Tracker


Impost van het vee en de gemael over de quote deser prochie ( ARA Beveren , oud archief Meerbeke nr. 320 )

Jaar 1708EERSTE KOLOM

 1. Den Eerweerden heer Pastor  ( 2 )
 2. E.H. Hebdomodarius ( 2 )
 3. E.H. Vanden Berghe ( 3 )
 4. E.H. Spanoghe ( 1 )
 5. E.H. Vanden Abbeelen ( 1 )
 6. E.H. Scholaster ( 2 )
   
 7. Mr. Frans Walckiers ( 4 )
 8. Jan Vanden Eijnde ( 2 )
 9. Jan Baptiste Stevens ( 3 )
 10. Erasmus Goossens ( 3 )                                                  - koster van Meerbeke -
 11. Joos De Leu ( 3 , van de Heilige Geest )
 12. Jan Van Eesbeke ( 8 )
 13. Sr. Jan Vanden Abbeelen ( 2 )
 14. Sr. Pieter Vanden Abbeelen ( 6 )
 15. Jan Cosijn ( 8 )
 16. Hendrick Servaes ( 2 )
 17. Laureijs Snoeck ( 8 )
 18. Joannes De Weghe ( 5 )
 19. De Naeyer burgemeester  ( is Adriaen De Naeyer ) ( aantal onleesbaar )
 20. Jan Snoeck ( 3 )
 21. Philips Vander Smissen ( 1 )
 22. Karel De Kervel ( 2 )
 23. Glaudius Walravens ( 6 )
 24. Pieter Buydens ( 3 , den Heilige Geest )
 25. Gillis De Groote ( 2 )
 26. Adam Van Vreckem ( 6 )
 27. Jacobus Stevens ( 2 , de Heilige Geest )
 28. Hendrik Van Bonte ( 6 )
 29. Wed. Pieter Van Eesbeke ( 3 , de Heilige Geest )
 30. Wed. Philips De Braekeleer ( 3 , de Heilige Geest )
 31. Jan Bosschaert de jonghe ( 2 , de Heilige Geest )
 32. Adriaen Van Eesbeke ( 7 )
 33. Gillis Smet ( 9 )
 34. Albert Snoeck  ( 5 )
 35. Jan De Vleeschauwer ( 4 )
 36. Hendrik Wielant ( 7 )
 37. Adam Persoons ( 3 , de Heilige Geest )

  TWEEDE KOLOM
   
 38. Jooris De Groote ( 5 , den Heilige Geest )
 39. Pauwel Vanden Haute ( 2 idem  )
 40. Pieter Van Bonte ( 2 idem )
 41. Pieter Van Cauteren ( 2 idem )
 42. Gregoor De Medts ( 2 idem )
 43. Pieter D'Hondt ( 2 idem )
 44. Adriaen Bulterijs ( 2 idem)
 45. Pieter Muylaert ( 2 idem )
 46. Joos Cardoens ( 3 idem )
 47. Jooris Van Bonte ( 2 )
 48. Nicolaes Jaemans ( den H. Geest )
 49. Nicolaes Walckiers ( 10 )
 50. Philibert De Naeyer ( 4 )
 51. Wed. Pieter Maes ( 2 , de Heilige Geest )
 52. Jan Goutswilders ( 4 )
 53. Adriaen De Cooman ( 4 , de Heilige Geest )
 54. Nicolaes Van Bont ( 3 , de Heilige Geest )
 55. Nicolaes De Vidts ( 2 idem )
 56. Jan Caeckenbeke ( 3 idem )
 57. Pieter Goossens ( 3 idem )
 58. Nicolaes De Troyer ( 2 idem )
 59. Jacques Van Opsem ( 2 idem )
 60. Pieter Vander Kelen ( 5 idem )
 61. Pieter De Doncker ( 3 )
 62. Ingel Slagmulders ( 5 )
 63. Weduwe Joos Goossens ( 4 , de Heilige Geest )
 64. Nicolaes Evenepoel ( 4 idem )

  DERDE KOLOM
   
 65. Jan Beeckman ( 2 , de Heilige Geest )
 66. Lauwereijs Van Herzeele ( 2 , idem )
 67. Guilliam Vander Kelen ( 2 idem  )
 68. Adriaen Cardoen ( 4 )
 69. Weduwe Nicolaes Papeliers ( 2 , Heilige Geest )
 70. Pieter Van Bonte de jonghe ( 2 )
 71. Hendrik Cautaert ( 3 , de Heilige Geest )
 72. Nicolaes De Vleeschauwer de oude ( 4 )
 73. Pieter De Schepper ( 3 )
 74. Adriaen Van Coetsem ( 4 , de Heilige Geest )
 75. Ingel De Coen ( 3 )
 76. Jan D'hont ( 4 , de Heilige Geest )
 77. Jaspar De Bont ( 3 idem )
 78. Michiel Van Opdenbosch ( 6 )
 79. Sebastiaen Beeckman ( 1 , de Heilige Geest )
 80. Anthoen Anckaer ( 4 idem )
 81. Adriaen De Ridder ( 3 idem )
 82. Wed. Jan Van Lierde ( 2 idem )
 83. Joos Rogge ( 3 idem )
 84. Gillis De Quanter ( 2 idem )
 85. Jan De Bolle ( 2 idem )
 86. Geert Van Teughel ( 2 idem )
 87. Wed. Geert Vanden Berghe ( 5 idem )
 88. Hendrick Evenepoel ( 3 idem )
 89. Paesschier Bogaert ( 3 )
 90. Jan Bulté ( 2 , den Heilige Geest )
 91. Jan Vander Eeckt ( 3 idem )
 92. Jan Bogaert ( 3 )

  VIERDE KOLOM
   
 93. Christiaen Bogaert ( 3 )
 94. Wed. Niclaes Van Eesbeke ( 3 )
 95. Wed. Pr. Vander Poorten ( 3 Heilige Geest )
 96. Pieter Van Eesbeke ( 3 idem )
 97. Pieter De Keust ( 2 idem )
 98. Paesschier Van Loo ( 2 idem )
 99. Wed. Carel Dauwe ( 1 idem )
 100. Nicasius Werry ( 2 idem )
 101. Wed. Adriaen Agneessens ( 3 idem )
 102. Adam Bulté ( 2 idem )
 103. Guilliam Vanden Eeckhaute ( 3 idem )
 104. Pieter Van Loo ( 4 )
 105. Christiaen De Saegjer ( 4 , Heilige Geest )
 106. Gregoor Du Rangh ( 2 )
 107. Jan De Beijs ( 4 )
 108. Pieter Van Breuseghem ( 2 , Heilige Geest )
 109. Nicolaes De Beijs ( 2 idem )
 110. Ingel Crispeels ( 3 idem )
 111. Wed. Hendrick Jacobs ( 2 idem )
 112. Cornelis De Keust ( 1 idem )
 113. Andries Geeroms ( 2 idem )
 114. Cornelis Hemerijx ( 5 )
 115. Adr.  Buisson ( 2 )
 116. Jan De Keyser ( 4 , Heilige Geest )
 117. Wed. Abram Van Eesbeke ( 4 idem )
 118. Adriaen De Sadeleer ( 2 )
 119. Merten De Leu ( 2 )
 120. Jan Cornelis de oude ( 4 , Heilige Geest )
 121. Pieter Van Lierde ( 3 )
 122. Guilliam Crispeels ( 3 )
 123. Pieter Van Bonte de oude ( 2 )
 124. Pr. Van Cottem ( 2 )

  VIJFDE KOLOM
   
 125. Cornelis Gettemans ( 4 Heilige Geest )
 126. Adriaen De Schepper ( 2 idem )
 127. Jan Cornelis ( 2 )
 128. Christiaen Anckaert ( 4 Heilige Geest )
 129. Adriaen Bavegems ( 3 idem )
 130. Wed. Merten Tiebaut ( 6 )
 131. Wed. Swinnen ( 5 )
 132. Jan Straetman ( 6 )
 133. Pieter Van Vreckem ( 5 , Heilige Geest )
 134. Pieter De Troyer ( 3 )
 135. Jan De Bonte ( 2 )
 136. Gillis Soetens ( 2 , Heilige Geest )
 137. Adriaen Van Bonte ( 5 )
 138. Christiaen Appelmans ( 4 )
 139. Carel Broillon ( 2 )
 140. Pieter Van Vreckem de jonghe ( Heilige Geest )
 141. Wed. Guilliam Van Vreckem ( 2 idem )
 142. Jan Hernaut ( 2 )
 143. Cornelis Van Opdenbosch ( 7 )
 144. Joos Hermans ( 8 )
 145. Nicolaes De Mon ( 4 , Heilige Geest )
 146. Jan Bosschaert de oude ( 4 idem )
 147. Jacques Van Laethem ( 4 idem )
 148. Cornelis Buydens ( 3 )
 149. Jacques Lemeir ( 3 )
 150. Adriaen Dauwe ( 3 , Heilige Geest )
 151. Gillis Walravens ( 2 )
 152. Adriaen De Groote ( 2 , Heilige Geest )
 153. Guilliam Evens ( 2 idem )
 154. Wed. Jan Evens ( 2 idem )
 155. Joos Vanden Broecke ( 7 )

  ZESDE KOLOM

   
 156. Jan Vanden Eijnde ( 3 , de Heilige Geest ) , de voornaam is hier slecht leesbaar )
 157. Cornelis Kestens ( 2 )
 158. Frans De Groote ( de Heilige Geest )
 159. Nicolaes De Vleeschauwer de jonge ( 2 )
 160. Pieter Vanden Haute ( 4 )
 161. Floris Herremans ( 4 , Heilige Geest )
 162. Anthoon Huygens ( 2 idem )
 163. Adam De Cooman ( 3 idem )
 164. Joos Vander Eeckt ( 3 idem )
 165. Andries Kestemont ( 3 idem )
 166. Jan De . . . ( De Smet ? ) ( 2 idem )
 167. Pr. Mertens ( 2 idem )
 168. Pauwel Mertens ( idem )
 169. Pieter Biltrijs ( 2 idem )
 170. Jan Nils ( 3 idem )
 171. Frans Van Vreckem ( 2 )
 172. Pr. Barbé ( 5 )
 173. Jan Van Bossuyt ( 4 )
 174. Hendrick Van Eesbeke ( 4 )

Getekend door de pastoor , baillu , borgemeester en schepenen

Dit omtrent alle personen ouder dan 7 jaar

Opgemaakt op 29.04.1709

Van Ypersele pastoor , De Regnancourt baljuw , Nicolaes Walkiers , Adriaen De Naeyer , Jan Vanden Eynde , Erasmus Goossens

Merk op dat een aanzienlijk aantal personen leven van de middelen van de Heilige Geest