DE BREEDTE VAN 1639 , is 2 guldens per bunder , leengrond 1/4de minder

Present : Philips D'Hanins baljuw , Christiaen Evenepoel burgemeester

De collecteur was Jan Goutswilders

Enkele herbergiers zijn niet in deze opsomming vermeld , zie de uitgaven , red.

Ook zijn enkele personen dubbel geboekt

  DE PLAETSE
   
 1. Van Vrechem Cornelis :

  - over 2832 roeden
  - over zijn pacht " soo van kerckengoet als anderssints int geheele " 5150 roeden
  - over de weduwe Jan Wasteels 50 roeden
  - over zijn leen 356 roeden
  - over Anthonis Malabrouck 300 roeden
  - over de tienden van de kapelaan van Sinte Pieters geschat op 1200 roeden
  - over Jan Sterck 200 roeden
  - over de Armen van Meerbeke van 300 roeden in de Sluyst
   
 2. de griffier van dezen lande over de stede van wijlen Mr. Joos Evenepoel

   over 50 roeden
   
 3. Chausteur Pauwel :

  over 1000 roeden
   
 4. Wasteels Nicolaas :

  - over zijn pacht en erve samen groot 6300 roeden
  - over 200 roeden die Pauwel Chausteur gehouden heeft
  - over een leen groot 200 roeden
   
 5. De Meyer Adriaen ( ** ) :

  over zijn pacht groot 600 roeden

  ( ** : hij woont op de hofstede van de familie Evenepoel )
   
 6. Van Outers Cornelis :

  over zijn stede genoemd " de Croone " is groot 50 roeden
   
 7. Van Bonte Nicolaas :

  - over zijn pacht 600 roeden
  - over zijn erve 100 roeden

   
 8. Vander Stricht Weduwe Balthazar :

  over 213 roeden

   
 9. Pardaens Weduwe Joos ( redactie : Anna Segers )

   over erve en pacht 7000 roeden
   
 10. Vander Biest Jan ( zoon van wijlen 14. Jan Vander Biest )

  - over zijn pacht van den heere Hebdomadaris groot 2200 roeden,
  - over denselven over 200 roeden die Steven De Gruyter gehouden heeft

   
 11. Cardoens Joos :

  - over zijn erve en pacht samen 1700 roeden
  - over 200 roeden die Hendrik De Doncker gehouden heeft
  - over 100 roeden leen op Nattersvelt

   
 12. Agneesen Jan :

  over 600 roeden erve

   
 13. Buydens Merten :

  - over de goedingen van Nijvel die hij voor zijn contingent in pacht is haudende groot 13000 roeden
  - over Jacques Vanden Borre 200 roeden
  - over 100 roeden die Adriaen Walckiers gehauden heeft ,
  - over 400 roeden van St. Eloij gasthuys ,
  - over 800 roeden die de Weduwe Vander Biest gehouden heeft
  - over Jenne Beersels over 50 roeden
  - over 175 roeden die Hendrick De Doncker gehouden heeft
  - over 50 roeden over Jan De Smet
  - over 500 roeden over Charel Baten ( ? , slecht leesbaar )
  - over 200 roeden die Jan Sterck gehouden heeft
   
 14. Vander Biest Jan zijn weduwe :

  - over 3378 roeden erve
  - over 1200 roeden pachtgoet
   
 15. De Smet Adriaen :

  over 580 roeden erve
   
 16. De Smet Jan :

  over 400 roeden erve

   
 17. Vernaillen Jan ( ** ) :

  - over 719 roeden erve
  - over 219 roeden pacht

  ( ** : Jan Vernaillen is schoonzoon van wijlen Jan Vander Biest , is ook geplaatst onder Ninove )
   
 18. Soetaert Jan :

   over 50 roeden erve
   
 19. De Ro Joos zijn weduwe ( slecht leesbaar )

  - 1352 roeden erve
  - 1703 roeden over de weduwe Jan Vander Biest
   
 20. Van Cleemputte Jan :

   over 950 roeden over Joos De Ro ( slecht leesbaar )
   
 21. Evenepoel Christiaen :
   
  - 12436 roeden
  - over 200 roeden leen
   
 22. Goossens Joos :

   over 675 roeden
   
 23. De Gruyter Steven zijn weduwe :

  over 74 roeden
   
 24. Timmermans Antoon :

  - over 300 roeden erve
  - idem over 250 roeden
  - idem over 200 roeden van de goederen van Nijvel
   
 25. Ooghe Pieter :

   over 200 roeden over Merten Buydens


  WOLPUTTE
   
 26. Vanden Eynde Norbertus

  - over het hof te Wolputte groot int geheel 39 bunder afgetrokken op elk bunder 4 stuivers achtervolgende hun recht   ( dus 15600 roeden ) ,
  - idem 400 roeden

  - idem over de helft van de tienden van den heere pastoor ten advenante van 9 bunder en 2 dagwand is 3800 roeden
   
 27. Vanden Eynde Jan zijn weduwe  :
   
  - over 4 bunder 1 dagwand  32 roeden waaronder 2 bunder van het klooster van Ninove en hiervoor afgetrocken 4 stuivers het bunder
  - over de tiende van de Cappelrije van Sinte Pieters en is 3 bunder
  - over de helft van de tienden van de heere pastoor en dit over 9 bunder 2 dagwand  HOESBEKE
   
 28. Weduwe De Hont Guilliam zijn weduwe :

   over 400 roeden

   
 29. Maes Pieter :

  over 938 roeden erve
   
 30. Bavegems Gillis :

   over 150 roeden

   
 31. Weduwe Appelmans Cornelis :

   over 700 roeden
   
 32. Van Opsem Lucas :

  over zijn erve en pacht 1400 roeden

   
 33. Weduwe P. Cardoen :

  over pacht en erve groot 1050 roeden           ( ** : slecht leesbare voornaam )

   
 34. Sterck Jan :

  over erve en pacht 885 roeden
   
 35. Goossens Nicolaes :

  over erve en pacht 475 roeden
   
 36. Van Opsem Pauwel :

  over erve en pacht 1400 roeden
  over Jan Sterck 450 roeden
   
 37. De Payeneer Jan :

  over 50 roeden
   
 38. Goossens Guilliam :

  over syn erfgenaemen over de Leenborre ( ? ) groot 1200 roeden

   
 39. Mertens Gillis :

  over erve en pacht 825 roeden
   
 40. Wasteels Anthoon zijn weduwe

  over 540 roeden

  over de weduwe Pieter Cardoens 200 roeden
   
 41. Baccaert Adriaen

  over 205 roeden
  over 450 roeden afwijs van Jan Sterck
   
 42. Van Bonte Adriaen

  over 50 roeden


  POELCKE
   
 43. Walraevens Nicolaas getrouwd met Marie Evenepoel

  over zijn erve groot 6946 roeden
  deselven over zijn pachtgoed 2450 roeden
  deselven over zijn pacht van het klooster van Ninove 2900 roeden afgetrokken 4 stuivers het bunder
  deselven over Adriaen Walckiers over 300 roeden
  deselven over Pieter Sterck over 150 roeden
  deselven over 125 roeden
  deselven over de weduwe Adriaen De Doncker over 75 roeden
  deselven over 250 roeden op het Hoendersvelt
  deselven over zijn leengoederen groot 850 roeden
  deselven over 100 roeden die Pieter Vander Poorten gehouden heeft

   
 44. De Doncker Aert zijn weduwe

  over 300 roeden
  over 200 roeden dat Jan Daneels gehouden heeft
   
 45. Walckiers Hendrik

  over sijn pachtgoed 200 roeden
   
 46. Van Callenberghe Pieter

  over zijn erve en pacht groot 925 roeden
  over Carel De Bock met 150 roeden
   
 47. De Vleeschauwer Jan

  over zijn pacht en erve 2500 roeden
   
 48. De Bol Cornelis

  over de kinderen van Joos Walckiers 196 roeden
   
 49. Walckiers Cathelijne

  over 190 roeden
   
 50. De Naeyer Gheert

  over 462 roeden
  over Merten Buydens tot 550 roeden
  over 700 roeden leen
   
 51. Walckiers Lucia

  over 408 roeden
   
 52. Walckiers Maria

  over haar erve 408 roeden
  over Jan Daneels 200 roeden
   
 53. Beeckmans Guilliam

  over erve en pacht 300 roeden
  over 450 roeden

  TER NATH
   
 54. Van Snick Anthoon

  over de weduwe Willem Sterck ( ? , slecht leesbaar ) 732 roeden
  over zijn pacht 375 roeden
   
 55. Sterck Jan

  over erve 326 roeden
   
 56. Coppens Pieter

  over erve 150 roeden
   
 57. Vanden Haute Jeroen ( slecht leesbaar )

  over erve 116 roeden
   
 58. Wed. Gillis De Vray

  over 50 roeden
   
 59. Croes Pieter

  over syn erve 150 roeden
   
 60. Vander Poorten Guilliam

  over sijn erve en pacht samen 663 roeden
   
 61. Van Callenberch Jacques

  over sijn erve 800 roeden
  over sijn pacht over Pierijne Van Callenberghe 100 roeden
  over sijn pacht 600 roeden
  over pacht van de Armen 100 roeden
  over de Peerdenmeersch groot 150 roeden
  over 100 roeden op Nattersvelt
  over 200 roeden op de Bult en is een leen
   
 62. Cardoens Cornelis

  over sijn erve 200 roeden
  over 400 roeden die Jan De Doncker gehouden heeft
   
 63. Bogaert Pieter

  over sijn erve en pacht 850 roeden
  over 1 dagwand leen van de kercke
   
 64. Bogaert Adriaen

  over 200 roeden
  over 100 roeden leen
   
 65. Bogaert Paesschier

  over zijn pacht 550 roeden
   
 66. De Quanter Pieter

  over erve en pacht 50 roeden
   
 67. De Bottelier Joos

  over Jspar De Docnker over zijn pacht en erve 700 roeden
   
 68. De Doncker Jaspar

  over erve en pacht 2000 roeden
   
 69. Cardoens Guilliam

  over 200 roeden
  over weduwe Guilliam Walckiers 100 roeden leen ( doch hij betaalt 10 stuivers ipv. 7,5 S , red. )
  over sijn stede op het Nattersvelt en is 100 roeden leen
  over 100 roeden leen op Nattersvelt
   
 70. Lippens Merten

  over sijn erve 100 roeden
   
 71. De Coene Adriaen fs. Dierickx

  over sijn erve 2555 roeden
  over sijn leen 108 roeden
  over sijn leen 150 roeden
  over pacht 100 roeden
   
 72. De Quanter Cornelis

  over erve 50 roeden
   
 73. Van Eesbeke Pieter

  over erve 400 roeden
   
 74. Van Callenberghe Willemijne

  over erve 400 roeden
   
 75. Van Callenberghe Pierijne

  over erve 400 roeden
   
 76. Werij Jacques

  over het sterfhuis van Jan Goossens 80 roeden
   
 77. Goossens Jan

  over 37 roeden
   
 78. Vander Poorten Guilliam

  over het voorste sterfhuys 77 roeden
   
 79. Goossens Pieter

  over voorste sterfhuis 100 roeden
   
 80. De Beys Guilliam

  over 300 roeden
  over Cornelis De Bol 50 roeden
  over de Boogaerts 100 roeden
  over een stede en is een leen groot 200 roeden
   
 81. De Doncker Jan zijn weduwe haar stede

  over haar stede en is een leen 200 roeden


  TEN BERGHE
   
 82. Vander Poorten Joos

  over sijn erve 1700 roeden
  over zijn pacht 150 roeden
   
 83. Goossens Guilliam

  over erve en pacht samen 1500 roeden
   
 84. Hr. en Mr. Pieter Minne

  over erve en pacht 1200 roeden
  over Merten Buydens 200 roeden
  over Baccaert 250 roeden
   
 85. De Hoeijmaecker Cornelis

  over sijn erve en pacht 440 roeden
   
 86. Vander Poorten Jeroen

  over zijn erve en pacht 2439 roeden
  over zijn pacht 2600 roeden
  over Laureys Vanden Dorpe 50 roeden
  over wat Paesschier Van Cortenberghe ( niet zo best leesbaar , red. ) 200 roeden
   
 87. De Mulder Joos

  over erve 900 roeden
  over zijn pacht 650 roeden
   
 88. Sr. Malabranch ( ? ) Anthonis

  over 500 roeden
   
 89. De Doncker Joos

  over zijn erve en pacht 3550 roeden
  over zijn contingent en is de helft van het hof van Jan Baptiste De Moor 8000 roeden  ( red. : is het hof te Elsbeke )
  over zijn lenen van de heere 4000 roeden
  over de lenen van der Reyst , geen grootte vermeld  ( ** )

  ( ** : Joos De Doncker weigert dit te betalen daar hij beweert dat de lenen van der Rijst vrij zijn van beden )
   
 90. De Doncker Hendrick

  over erve en pacht 700 roeden
  over sijn pacht 200 roeden
  over Norbertus Vanden Eynde 120 roeden
   
 91. De Boeck Petrus

  over syn erve 1000 roeden
  over syn pacht 375 roeden
   
 92. Swinnen Herman

  over syn erve 875 roeden
   
 93. Swinnen Pieter

  over syn lenen 350 roeden
   
 94. De Coene Adriaen fs. Jacus

  over syn erve 1200 roeden
  over syn pacht 125 roeden
   
 95. De Beenhouwer Joos zijn weduwe

  over erve 500 roeden
   
 96. Van Bonte Jan

  over erve 138 roeden
   
 97. Van Bonte Jacques

  over erve 720 roeden
  over Cornelis De Bol 200 roeden
  over wat Merten Buydens gehouden heeft 300 roeden
   
 98. Vincx Margriete

  over erve 50 roeden
   
 99. Van Lierde Jacques

  over 200 roeden
  over 75 roeden meers
   
 100. Van Volxem Jooris

  over de weduwe Jan Rijnaerts ( deze familienaam is slecht leesbaar ) 50 roeden
   
 101. Vander Poorten Pieter

  over zijn erve 1425 roeden
  over zijn pacht 675 roeden
  over Jan Goossens 85 roeden
  over Joos Vande Maele 150 roeden
   
 102. Van Bonte Pieter

  over zijn pacht 80 roeden
   
 103. Cautaert Joos

  over Roelandt Van Craenenbroeck 200 roeden
  over 100 roeden
   
 104. Verpaelst Ghijsbrecht

  over zijn erve 1900 roeden
  over Jeroen Vander Poorten 500 roeden
  over Guilliam Vander Poorten 50 roeden
   
 105. Sterck Jan

  over erve 50 roeden
   
 106. Bavegems Hendrick

  over 450 roeden
  over de weduwe Van Craenenbroeck 140 roeden

  ELSBEKE
   
 107. Vitserode Jooris

  over sijn erve en pacht 500 roeden
  over 125 roeden
  over 120 roeden
  over 150 roeden
  over 75 roeden
   
 108. de Baljuw

  over zijn erve 1060 roeden
  over zijn pacht 2950 roeden
  over Pieter Vitserode 150 roeden
  over 200 roeden over . . .
  over Nicolaes Walravens 100 roeden
  over Merten Buydens 400 roeden
  over Wed. Guilliam Buydens 200 roeden
   
 109. Van Cleemputte Franchois

  over zijn pacht 8000 roeden
   
 110. Gaudtswilders Jan

  over zijn erve 1600 roeden
  over 50 roeden
   
 111. Richel Jeroen

  over de goeden van het hof te Winninghen groot int geheele 10800 roeden
  over 200 roeden in de Berghenmeersch

  SCHALCKEM
   
 112. Vanden Eijnde Pieter de oude

  over 11000 roeden pacht van het hof te Schalckem , afgetrokken 4 stuivers per bunder
  over zijne kinderen pacht groot 425 roeden
  over zijn erve 2200 roeden
  over 150 roeden op het Hoendersvelt
   
 113. Van Eesbeke Gillis

  over zijn erve 3500 roeden
  over zijn pacht 448 roeden
  over Merten Buydens 600 roeden
   
 114. Vande Vondele Jan

  over zijn erve 500 roeden
   
 115. Vanden Eynde Pieter

  over de goeden van het goet te Schalckem groot 28 bunder
  over zijn ander pachtgoederen 350 roeden
  over Jacques Van Cleemputte 300 roeden
   
 116. De Bol Cornelis

  over de goeden van Nijvel groot over zijn paert is 34 bunder , is 13600 roeden
  over Jan Wasteels 200 roeden
   
 117. Hemerijckx Jan

  over zijn erve 350 roeden
   
 118. Van Craenenbroeck Wed. Gillis

  over haar erve 400 roeden
   
 119. Sageman Bertel

  over zijn pacht 200 roeden
   
 120. Vanden Broecke Christoffel

  over zijn erve 600 roeden
  over zijn stede 400 roeden
  over Gillis Van Eesbeke 300 roeden
   
 121. Malaert Christiaen

  over zijn stede groot 3 vierendeelen  ( lees : 75 roeden )

  NEPE
   
 122. Van Belle Jeroen

  over zijn erve 500 roeden
   
 123. Mertens Cornelis zijn erfgenamen

  over 300 roeden
   
 124. De Vuyst David zijn weduwe

  over haar erve 250 roeden
   
 125. De Vidts Pieter

  over 150 roeden
   
 126. Van Breuseghem Meester Jaspar zijn weduwe

  over haar erve 3950 roeden
  over Callenberghe 250 roeden
  over haar leengoederen van de heere 650 roeden
  over haar leen van de Grave , niks ingevuld
   
 127. De Doncker Franchois

  over 100 roeden
   
 128. Hemerijcx Jan

  over 325 roeden
   
 129. Vanden Dorpe Laureijs

  over de weesen Jan Sterck 175 roeden
   
 130. Bellemans Anthoen

  over de weesen van Jan Walckiers 100 roeden
   
 131. De Dijn Gillis

  over zijn erve en pacht 2550 roeden ( 6 bunder , 1 dagwand en . . . roeden )
   
 132. Walckiers Adriaen

  over zijn erve en pacht 7945 roeden
  over wat Hendrick Vanden Eijnde gehouden heeft 475 roeden
  over Jeroen Van Belle 100 roeden
  over Merten Buydens 100 roeden
  over .  . 400 roeden
   
 133. Buydens Gillis

  over erve 425 roeden
   
 134. De Troyer Adriaen

  over 125 roeden
   
 135. Van Steenstrate Inghel

  over 632 roeden
   
 136. N. Cornelis

  over de stede van Joos Walckiers 75 roeden
   
 137. De Pong Steven

  over zijn stede 300 roeden

  PRINDAEL
   
 138. De Ro Reinier

  over zijn pacht 2000 roeden
   
 139. Mertens Merck

  over 240 roeden
   
 140. De Neve Joos

  over 1200 roeden  PAMEL

   
 141. Van Craenenbroeck Nicolaes

  over 1100 roeden erve
  over spleten van leen 422 roeden
   
 142. Crabbe Hendrick

  over 1800 roeden
   
 143. Van Eesbeke Matheus

  over 500 roeden
  den selven over de helft van 600 roeden
  den selven over 100 roeden in de Vyvermeersch
  den selven over Lucas Van Opsem ( dit werd doorstreept , erboven is genoteerd Timmermans ) 300 roeden leen
   
 144. Appelmans Matheus

  over 250 roeden
   
 145. Beeckman Anthoon

  over 100 roeden
   
 146. Walckiers Joos

  over 800 roeden
   
 147. Appelmans Cornelis

  over 260 roeden
   
 148. Beeckman Cornelis zijn weduwe

  over 100 roeden
   
 149. De Vidts Guilliam

  over zijn pacht 100 roeden
   
 150. Daneels Jan

  over 400 roeden
   
 151. De Corte Reinier

  over 200 roeden
   
 152. Neirincx Abraham

  over 500 roeden
   
 153. De Ro Jeroen

  over 350 roeden over de pastoor van Pamel
   
 154. Evenepoel Pieter ( ** )
  over de helft  van een bos 500 roeden
  over 250 roeden die Joos De Bottelier gehouden heeft
  over 150 roeden in de Cloppers
  over 150 roeden over Joos Evenepoel
  over 50 roeden over Pieter Cardoens

  ( ** hij is meier van Pamel )
   
 155. Wauters Pieter
  over erve 675 roeden
  over 100 roeden aen den grooten Driesch
  over 75 roeden in de Sluyst
  over 200 roeden " by coope van Pieter Croes ( deze familienaam is slecht leesbaar )
   
 156. De Troyer Joos

  over 100 roeden in de Sluyst


  NINOVE
   
 157. Van Cleemputte Jacques zijn weduwe

  300 roeden
   
 158. De Smet Adriaen

  over de Suetinck 700 roeden
  over zijn erve en pacht 736 roeden
   
 159. Van Heghe Jan

  over 600 roeden
   
 160. Cautaert Joos

  over 25 roeden
   
 161. De Blende Joos

  over 225 roeden
   
 162. Vander Maele Joos

  over 500 roeden
   
 163. Van Eesbeke Christoffel ( ** )

  over 150 roeden

  ( ** Christoffel Van Eesbeke fs. Eloy in het landboek van 1651 )
   
 164. Van Belle Jenne

  over 200 roeden
   
 165. Vander Heyden Steven

  over 220 roeden
   
 166. Mevrouwe van het Hospitael van Ninove

  over 200 roeden bosch
   
 167. Mr. Jan Vanden Spiegele

  over zijn erve 100 roeden
  denselven over 300 roeden
   
 168. Sterck Gillis

  over 1/3de van de Capstock groot 75 roeden
   
 169. Van Papegem Pieter

  over sijn erve 400 roeden
   
 170. Coppens Adriaen

  over 200 roeden
   
 171. Schoonjans Adriaen en Joos

  over de meersch genaempt " de Weerdt " groot int geheel 2100 roeden
   
 172. De Mol Jan

  over 500 roeden
   
 173. De Vleeschauwer Jan

  over 50 roeden
   
 174. Vernaillen Jan

  over 150 roeden op Moorselken
  over 100 roeden op de Cuelendries
   
 175. Clooster van Sinte Cornelis neffens Ninove

  over " de cleijnen Peerdenvoet ( ** ) " groot 600 roeden   

  ( in het terroir noteert de opsteller " Beirenvoet " , red. )              

  DENDERWINDEKE  en POLLARE
   
 176. Van Vreckem Pieter

  over zijn erve in de Cloppers 225 roeden
   
 177. De Naeyer Adriaen

  over 125 roeden
   
 178. Buydens Jan

  over 250 roeden
   
 179. Buydens Lauwereys zijn weduwe

  over de Muelenmeersch groot 400 roeden
   
 180. Buydens Geeraert

  over 280 roeden
   
 181. Van Vaerenberch Joos

  over 300 roeden
   
 182. De Ro Mathijs

  over 900 roeden
   
 183. Van Vreckem Jan

  over 1275 roeden
   
 184. Van Belle Jan

  over 100 roeden
   
 185. Vanden Broecke Olivier

  over 3100 roeden
   
 186. Mertens Hendrick

  over 300 roeden
  over 150 roeden gehouden van Herman Swinnen
   
 187. Kerrens Arent

  over 100 roeden
   
 188. Cardoens Joos

  over 2300 roeden
   
 189. De Bremaecker Adriaen

  over 150 roeden
   
 190. Vanden Broecke Adriaen

  over 275 roeden
   
 191. Van Eesbeke Cornelis

  over het Hospitael van Ninove 800 roeden
  over Jan Van Heghe 250 roeden
   
 192. De Roij Franchois

  over 100 roeden
  over Adriaen De Bremaeker 100 roeden
   
 193. Sterck Pieter

  over 150 roeden die Gillis Van Eesbeke gehouden heeft
   
 194. Cautaert Franchois

  over 400 roeden

  NEIJGHEN
   
 195. Panneels Pieter zijn erfgenamen

  over 575 roeden
   
 196. Pardaens Jacques zijn weduwe

  over 1000 roeden
   
 197. Agneesen Roelandt

  over 200 roeden
   
 198. Temmermans Pieter

  over het gasthuis van Neyghen 100 roeden
   
 199. Heere Pastoor van Neygen

  over het Begijnenbunder 400 roeden
   
 200. Van Eesbeke Pieter

  over 200 roeden geheeten " de Lammersbrugghe "
   
 201. De Vlaminck Hendrik

  over 200 roeden
   
 202. Vrancx Jan

  over 108 roeden
   
 203. Van Winghen Jan

  over zijn erve 400 roeden
  over 100 roeden die Jan Van Belle gehouden heeft
  over 125 roeden over Joos De Neve
   
 204. Minnens ( ? ) Guilliam zijn weduwe

  over het gasthuis van Neyghen 400 roeden , dit artikel werd doorstreept
  deselven over 200 roeden
   
 205. Van Lierde Lieven

  over 950 roeden
  over 150 roeden
   
 206. Van Bossuyt Cornelis

  over 150 roeden in de Heysbrugghe
   
 207. Cardoens Jaspar

  over 150 roeden


  GOIJCK
   
 208. Menchiers Lenaert zijn weduwe

  over haar pacht 300 roeden
  over haar erve 100 roeden
  over 100 roeden meers te Bevingen

  BRUSSEL
   
 209. T'Serclaes Claerken

  over 600 roeden bos
   
 210. Van Bitterswijck Jan zijn erfgenamen

  over 100 roeden bos
   
 211. De Cavenere Joos

  over 700 roeden bos

  AELST
   
 212. Boone Jan

  over het cloostergoet van Ninove tegen den Cleynen Paerdevoet  groot 2243 roeden en 13 voeten

De ontvangst

De som van dit boek geeft 1636 R 16 S

De rendant maakt nog ontfanck van het slot van de voorgaende rekeningh daerby blyft dat hy meer ontfanghen heeft dan uytgegeven : 84 R 6 S

Item ontfanck van tgene hij ontfangen heerft van J. Vander Biest volgens de accorde met de poincters en setters : 24 R

Item ontfanck van de Weduwe Jan Vanden Eynde over haer thienden : 28,5 R

Totale ontvangst : 1763 R 13 S


De uitgaven

a ) De uitgaven en betalingen gedaan door Jan Gaudtswilders als collecteur van de voornoemde settinck boeck

1) aan de rentmeester Van Assche over de rekening van de taux uitgezonden bij de Staten van Brabant ten laste van de voorste prochie en verschenen Sint Jansmisse 1638 : 30 R 1 S

2) aan deselven rentmeester over de voldoeninge van de voorgenoemde taux op 09.07.1639 : 87 R 10 S 8 D

3) idem supra 24 R 1 S

4) idem supra 24 R 1 S

5) betaald in januari lestleden ook van de voroste bede : 48 R 1 S

b ) De uitgaven aan " de Keurelinghen "

en dit " ten dienst van Sijne Mat. " en dit aan de volgende personen

1) Aert De Paeyeneer over de volle betaling , hiervan afgetrokken de 6 R die hij reeds ontvangen heeft van zijne Majesteits wege en 6 R die hij ontvangen had voor zijn brood en blijft te betalen : 148 R 10 S

2) Joos Vitserode idem : 148 R 12 S

3) Pieter De Mongh over de volle bekostiging van zijn dienst : 161 R 12 S

4) Jan De Mongh ook na aftrek van 12 guldens : 148 R 12 S

5) Adriaen Vanden Berghe : 144 R 10 S

6) Jan Goossens : 150 R 12 S

7) Jan De Groote : 146 R 12 S

8) Adriaen De Doncker : 66 R

c) betalingen aan de hoogmeier van Rode , nadien aan zijn echtgenote , later aan zijn weduwe , betalingen op de Comptoir van de Staten van Brabant

Blijkbaar is de hoogmeier in de loop van het jaar overleden , er werd over de eerste 3 maand elke keer 96 R 6 S betaald

Ook aan de hoogmeier betaald over het contingent van de prochie in 3 wagens die ten dienste van zijne Majesteit gereden hebben : 19 R 16 S

Ook aan dezelfde over de port van diverse beschrijfbrieven : 6 R

Nog enkele betalingen aan de weduwe van de hoogmeier , 3 betalingen van circa 50 R

Betaald aan de comptoir van de Staten van Brabant in augustus 1639 : 90 R 1 S , in januari lestleden werd er nog eens 48 R 1 S betaald

d) over onkosten gemaakt door de soldaten

1) aan Joos De Doncker over " de houdenis " van diverse soldaten : 29 R 10 S

2) aan dezelfde over " verteerde costen tsynen huyse " : 29 R 8 S

3) aan dezelfde over diverse " teeringhen " door de borgemeester en schepenen : 14 R 10 S

4) aan Cornelis Van Vreckem en dit over " teeringhen " ten huize van Christiaen Hemmerijcx " sijnen weert " : 23 R

5) aan Gillis Bolengier over wat poincters en zetters en schepenen " tsijnen huyse hebben verteert " : 4 R 15 S

e) diverse onkosten

1) aan Jacques Van Lierde " over het gaede slaen van de clocke deser prochie " : 30 S

2) over hetgeen verteerd werd bij Cornelis Outers door soldaten die naar " Audenaerde geconvoyeert hebben " : 20 S

3) aan Steven De Gruyter " over het gaede slaen van de orlogie deser prochie " : 4 R 10 S

4) opnieuw verteer bij Cornelis Outers : 3 R 6 S

5) betaald over het port van 5 diverse beschrijfbrieven : 5 R

6) aan de rendant komt volgens contract : 65 R en voor de executie van de ommestelling nog eens 3 R 15 S

7) aan de greffier voor maken van de " settinckboeck " : 8 R 15 S

8) aan de burgemeester over betaalde voorschotten aan de rendant : 36 R 17 S

9) aan de weduwe Gillis De Vry ( of De Bry , red. ) haar penningen van " aelmoessen " : 10 S
10) idem dezelfde " aelmoessen " aan Pieter De Croes
11) idem Pieter Lippens 25 S over " aelmoessen "

12) Joos De Doncker refuseert te betalen over 2,5 bunder dewelke zijn de lenen van der Rijst " dwelck hy sustineert vry te weesen " : 5 R

13) nog kwijtschelding aan Adriaen Minne wegens " sekere diest by hem gedaen voor dese prochie " : 6 R 3 S

14) item over verteer int . . . van de cuerlingen : 8 S

15) aan de greffier over het maken van de rekening met dobbelen en is 53 folios : 15 R 18 S

16) aan de baljuw over zijn vacaties : 6 R

17) aan de greffier over gelijke vacaties : 3 R

18) aan Veroen Richel over levering van haver aan de soldaten als zij hier in de prochie gelogeerd hebben : 2 R 8 S

19) betaald aan Gillis Bolengier over verteer door de burgemeester en Jan Gautswilders tsijnen huyse in het afleveren van de cuerlingen deser prochie : 6 R

20) idem supra aan dezelfde Gillis Bolengier over verteer door dezelfden : iets meer dan 30 S

21) de heer baljuw verklaart " ter excemptie van desen dorpe ten diverschen reysen soo ruyters als voetknechten beschonken te hebben "  en voorts " diversche onderwech gesonden te hebben om dese prochie te exempteren daervoor hy recompensie vraagt " : geen bedrag vermeld

Som van uitgaven : 2256 R 16 S

De ontvangst bedroeg : 1763 R 13 S

Dus meer uitgegeven dan ontvangen : 493 R 3 S


Present : de Bailliu , Christiaen Evenepoel burgemeester , Nicolaes Wasteels , Veroon Richel , Gillis Van Eesbeke en Jacques Van Bonte schepenen

Cornelis Van Vrechem en Jan Goutswilders poincters

Gedaan op 15.02.1640 ondertekend De Fraye

En die dag is er verteerd : 20 R ( !!! )  ( de notabelen hebben blijkbaar goed gefeest ! )