BREEDTE van MEERBEKE anno 1642
 


Ommestelling gedaan binnen Meerbeke bij Ninove bij poincters en setters der voorste prochie

Ter presentie van Jr. Philips Dhanins bailliu , Christiaen Evenepoel burgemeester , Gillis Van Eesbeke , Nicolaes Wasteels en andere schepenen der voorste prochie

Over de uytcoop en betaelinghe van wintergarriesoenen van desen jaere 1642

Elk bunder aan 24 stuivers en de lenen 1/4de minder en dit op 22.12.1642

Opgelet : de meeste herbergiers zijn hier meestal niet vermeld , zie de uitgaven !


   
 1. DE PLAETSE
 2. ( 21 )
   
  1. Van Vrechem Cornelis : 10032 roeden en leengoed 357 roeden
  2. de greffier : 50 roeden
  3. Casteur Pauwel : 1000 roeden
  4. Wasteels Nicolaes : 7440 roeden en leengoed 200 roeden
  5. De Quick Cornelis  : 650 roeden , 200 roeden over heer greffier , 190 roeden over Pauwels De Mulder
  6. Vander Stricht Wed. Baltazar over 230 roeden
  7. Vander Biest Jan over erve en pachtgoederen 4800 roeden
  8. Cardoens Joos over 1800 roeden , over 100 roeden leen
  9. Agneesen Jan over 300 roeden
    
  10. Buydens Merten over het goet van Nijvel groot 17526 roeden , over tienden geschat op 600 roeden
    
  11. De Smet Adriaen over 538 roeden
  12. De Smet Jan over 200 roeden
  13. Soetaert Jan over 50 roeden
  14. De Ro Joos zijn weduwe 152 roeden , dezelfde over de weduwe Jan Vander Biest over 1703 roeden
  15. Van Cleemputte Jan over Joos De Ro tot 950 roeden
  16. Evenepoel Christiaen over 12436 roeden , over zijn lenen 200 roeden
  17. Goossens Joos over 675 roeden
  18. De Gruyter Steven zijn weduwe over 74 roeden
  19. Timmerman Anthoen over 750 roeden , over Pr. Dierickx ( ** ) tot 286 roeden
  20. Ooghe Pieter over 200 roeden
  21. De Bonte Nicolaes over 300 roeden

    
 3. WOLPUTTE ( 2 )
   
  1. Vanden Eynde Norbertus over 15200 roeden hiervan afgetrokken 4 stuivers het bunder , over 300 roeden , over tienden 38 stuivers dus op 600 roeden
    
  2. Vanden Eynde Jan zijn weduwe over 1634 roeden waarvan de Cure competeert 800 roeden en waarvan over het cloostergoet van Ninove wordt afgetrokken tot 4 stuivers / bunder is samen 90 stuivers

   Idem over de tiende van de Kapelanie van Sinte Pieters over 1200 roeden

   Idem over de helft van de tienden van de heer Pastoor en dat over 3800 roeden

   Idem over 535 roeden over haar moeder

   Idem over Pr. Dierickx 100 roeden

   

 4. HOESBEKE  ( 16 )
   
  1. Wed. Guilliam De Hondt over 450 roeden
  2. Maes Pieter over 978 roeden
  3. Bavegem Gillis over 150 roeden
  4. Wed. Cornelis Appelmans over 300 roeden
  5. Goossens Nicolaes 300 roeden
  6. Van Opsem Pauwels 1651 roeden
  7. De Payeneer Jan 50 roeden
  8. Goossens Guilliam over syn erfgenamen over de leenborre groot 750 roeden
  9. Mertens Gillis over 805 roeden
  10. Wed. Anthoon Wasteels over 740 roeden , van dezelfde over haar schoonmoeder 150 roeden
  11. Baccaert Adriaen over 1000 roeden
  12. Van Opsem Lucas over 144 roeden
  13. Cardoens Kathelijne over 230 roeden
  14. Cardoens Joos over 120 roeden
  15. Cardoens Barbara over 100 roeden
  16. Van Vietserode  Joos ( ? ) over 150 roeden
    
 5. POELCK  ( 10 )
   
  1. Walckiers Nicolaes over erve en pacht 14507 roeden hierin begrepen 2900 roeden van het clooster van Ninove , over Pieter Evenepoel 150 roeden , over zijn lenen 850 roeden
    
  2. De Doncker Ingel over 450 roeden , ook 100 roeden die Hendrik Walckiers gehouden heeft
  3. Willems Joos over 255 roeden
  4. De Vleeschauwer Jan over 2351 roeden
  5. Walckiers Cathelijne over 190 roeden
  6. De Naeyer Geeraert over 472 roeden , over Merten Buydens 550 roeden , over zijn lenen 700 roeden
  7. Walckiers Lucie over 408 roeden
  8. Walckiers Marie over 158 roeden , over Jan Daneels 200 roeden
  9. De Naeyer Geeraerd over Joos Vander Biest 400 roeden , over Lucas Van Opsem 364 roeden
  10. Beeckmans Guilliam over 750 roeden , over Pieter Vander Poorten 100 roeden
    
 6. TERNATH ( 21 )
   
  1. Van Snick Antoon over 1107 roeden
  2. Sterck Guilliam over 162 roeden
  3. Coppens Pieter over 300 roeden
  4. Wed. Gillis De Vrij over 50 roeden
  5. De Croes Pieter over 150 roeden
  6. Vander Poorten Guilliam over 1250 roeden , over Joos Cardoens 100 roeden
  7. Van Callenberghe Jacus over 2475 roeden , over zijn neve 600 roeden , over een leen 100 roeden over N. Bogaerts , over Pieter Van Bonte 200 roeden
  8. Bogaert Pieter over 1125 roeden , over Adriaen Bogaert 350 roeden , over zijn leengoederen 100 roeden
  9. Bogaert Paesschier over 900 roeden
  10. De Quanter Philips over 50 roeden
  11. De Bottelier Joos over 900 roeden
  12. De Doncker Jaspar over 1700 roeden
  13. Cardoens Guilliam over 1225 roeden samen met Cornelis Cardoens
  14. De Coene Adriaen over 2650 roeden , over zijn lenen 258 roeden
  15. De Quanter Cornelis over 50 roeden
  16. Van Eesbeke Pieter over 532 roeden
  17. Werrie Jacques over 90 roeden
  18. Goossens Jan over 37 roeden
  19. Weduwe Guilliam De Beys over 600 roeden , over haar lenen 250 roeden
  20. Weduwe Jan De Doncker over haar leen 150 roeden , over haar moeder 100 roeden
  21. Sterck Guilliam over 162 roeden
    
 7. TEN BERGHE ( 21 )
   
   
  1. Vander Poorten Jan over 1850 roeden
  2. Minne Mr. Pieter over 1400 roeden
  3. De Hoijmaecker Cornelis over 590 roeden
  4. Weduwe Jeroen Vander Poorten over 6139 roeden
  5. De Mulder Joos over 1550 roeden
  6. De Doncker Joos over 1650 roeden , over het hof van Baptiste De Moor over 6600 roeden , over zijn lenen 4000 roeden , over 250 roeden in de Berghenmeersch
  7. De Doncker Heijndrick over 1681 roeden
  8. Swinnen Pieter over 475 roeden , over zijn leen 350 roeden
  9. De Coene Adriaen over 1275 roeden
  10. Weduwe Joos De Beenhauwer over 500 roeden
  11. Van Bonte Jacques over 1438 roeden , over Merten Buydens 200 roeden , over Maaicken Vander Poorten 100 roeden , over Pieter Vander Poorten 150 roeden , over Sieur Norbertus Vanden Eynde 200 roeden
  12. Vincx Margriete over 50 roeden
  13. Van Lierde Jacques over 425 roeden
  14. Van Volxem Jooris over 50 roeden
  15. Vander Poorten Pieter over 2135 roeden , over zijn lenen 300 roeden
  16. Van Bonte Pieter over 80 roeden
  17. Cautaert Joos over 350 roeden , over Herman Swinnen 50 roeden
  18. Verpaelst Ghijsbrecht over 2593 roeden
  19. Sterck Gillis over 150 roeden
  20. Bavegems Hendrik over 1150 roeden
  21. Weduwe N. Vander Poorten sone Joos over 50 roeden
    
 8. ELSBEKE  ( 7 )  
   
  1. Vitserode Jooris over 620 roeden
  2. van de heer baljuw over 5360 roeden , over de Capstock 180 roeden
  3. Jacques Van Cleemputte over de helft van den hove te Elsbeke 8000 roeden , over zijn andere pacht 700 roeden
  4. Goutswilders Jan over 1600 roeden , over zijn lenen 50 roeden
  5. Rossel Froon over 10800 roeden
  6. De Witte Lucas over 5400 roeden
  7. De Mulder Pauwels over zijn pacht en erve 2650 roeden

   
 9. SCHALCKEM ( 10 )

  1. Weduwe Pieter Vanden Eijnde de oude

   over haar hof groot 11000 roeden , hier afgetrokken 4 stuivers / bunder volgens het recht van cloosterhove , over haar andere goederen 3630 roeden waarvan 800 roeden van het clooster van Ninove die mogen " corten " , van deselve over 75 roeden over Jacques Van Cleemputte
    
  2. Van Eesbeke Gillis over 5274 roeden
  3. Vande Vondele Jan over 400 roeden
  4. Vander Plancken Christiaen over het hof te Schalckem over 11200 roeden
    
  5. De Bol Cornelis over de helft van het hof van Nijvel groot 13400 roeden , van deselve over 333 roeden , van deselve over het 1/3de van de thienden van heer N.N. tot 635 roeden
    
  6. Hemerijcx Jan over 350 roeden
  7. Van Craenenbroeck Gillis over 400 roeden
  8. Vanden Broecke Christoffel over 2575 roeden
  9. Malaert Christiaen over over 75 roeden
  10. Vanden Eynde Jeroen over 250 roeden in de Berghenmeersch , over 30 roeden in de Gapenberch , over 170 roeden , over 500 roeden over Norbertus Vanden Eynde , over 150 roeden die Pieter Vander Poorten gehouden heeft
    
 10. NEPE ( 15 )

  1. Van Belle Jeroen 175 roeden
  2. Mertens Cornelis zijn erfgenamen 300 roeden
  3. Vitserode Pieter over 150 roeden
  4. Weduwe Mr. Jaspar Van Brueseghem 4550 roeden , over haar leen 300 roeden
  5. De Doncker Franchois 100 roeden
  6. Herremans Adriaen 325 roeden
  7. Bellemans Anthoon 100 roeden
  8. De Dijn Gillis 2650 roeden
  9. Walckiers Adriaen 8500 roeden , over zijn lenen 400 roeden
  10. Buydens Gillis 425 roeden
  11. De Troyer Adriaen 25 roeden
  12. Van Steenstrate Ingel over 707 roeden
  13. Van Loij Cornelis over 150 roeden
  14. De Pongh Steven over 300 roeden
  15. De ontfanger van Neijgen over 1250 roeden , over Jooris Vitserode 75 roeden , over 75 roeden in de Caelmont

   

 11. PRINDAEL ( 5 )
   
  1. De Mol Pieter over 2000 roeden
  2. Mertens Merten over 340 roeden
  3. Mertens Jasper over 415 roeden
  4. De Neve Andries over 1050 roeden
  5. De Quanter N. over 25 roeden



 12. DE AFSETENEN VAN PAMEL ( 17 )

  1. Van Craenenbroeck Nicolaes over 1360 roeden
  2. De Groote Gregorius 1800 roeden
  3. Van Eesbeke Matheus 700 roeden
  4. Cippens Anthoon 100 roeden
  5. Appelmans Matheus 150 roeden
  6. Walckiers Joos 800 roeden
  7. Appelmans Cornelis 260 roeden
  8. Beeckmans Cornelis zijn weduwe 100 roeden
  9. De Vidts Guilliam over 100 roeden
  10. Daneels Jan 400 roeden
  11. De Corte Renier 200 roeden
  12. Neerincx Abraham 700 roeden
  13. De Ro Jeroen 300 roeden
  14. Evenepoel Pieter 1100 roeden
  15. Wauters Pieter 700 roeden , over 300 roeden leen
  16. Walravens Nicolaes 200 roeden
  17. Beeckmans Anthoon 100 roeden
  18. De Troyer Joos 100 roeden

   
 13. DE AFSETENEN VAN NINOVE  ( 23 )
   
  1. De Smet Adriaen 778 roeden
  2. Van Heghe Jan 2470 roeden
  3. Cautaert over 553 roeden
  4. Van Eesbeke Christoffel over 150 roeden
  5. Van Belle Jannen over 200 roeden
  6. Vander Heyden Steven over 202 roeden
  7. Mevrouwe van den Hospitael van Ninove over 200 roeden
  8. Mr. Jan Vanden Spiegel over 400 roeden
  9. Van Papegem Pieter over 400 roeden
  10. Coppens Adriaen over 200 roeden
  11. De Witte Matheus over 2100 roeden meers
  12. De Mol Jan 500 roeden
  13. De Vleeschouwer Jan 50 roeden
  14. Vernaillen Joos over 809 roeden
  15. Klooster van Ninove over 600 roeden
  16. De Coene Cornelis over 1054 roeden , den selven over Gillis Sterck 100 roeden

    
 14. AFSETENEN VAN DENDERWINDEKE en POLLARE
   
  1. Van Vreckem Pieter zijn hoirs 225 roeden
  2. De Naeyer Adriaen 25 roeden
  3. Buydens Jan 250 roeden
  4. Buydens Lauwereys zijn weduwe 400 roeden
  5. Buydens Geeraert over 240 roeden
  6. De Ro Mathijs 900 roeden
  7. Van Vreckem Jan 1627 roeden
  8. Van Belle Jan 100 roeden
  9. Vanden Broecke Olivier 3400 roeden
  10. Mertens Hendrik 350 roeden
  11. Kerrens Arent 100 roeden
  12. Cardoens Joos 2300 roeden
  13. De Bremaecker Adriaen 150 roeden
  14. Vanden Broecke Adriaen 275 roeden
  15. Van Eesbeke Cornelis 1250 roeden
  16. De Roij Franchois 200 roeden
  17. Sterck Pieter 150 roeden
  18. Cautaert Franchoys 400 roeden , den selven ook over 1058 roeden
  19. De Doncker Jooris 75 roeden
    
 15. AFSETENEN VAN NEIJGEN

  1. Pieter Panneels zijn erfgenamen over Jan Sterck 2896 roeden
  2. Timmermans Pieter 100 roeden
  3. Heer Pastoor van Neijgen 400 roeden , den selven over de Wed. Van Brueseghem 100 roeden , over Cornelis Van Bossuyt 100 roeden
  4. De Vlaminck Hendrik 200 roeden
  5. Vrancx Jan 100 roeden
  6. Van Winghen Jan over 875 roeden , over Jooris Vitserode 100 roeden
  7. Van Lierde Lieven over 950 roeden
    
 16. GOIJCK
   
  1. Menciers Lenaert over 450 roeden
  2. . . . ( onleesbaar ) over Guilliam Vander Poorten 200 roeden
    
 17. BRUSSEL
   
  1. T'Serclaes Claerken over 600 roeden
  2. Van Bitterswijck zijn erfgenamen 100 roeden
  3. De Caeveneer Joos 700 roeden
    
 18. AELST
   
  1. Boone Jan over 2243 roeden meers
  2. De Mol Alexander 350 roeden
  3. Bogaerts Michiel 700 roeden meers

Ontvangsten

ONTVANGST VAN DEN BOECK : 973 R 18 S

ONTVANGST VAN HET SLOT VAN DE VORIGE REKENING : 222 R 14 S

TOTALE ONTVANGST : 1196 R 12 S


Uitgaven

UITGAVEN GEDAAN DOOR JAN GOUTSWILDERS COLLECTEUR EN INHAELDER VAN DE OMMESTELLINGEN

1) betalingen aan de hoogmeier over de eerste maand volgens quitantie van 05.01.1643 : 96 R 6 S
2) idem voor de 2de maand
3) idem voor 3de maand
4) idem voor 4de maand

UITGAVEN AAN DE CUERLINGHEN DER PROCHIE VAN MEERBEKE

1) " tot dienste van Sijne Mat. gheweest ende gedient hebbende in den jaere 1642 " aan Jan Charlier en dit betaald op 23.06.1643 : 32 R

2) aan 2 " kuerlinghen " en betaald op 04.07.1643 aan Jan Charlier en Jan Juens : 80 R

3) ten selven daghe hebben de 2 keurlingen ten huize van Michiel De Lannoy verteerd : 25 S

4) op 02.08.1643 betaald aan Tobias Colins in den naem van Jan Charlier : 16 R

5) betaald aan diverse keurlingen ( Tobias Colins , Jan Juens , Peeter De Marge , Henderick N. , Berthel N. : 131 R 10 S

6) aan de greffier over het maken van de settinckboeck der voorste ommestellingen : 8 R 15 S

7) aan de greffier in het overdragen van alle sijne biletten tot maecken deser rekeninghe : 24 S

8) de rendant betaalt zichzelf over " het collecteren en inhaelen der voorste ommestellingen volgens de pachtinghe " : 65 R
9) item komt de rendant nog over de sommatie en executie van de settinckboeck : 3 R

Aan diverse herbergiers werd het verteer van de soldaten betaald na aftrek van hun taxatie , we vinden de meeste herbergiers dan ook niet terug in de lijst van de inwoners


10) aan Michiel De Lannoij " weert in het Withuys " en dit zowel over " teringhen van soldaeten " als anderssints : 36 R 10 S

11) aan Cornelis De Quick " weert in de Croone " over gelycke teringhen : 21 R 9 S

12) aan Joos De Doncker over gelycke teringhe tsynen huyse gedaen : 32 R 10 S

13) aan Gillis Bollengier over gelycke teringhe tsynen huyse gedaen : 6 R 6 S

14) aan Pieter Van Eesbeke over gelycke teringhe tsynen huyse gedaen : 3 R 8 S

15) aan Adriaen Bruylandt over gelycke teringhen van logeringe van soldaeten : 3 R 18 S

16) aan Cornelis Van Vreckem " over syn pretentie volgens de voornoemde biletten van aftreck " : 2 R 8 S

17) aan diverse personen over het vervoer van de " bagaige van de soldaeten van het garnisoen van Ninove hier logerende " : 30 R

18) aan diverse personen over . .  : 22 R 10 S

19) aan Nicolaes Walravens en Christiaen Evenepoel borghemeester " gecort op hunne settinghen " en dit " over het haelen van eenighe bagaigen tot Brussel " van den heere baron van den lande van Wedergrate in februari 1643 : 8 R

( redactie : men zou verwachten dat de heer baron zelf het transport van zijn bagage betaalt , blijkbaar is dit niet het geval )

20) aan Jan Vander Biest over " met sijne peerden naer Brussel ten dienste van den voornoemden heere baron in den jaere 1642 " : 6 R

21) aan de greffier over het maecken deser rekeninghe metten dobbel van dyn aen den rendant te leveren midts de grootte van 47 blaederen : 14 R 2 S

22) aan de heer Bailly over " syn vacatie " in het stellen van de voorste ommestellingen en de verpachting van deselve ommestelling samen : 6 R
23) aan deselven over " vacaties gedaen en te doen " : 3 R

24) aan diverse personen over het vervoeren van de bagage van Commissaris Generael die binnen deze prochie heeft gelogeerd in december 1641 : 40 R

Totaal van uitgaven : 961 R 9 S

Dus is er bonus van 235 R 4 S

Slot van de rekening gedaan in december 1643 ondertekend door De Fraye