
 20. Jan Cornelis de jonghen ( 4 )
 21. Hendrick De Prince ( 3 )

STEENE BRUGGHE

 1. Adriaen Baveghems ( 2 )
 2. Joos Baveghems ( 2 )
 3. Hendrick Van Doorselaer ( 8 )
 4. Jan Straetmans ( 9 )
 5. Wed. Pieter Van Vreckem ( 2 )
 6. Hendrick Van Vreckem ( 3 )
 7. Jan D'Hont ( 3 )
 8. Hendrick Van Bonte (  3 )
 9. Wed. Jan Baptiste De Ro ( 3 )
 10. Peeter Appelmans ( 4 )
 11. Mr. Gillis De Vidts ( 5 )
 12. Carel Broillon ( 3 )
 13. Pieter Van Vreckem  ( 2 )

ELSBEKE

 1. Jan Lippens ( 3 )
 2. Wed. Nicolaes De Mongh ( 3 )
 3. Wed. Joos Herremans ( 7 )
 4. Adriaen De Leu ( 4 )
 5. Jan Herremans ( 8 )
 6. Jan Gautswilders ( 2 )
 7. Jan Hernault  ( 4 )
 8. Vincent Timmermans ( 5 )
 9. Erasmus Van Laethem ( 4 )
 10. Christiaen Dumongh  ( 2 )
 11. Cornelis Buydens ( 3 )
 12. Hendrick Vitseroede ( 2 )

NEPE

 1. Gillis Walraevens ( 6 )
 2. Adriaen D'Hauwe ( 5 )
 3. Jacobus Le Mer ( 7 )
 4. Guilliam Hevens ( 5 )
 5. Nicolaes De Vleeschauwer ( 7 )
 6. Adriaen De Groote ( 5 )
 7. Lambert Vanden Berghe ( 3 )
 8. Adriaen Vanden Broecke ( 7 )
 9. Jan Vanden Eynde ( 3 )
 10. Hendrick Van Eesbeke ( 6 )
 11. Adriaen Van Stalle ( 3 )
 12. Jan Vanden Broecke ( 7 )
 13. Pieter Vanden Haute ( 6 )
 14. den Edelen Heere van dese prochie ( 6 )

PRINDAEL

 1. Pieter Niels ( 3 )
 2. Wed. Jan Van Bossuyt ( 2 )
 3. Wed. Pieter Barbé ( 5 )
 4. Frans De Groote ( 5 )
 5. Anthoon Huyghens ( 5 )
 6. Pauwel Mertens ( 3 )
 7. Frans Niels ( 2 )
 8. Wed. Adriaen Kestemont ( 2 )
 9. Lieven Barbe ( 2 )
 10. Andries Bellemans ( 3 )
 11. Jan Kestemont ( 2 )
 12. Jan Hot ( 2 )
 13. Joos Ghislijns ( 2 )
 14. Hendrick Van Cutsem ( 2 )
 15. Joos Vander Eeckt  ( 4 )
 16. Wed. Adriaen De Cooman ( 4 )


Gedaen op 28.02.1728 en getekend :

Pr. Vanden Abbeelen
Bartholomeus Vanden Borre
Gillis Smet
Jan De Vleeschouwer
Jan Herremans
Nicolaes De Vleeschauwer
Jan Baptiste Stevens
Cornelis Herremans
J. Foubert