VERKOOP VAN DE VAGUE GRONDEN IN DENDERWINDEKE ANNO 1685

Overzicht van de verlaten gronden die openbaar verkocht werden , betrof het jaar 1685 en werd opgesteld in 1693
 

 1. DE QUICK Nicolaas zijn hoors , 170 roeden onbehuisde stede en is schoofland , belast aan de weduwe en dhoors Gillis Van Vaerenberch met 4,5 R sjaars , ook met 2 veertels cooren sjaars aan den edelen heer marquis van desen lande
   
 2. DE QUICK Nicolaas zijn hoors , 100 roeden schoofland op de Grooten Cortenbosch , verkocht aan Jan De Ro voor 1/2 stuiver de roede
   
 3. DE QUICK Nicolaas zijn hoors , 250 roeden en is een veldeken genoemd " den Rijsbosch  " , niet verkocht
   
 4. ROOSEN Adriaen , 85,4 roeden schoofland op de Weerbosch , gebleven op Gillis Roosen voor 1 S / roede
   
 5. ROOSEN Adriaen , 41,75 roeden meers op de Weerbosch , gebleven op Gillis De Ro voor 6 S / roede
   
 6. ONDERMERCKX dhoors Jan , wegens diverse renten en verkoop bij decrete is hier alleen de lasten van de contributie vermeld : 43 R 17 S   ( red. : is omtrent 3 bunder en 1/3de bunder )
   
 7. VAN VRECHEM dhoors Joos , een veldeken int quartier te Meerschvoorde groot 207 roeden , op Hendrik Van Vrechem voor 1/2 S / roede
   
 8. VAN VRECHEM dhoors Joos , een blocxken groot 110 roeden ook int quartier te Meerschvoorde , op Hendrik Van Vrechem voor 1/2 S / roede
   
 9. VAN VRECHEM dhoors Joos , een onbehuysde stede te Meerschvoorde groot 113 roeden , op Hendrik Van Vrechem voor 1/2 S / roede
   
 10. SOMERS dhoors Pieter , 170 roeden schoofland op de Biest , gebleven op Pieter Schoonjans voor 2 S / roede
   
 11. PARDAENS dhoors Geeraert , 79 roeden schoofland op de Biest , op Cornelis De Ro voor 1,5 S / roede
   
 12. LEMMENS dhoors Bernaert , een aparte verkoping wegens renten en lasten daarop , alleen voor de contributie : 15 R 2 S
   
 13. SCHOONJANS dhoors Adam , 48,50 roeden schoofland op het Apelteirenvelt , op Cornelis Schoonjans voor 1/2 S / roede
   
 14. COOLS Jacques tot Nieuwenhove , aparte verkoping , alleen voor de contributie : 19 R 9 S
   
 15. DE ROIJ dhoors Franchoys , 111,25 roeden half schoofland op Apelteirenvelt , op Cornelis De Ro voor 3 S / roede 
   
 16. DE ROIJ dhoors Franchoys , 96,50 roeden schoofland op Apelteirenvelt , op Jan Van Snick voor 1/2 S / roede
   
 17. DE RO dhoors Cornelis , 106,5 roeden schoofland op Nederhoenderskot , op Guilliam Buydens voor 1 S / roede
   
 18. DE RO dhoors Cornelis , 100 roeden tiendeland opt Stebbingenvelt , op Jan Van Vaerenbergh meier voor 8 S / roede
   
 19. WASTEELS dhoors Cornelis , aparte verkoping , alleen voor de contributie : 17 R 11 S
   
 20. DE ROY dhoors Geeraert , 118 roeden tiendeland opt Apelteirenvelt , op Martinus Van Bockstael meier van Onkerzele , voor 12 S / roede , aangezien de genoemde meier hierop een rente van 12 gulden sjaars is heffende wordt deze partij alleen voor de contributie ingesteld en maakt : 3 R 16 S
   
 21. DE ROY dhoors Geeraert , 98 roeden op het Neyckenvelt , ook naar Martinus Van Bockstael , hier alleen voor de contributie
   
 22. DE ROY dhoors Geeraert , een onbehuysde stede groot 28 roeden te Neuringen , gebleven op Gillis De Roy fs. Adriaens voor 1 S / roede
   
 23. VANDEN BROECKE dhoors Jan , 94 roeden schoofland op het Merrevelt , op Christoffel De Ro voor 1 S / roede
   
 24. VANDEN BROECKE dhoors Jan , 40 roeden schoofland op Herdenhoveveldeken , op Adriaen Van Vaerenberch voor 1 S / roede
   
 25. DE MESMAKER dhoors Gillis , 48 roeden bosch , op Jan Van Varenbergh voor 2 S / roede
   
 26. VANDEN BOSSCHE dhoors Jan , 75 roeden schoofland op de Lietersberch , op Cornelis Roosen voor 1 S / roede
   
 27. VANDEN BOSSCHE dhoors Jan , 62,30 roeden broeck palende suyt den Merecauter , op Clara Vanden Bossche voor 3 S / roede
   
 28. VANDEN BOSSCHE dhoors Jan , 86,25 roeden in den Cuybosch , op Adriaen Van Varenberch over de Armen van Denderwindeke voor 3 S / roede

  is belast aan de Armen van Denderwindeke met 15 stuivers sjaars chijnsrente
   
 29. COOLS dhoors Nicolaes en DE BRAEKELEER dhoors Adriaen , deze partijen zijn belast met een rente ten proffijte van Sr. Kints en Jaspar Vermoesen tot Aalst :
   
  105 roeden land en broek aaneen gelegen paelende suyt het Cruysvelt

  een behuysde stede groot 206 roeden gecompeteert hebbende dhoors De Braekeleer

  alleen voor de contributie ingebracht : 10 R 2 S
   
 30. COOLS dhoors Nicolaes , 25 roeden Xlant en 20 roeden schoofland , op Pieternelle Cools voor 1 S / roede
   
 31. COOLS dhoors Nicolaes , een onbehuysde stede groot 97 roeden en 16 voeten , op Pieternelle en Pieter Cools voor 1,5 S / roede
   
 32. DE BRAEKELEER dhoors Adriaen , 34,75 roeden Xlant en 20 roeden schoofland op het Cruysvelt , op Philips De Braekeleer voor 1/2 S / roede
   
 33. DE BRAEKELEER dhoors Adriaen , 117 roeden Xlant en 20 roeden schoofland op het Cruysvelt , op Philips De Braekeleer voor 1 S / roede
   
 34. COBBAERT dhoors Adriaen , 100 roeden schoofland op Schuermansveld , op Jan Crispeels fs. Claes voor 1,5 S / roede
   
 35. COBBAERT dhoors Adriaen , 111,50 roeden op Schoonvelt , is ingekocht door de Wed. Adriaen Van Oudenhove voor een obligatie van 2 guldens sjaers , hier alleen voor de zetting gebracht : 3 R 12 S
   
 36. HEVENS dhoors Cornelis , 63,50 roeden op Boschvelt , op Guilliam Buydens voor 1 S / roede
   
 37. VANDER EECKT Gillis , een onbehuysde stede in de Vaerenberch groot 26 roeden , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 38. VANDER EECKT Gillis , 28,90 roeden op het Frijthof , aan Jan Tibaut voor 1 S / roede
   
 39. VANDER EECKT Weduwe Pieter , 39,4 roeden op Boschvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1/2 S / roede
   
 40. VANDER EECKT Weduwe Pieter , 32 roeden op Boschvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 41. VANDER EECKT Weduwe Pieter , 26 roeden onbehuysde stede in de Vaerenberch , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 42. VANDEN BROECKE Vidua Joos , 150 roeden op het Boschvelt , op Joos Vanden Broecke voor 1 S / roede
   
 43. PLAS dhoors Jan , 190 roeden Xlant op Frijthof , op Jan De Coster voor 2 S / roede
   
 44. PLAS dhoors Jan , 210 roeden Xlant op Huchtersvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts voor 1 S / roede
   
 45. VANDEN ABBEELE Sr. Gillis bij overlatinge ,  84 roeden schoofland op het Meerschvoordevelt , aan Cornelis De Ro voor 1,5 S / roede
   
 46. 143 roeden Xlant op Boschvelt , hierin 77 roeden op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1/2 S / roede , de rest is gebleven op Jan Pleck voor de contributie
   
 47. 150 roeden Xlant op Boschvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1,5 S / roede
   
 48. 136,60 roeden Xlant op Hautemvelt , op Sieur Gillis Vanden Abbeelen voor 3 S / roede
   
 49. DE BONTE dhoors Adriaen , 51 roeden schoofland en is een onbehuysde hofstede , eveneens 67,80 roeden Xlant , ingekocht door Pieternelle Thienpont voor respectievelijk 8 S / roede en 12 S / roede
   
 50. PAUWELS Jan tot Meerbeke , 107,6 roeden Xlant te Schateijcken , gebleven op Jooris De Groote voor 4 S / roede
   
 51. 26,75 roeden op het Boschvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1/2 S / roede
   
 52. BUYDENS Pieter fs. Jans tot Meerbeke , een leen op de Biest groot 345 roeden , op Jan De Ro tot Gooik voor 1 S / roede
   
 53. VAN VRECHEM Jooris fs. Cornelis en de zijnen tot Meerbeke , 49,50 roeden op het Boschvelt , op Gillis Vanden Broecke fs. Joos voor 1 S / roede
   
 54. VAN VRECHEM Jooris fs. Cornelis en de zijnen tot Meerbeke , 130 roeden Xlant op Boschvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 55. SWINNEN Nicolaes , 48 roeden Xlant op Boschvelt ,  op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 56. VAN LAETHEM Gillis cum suis , 104 roeden Xlant op Hautemvelt , op Jr. Charles Philips Vander Noot voor 1/2 S / roede
   
 57. VAN LAETHEM dhoors Gillis , 60 roeden op het Neygenvelt , op Guilliam Van Heddeghem voor 8,5 S / roede , hier alleen voor de contributie
   
 58. N. , ( lees : dhoors Joos De Clippel ) 116 roeden Xlant op het Hautemvelt , op Jan Van Vaerenberch voor 1 S / roede
   
 59. N. ,( lees : dhoors Joos De Clippel )  een blok groot 178 roeden genaamd " de Schoenlapper " op Pieter Roosen voor 2 S / roede
   
 60. DE DONCKER dhoors Jan , 87 roeden Xlant op het Roosenvelt , op Pieter Bruylandt voor 1 S / roede
   
 61. DE BREMAEKER dhoors Jan , 101 roeden schoofland op het Meirevelt , op Guilliam Van Berchem voor 1 S / roede
   
 62. CAUTAERT dhoors Jan , een bos in St. Lambrechtsbosch groot 164 roeden , op de greffier  voor 4,5 S / roede

  ( hieromtrent een geschil tussen de griffier en Sr. Pieter De Groot omtrent 1 S 3 obel heerlijke rente , de greffier betwist dit en zegt dat deze partij leen is en dus geen heerlijke rent draagt )
   
 63. CARDOENS dhoors Joos , een leen groot 250 roeden op den Hoeijsleyts , ingekocht door Christoffel Van Eesbeke en overgelaten op dhoors Adriaen Thienpont voor 1,5 S / roede
   
 64. DE DONCKER Adriaen , 73,5 roeden meers te Roost , aan Geeraert De Middeleer , op 1/2 S / roede
   
 65. VANDEN HAUTE Weduwe Pieter over Joos De Doncker , 48 roeden meers in de Muysenbeek , gebleven op Adriaen De Doncker bij overlating van Christoffel Van Eesbeke , 2 S / roede
   
 66. VAN MULDERS de erfgenaemen Guilliam , een bos groot 36,80 roeden te Neuringen , aan Jan De Ro tot Gooik , 3 S / roede
   
 67. STERCK Weduwe Guilliam en STERCK Joosyne , 275,25 roeden meers te Roost , aan Jan Van Snick voor 1/2 S / roede

  Hiervan verklaart Sr. Pieter De Groote 200 roeden leen en 75,25 roeden belast met heerlijke rente
   
 68. STERCK Weduwe Guilliam en STERCK Joosyne , 148,5 roeden en is de Rouckersborre , naar Christoffel Van Eesbeke voor 1 S / roede
   
 69. STERCK Weduwe Guilliam en STERCK Joosyne , 154,50 roeden land op de Teckom , naar Herman Heymans voor 1/2 S / roede
   
 70. COBBAERT dhoors Adriaen , een onbehuysde stede , suyt tegen het Boschvelt , voor 6 S / roede

  deze partije is belast met 3 guldens sjaars aan de weduwe Pr. De Bremaeker tot Ninove , wordt hier alleen voor de zetting ingebracht
   
 71. DE NAEYER dhoors Jan , 111 roeden bosch in de Schrevenbosch , suyt tegen de Steenberchdries , op Christoffel Van Eesbeke voor 1/2 S / roede
   
 72. DE EERWAARD MOEDER VAN DE PENITENTEN VAN NINOVE , 106,30 roeden op de Effelteren , op Christoffel Van Eesbeke voor 1/2 S / roede
   
 73. VAN HEGHE dhoors Jan , 109 roeden op het Boschvelt , aan Jan Baptiste Lemmens fs. Jans , voor 1 S / roede
   
 74. MOSTIJN Doctoor , 166,30 roeden op het Neygenvelt , op Gillis Vanden Abbeelen , voor 9 S / roede
   
 75. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 81 roeden schoofland op het Reijsevelt , op Adriaen Thienpont fs. Jans , voor 1 S / roede
   
 76. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 118,3 roeden op de Merecauter , op Pieter Vanden Bempt , voor 1/2 S / roede
   
 77. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 92,75 roeden op de Weerbosch , op Gillis Roosen , voor 1 S / roede
   
 78. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , een veldeken groot 116 roeden door Jan Van Snick voor 1 S / roede
   
 79. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 294 roeden land in de Sutters , is niet verkocht
   
 80. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 336 roeden op de Grote Cortenbosch , op Jacobus Cools , voor 1/2 S / roede
   
 81. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 50,50 roeden op de Biest , op Cornelis De Ro , voor 1 S / roede
   
 82. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 40 roeden meers te Boterdaele , aan Antoon Sterck , voor 2 S / roede
   
 83. DE RIJCKE CLAREN TOT GENT , 84 roeden op de Biest , aan Adriaen Van Wichelen x Anna Rebel , voor 3 S / roede
   
 84. DE MOOR Juffr. Maria tot Brussel , 363 roeden Xlant en 86 roeden Schoofland op den Hoeysleyts , op Jan Valck , voor 1/2 S / roede
   
 85. BERCKMANS dhoors Pauwel hun goederen , hier enkel voor de contributie ingebracht , tot : 6 R 19 S
   
 86. DE QUICK dhoors Adriaen , 32,50 roeden bosch in de Peijnbosch , op Gillis De Quick voor 5 S / roede
   
 87. DE QUICK dhoors Adriaen , 125,50 roeden schoofland op Brucxken , op Gillis De Quick voor 1 S / roede
   
 88. SOMERS dhoors Pieter , 65,25 roeden wisselmeers op de Onderste Quaetbroeck , op Jan Van Varenberch voor 8 S / roede
   
 89. ALLEBOSCH dhoors Adriaen in Nieuwenhove , 25 roeden tiendeland op Meyersvelt , op Jan Van Varenberch voor 1/2 S / roede
   
 90. DE GROOTE Wed. Joos , 187 roeden Xlant op Huchtersvelt , op Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 91. DE GROOTE Wed. Joos , 55 roeden schoofland op Huchtersvelt , op Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 92. DE GROOTE Wed. Joos , 91 roeden schoofland op Huchtersvelt , op Sr. Pieter De Groote voor 1 S / roede
   
 93. DE GROOTE Wed. Joos , 847,75 roeden schoofland op de Merckenbeke , op Sr. Pieter De Groote voor 1 S / roede
   
 94. DE GROOTE Wed. Joos , 138 roeden tiendeland op Boschvelt , op Sr. Pieter De Groote voor 1 S / roede
   
 95. DE GROOTE Wed. Joos , 90 roeden schoofland op Vlierenpael , op Sr. Pieter De Groote voor 2,5 S / roede
   
 96. DE GROOTE Wed. Joos , 181 roeden schoofmeersch op de Grooten Cortenbosch , op Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 97. DE GROOTE Wed. Joos , komend van Jan Van Rumpst een onbehuysde stede groot 210,25 roeden , op Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 98. DE GROOTE Wed. Joos , 212,60 roeden tiendeland op de Grote Lietersberch , aan Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 99. DE GROOTE Wed. Joos , 125 roeden tiendeland op Meyersvelt , aan Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 100. DE GROOTE Wed. Joos , 96,20 roeden 33ste schoof op Grooten Cortenbosch , aan Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 101. DE GROOTE Wed. Joos , 216,50 roeden 33ste schoof op Grooten Cortenbosch , aan Sr. Pieter De Groote voor 1/2 S / roede
   
 102. DE VUYST dhoors Jan , 36 roeden schoofland op Nederhoenderskot en 140 roeden schoofland opt selve velt en 225 roeden onbehuysde stede wesende schoofland te Meerschvoorde , op Adriaen Van Varenberch

  deze partijen zijn belast met rente van 14 R sjaars aan de Wed. Gillis Van Vaerenberch , hier alleen voor de contributie
   
 103. DE POULLE dhoors Jan , de helft van 103 roeden tiendeland op de Effelteren waarvan de andere helft competeert aan Laureijs Vereecken , aan Gillis De Ro voor 6 S / roede
   
 104. HOF TE WINNINGEN met 202,50 roeden , op Guilliam Buydens voor 1 S / roede
   
 105. VAN BOSSUYT dhoors Jan , 59,50 roeden tiendeland op Grooten Cortenbosch , op Bernardus Praet voor 1 S / roede
   
 106. VAN BOSSUYT dhoors Jan , 266,30 roeden schoofland op Grooten Cortenbosch , op Jan Van Herreweghen voor 1,5 S / roede
   
 107. VANDER EECKT dhoors Joos , 50 roeden meers in de Sluysenmeersch , op Merten Vander Eeckt voor 1/2 S / roede
   
 108. CRISPEELS dhoors Joos , 99 roeden schoofland suyt tegen de Sluysenmeersch , aan Adriaen Van Vaerenberch voor 1/2 S / roede
   
 109. THIENPONT Weduwe Jan , 107 roeden schoofland op de Merecauter , bij naarhede op Adriaen Thienpont fs. Jans over de weefe Jan Thienpont , voor 2 S / roede
   
 110. THIENPONT Weduwe Jan , 97,60 roeden tiendeland op de Merecauter , bij naarhede op Adriaen Thienpont fs. Jans over de weefe Jan Thienpont , voor 2 S / roede
   
 111. DE DONCKER dhoors Guilliam , 151,4 roeden drooge weyde te Roost , naar de griffier Imbize , hier voor de zettingen
   
 112. DE DONCKER dhoors Guilliam , 188 roeden land genaamd " de derthien wilghen " , op Jan Van Varenberch , hier voor de zettingen
   
 113. DE DONCKER dhoors Guilliam , 22 roeden bosch in de Cuybosch , op Jacobus Cools voor 8 S / roede
   
 114. LEMMENS dhoirs Bernaert , een particuliere liquidatie werd opgemaakt , hier alleen voor contributie , de som is niet vermeld in het kohier
   
 115. HUYGHE dhoors Laurijs in Vlezenbeek , een particuliere liquidatie werd opgemaakt , hier alleen de contributie : 14 R 4 S

  de goedingen waren belast met een rente aan Jan De Ro tot Gooik
   
 116. HERREMANS dhoors Laureys , 54 roeden schoofland op Apelterenvelt , op Cornelis De Ro voor 2 S / roede
   
 117. HERREMANS dhoors Laureys , 80,65 roeden schoofland op Apelterenvelt , op Christoffel Van Eesbeke voor 1 S / roede
   
 118. HERREMANS dhoors Laureys , 150 roeden meersch te Roost genaamd  " de Stalpaert  , belast met 1 cappoen sjaers aan D' Pieter De Groote , op Jan De Dijn voor 1 S / roede
   
 119. N.  , 160 roeden op het Boschvelt , op Vincent Van Heghe voor 1 S / roede
   
 120. KARTUIZERS VAN GENT , 168 roeden meers in de Mesvael , op Gillis De Ro en Jacobus Cools elk de helft , voor 4 S / roede
   
 121. VAN EESBEKE Wed. Jan , 57,50 roeden tiendeland op het Merrevelt , op Philips Inveu voor 1/2 S / roede    ( zie Wed. Jan Van Eesbeke tot Pollare )
   
 122. STEVENS dhoors Jan , particuliere liquidatie wegens een rente ten proffijte van Adriaen Thienpont tot Eychem , alleen de contributie : 17 R 18 S
   
 123. MATTHIJS dhoors Jan en DE MIDDELEER Jenneken , 47,50 roeden op de Caelcauter , op Jan Van Varenberch , voor 1 S / roede   ( zie Jan De Groote uit het gehucht Rendestede )
   
 124. MATHIJS dhoors Jan en DE MIDDELEER Jenneken , 50 roeden op den Effelteren , op Jan Van Varenberch voor 2 S / roede    ( zie supra )
   
 125. VANDER KEELEN Pieter , een onbehuisde stede groot 140 roeden gelegen suyt tegen den Effelteren , op Christoffel Van Eesbeke , op 1 S / roede
   
 126. VAN WILDERODE dhoors Gillis , 85 roeden land int quartier te Alisbroeck , op Cornelis Van Wilderode , voor 1 S / roede
   
 127. VANDEN ABBEELE Weduwe Sr. Franchoys , 96,75 roeden tiendeland opt Bosvelt , gelegen oost tegen het hof te Winningen , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1/2 S / roede  ( zie perceel 2041. landboek DW  )
   
 128. DE SMET dhoors Reinier tot Vollezele  , 50 roeden op het Boschvelt , op Joos Nechelputte voor 1/2 S / roede
   
 129. DE CLIPPEL dhoors Merten , 63 roeden meers in de Muysenbeek , op Herman Heymans voor 1/2 S / roede
   
 130. VANDEN DOORENT dhoors Jacques , 103 roeden land op Boschvelt , op Guilliam Buydens voor 1/2 S / roede
   
 131. VANDEN DOORENT dhoors Jacques , 105,60 roeden land op Boschvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 132. VANDEN BROECKE dhoors Pieter , 112 roeden land op de Grooten Cortenbosch , op Jenneken De Bonte voor 1 S / roede
   
 133. VANDEN BROECKE dhoors Pieter , 80 roeden op het Hoog Hoenderskot , op Adriaen Van Varenberch voor 1 S / roede
   
 134. VAN WILDERODE dhoors Pauwel , 166,50 roeden schoofland op de Meerecauter , op Gillis Roosen voor 1 S / roede
   
 135. VAN WILDERODE dhoors Pauwel , 211,50 roeden land te Mesvael , op Gillis De Ro en Jacobus Pleck elk de helft voor 1 S / roede
   
 136. VAN WILDERODE dhoors Pauwel , 51 roeden te Alesbroeck , op Pieter Vanden Bempden voor 1 S / roede
   
 137. OOGHE dhoors Joos , 84,50 roeden opt Herdenhoveveldeken , op Pieter De Coster voor 1/2 S / roede
   
 138. VANDER MEULEN dhoors Joos , 56,80 roeden onbehuisde stede te Herdenhove , op Pieter De Coster voor 1 S / roede
   
 139. VAN WILDERODE dhoors Gillis , een onbehuisde stede groot 200 roeden , op Cornelis Van Wilderode voor 15 S / roede
   
 140. DEURBROECK Ferdinande tot Antwerpen , 168 roeden meers te Roost  , op Cornelis Van Craenenbroeck voor 1/2 S / roede
   
 141. DEURBROECK Ferdinande tot Antwerpen , 102,50 roeden schoofland op de Caelcauter , op Charel Van Craenenbroeck voor 1/2 S / roede
   
 142. BLAUW dhoors Jan , 233,30 roeden naar Bernardus Praet en Gillis Jacomijns voor 1/2 S / roede
   
 143. BLAUW dhoors Jan , 61,75 roeden tiendeland op de Hoeijsleyts , op Cornelis De Ro voor 1/2 S / roede
   
 144. BLAUW dhoors Jan , 204 roeden land op het Huybensvelt , naar Bernardus Praet en Gillis Jacomijns voor 5 S / roede
   
 145. PERSOONS dhoors Jan , 94 roeden schoofland op het Steenhoutvelt  op Jenneken De Bonte voor 1 S / roede ( in het landboek zijn er meerder partijen komend van dhoirs Jan Persoons , zie 65. Mathijs Claes )
   

 146. DE MAESENEER Adriaen , 50 roeden op Rietveld op Cornelis De Ro voor 1/2 S / roede
   

 147. COOREMAN dhoors Jan , een onbehuisde stede te Roost groot 2 dw. , op Christoffel Van Eesbeke bij overlating van Cornelis De Ro voor 1/2 S / roede
   
 148. COOREMAN dhoors Jan , 65 roeden op Huybensvelt , op Christoffel Van Eesbeke voor 1,5 S / roede
 149. DE QUICK dhoors Gillis en CRISPEELS dhoors Joos , 425 roeden schoofland op Dashaghe , op Jan D'Hauwer voor 1 S / roede
   
 150. SINY dhoors Laureys , 95 roeden tiendeland op Walborrevelt , op Christoffel Van Eesbeke voor 1/2 S / roede
   
 151. HUYGHE dhoors Laureys uit Vlezenbeek , 57,50 roeden schoofland op de Peijnbeke , naar Gillis Roosen voor 1 S / roede
   
 152. HUYGHE dhoors Laureys uit Vlezenbeek , 201 roeden 6 voeten op de Boschweijde , naar Gillis De Ro voor 1S / roede   ( zie landboek nr. 835 )
   
 153.  RECKENGHIEN dhoors Merten , 3 partijen tiendeland samen 290,40 roeden , belast met 2 renten aan Adriaen Thienpont fs. Mertens , hier alleen voor de contributie
   
 154. VRANCX dhoors Reynier , een onbehuysde stede te Rijst groot 85 roeden , op Jan De Ro voor 4 S / roede
   
 155. THIENPONT Adriaen fs. Jans tot Boterdael , 2 partijen samen groot 205 roeden , belast met rente aan Adriaen Thienpont fs. Merten van  , hier alleen voor de contributie
   
 156. PAUWELS dhoors Hendrik , 97,8 roeden schoofland op het Reijsevelt , aan Adriaen Van Varenberch voor 1 S / roede
   
 157. DE DONCKER dhoors Jan , 236 roeden meers te Roost , gebleven op Sr. Antoon Stevens de jonge die het command heeft van Jr. Charles Philips Vander Noot voor 23 S / roede
   
 158. D'HAUWER dhoors Cornelis , een onbehuisde stede in de Linckenbeke groot 54 roeden , op D' Pieter De Groote voor 1 S / roede

  Was belast met een rente van 7 guldens sjaars aan Weduwe D' Joos De Groote
   
 159. DE BUS dhoors Marcus , 111 roeden tiendeland op Meersvoordeveld , op Joos Van Heghe voor 3 S / roede
   
 160. DE BUS dhoors Marcus , 124 roeden tiendeland op de Grooten Cortenbosch , op Jan Van Eesbeke voor 1/2 S / roede
   
 161. DE MOL Franchois , 160 roeden onbehuisde stede te Schateijcken en 103,60 roeden schoofland op Hoenderskot , op Jacobus Cools voor 2,5 S / roede en voor 1 S / roede
   
 162. STERCK dhoors Pieter , 87,60 roeden land op Mespelterenvelt , op Christoffel De Ro voor 1/2 S / roede
   
 163. STERCK dhoors Pieter , 134 roeden tiendeland op Windickevelt , op Adriaen Van Vaerenberch voor 1/2 S / roede
   
 164. BERCKMANS dhoors Pauwel , 77 roeden tiendeland op Gillis De Ro
   
 165. STEVENS dhoors Adriaen , 97 roeden schoofland en 110,20 roeden op de Meercauter , op Gillis Roosen voor 1 S / roede
   
 166. CRISPEELS Jan uit Boterdael , 99 roeden tiendeland , naar Adriaen Thienpont fs. Merten voor 2 renten , hier alleen de contributie
   
 167. MINNE dhoors Pieter , 91,80 roeden op het Vijvervelt , op Gillis Pleck voor 1 S / roede
   
 168. NEIRINCX dhoors Jan in Onkerzele , 151,50 roeden meers te Roost , aan Jan Van Snick voor 1 S / roede
   
 169. HEVENS dhoors Cornelis , 256 roeden schoofland op Schuermansveldeken , aan Christoffel De Ro voor de kosten van de contributie   
   
 170. VAN WILDERODE dhoirs Adriaen , 75 roeden land op het Merevelt , aan Philips Inveu voor 1/2 S / roede
   
 171. DE ROY dhoirs Gillis , 119 roeden tiendeland op het Huybensvelt , aan Jan Valck voor 1 S / roede
   
 172. ROOSEN dhoirs Franchois , 67,80 roeden schoofland op de Grooten Cortenbosch , op Jan Van Herreweghen fs. Gillis voor 1/2 S / roede
   
 173. VANDER VARENT dhoirs Jonker Charles , 348 roeden 33ste schoofland , op Jr. Charles Philips Vander Noodt ten behoeve van Sr. Jan Baptiste Vander Noort voor 1/2 S / roede
   
 174. VANDER VARENT dhoirs Jonker Charles , 227 roeden tiendeland en 150 roeden schoofland op het Vosgelege , op Sr. Charles Ph. Vander Noot ten behoeve van Sr. Jan Baptiste Vander Noort voor 1/2 S / roede

  Zie in het landboek bij 176. dhoors Pieter Verckens met artikel 1743. onder het gehucht Rendestede
   
 175. DE PESTER dhoors Jan , 50 roeden schoofland op de Weerbosch , op Jan Roosen fs. Adriaens voor 1/2 S / roede
   
 176. RIJCKE CLAREN in Gent over 221,75 roeden schoofland en 50 roeden tiendeland op de Meerecauter , op Eloy De Ro voor 1 S / roede
   
 177. RIJCKE CLAREN in Gent over 48 roeden te Boterdaele , op Eloy De Ro voor 1 S / roede
   
 178. SCHOONJANS dhoirs Pieter in Okegem over 171,50 roeden in de Sutters , aan Jan Van Herreweghen fs. Gillis voor 1/2 S / roede
   
 179. RAFFELGEM Frans en BRUSELET Sr. Guilliam , 110,75 roeden tiendeland op Reijsenvelt , op Eloy De Ro voor 1 S / roede
   
 180. RAFFELGEM Frans en BRUSELET Sr. Guilliam , 116 roeden tiendeland op de Boschweijde , op Gillis Pleck voor 1 S / roede
   
 181. RAFFELGEM Frans en BRUSELET Sr. Guilliam , 112 roeden tiendeland op de Boschweijde , op Gillis Pleck voor 1 S / roede
   
 182. RAFFELGEM Frans en BRUSELET Sr. Guilliam , een blok tiendeland van 266 roeden , op Gillis Pleck voor 1 S / roede
   
 183. O Geeraert , 50 roeden schoofland op de Caelcauter , aan Cornelis Van Craenenbroeck voor 1 S / roede
   
 184. VAN HASSELT dhoors Jacques met consoorten , 152,75 roeden land op het Boschvelt aan Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 185. HOSPITAAL in NINOVE , 55 roeden tiendeland op Boschvelt , aan Guilliam Buydens voor 1 S / roede
   
 186. VANDEN BROECKE Adriaen zijn weduwe , 88 roeden tiendeland op Boschvelt , aan Guillliam Buydens voor 1 S / roede    ( zie artikel 2064. in het landboek )
   
 187. VANDE VELDE Jan , 27 roeden onbehuysde stede op Steenberch , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede   ( zie artikel 2753. in het landboek bij Jan Vande Velde tot Ninove )
   
 188. VANDE VELDE Jan , 30 roeden tiendeland op Boschvelt , op Jan Baptiste Lemmens fs. Jans voor 1 S / roede
   
 189. BUCKENS dhoirs tot Vollezele , op Geeraert Thienpont voor 1/2 S / roede
   
 190. DE NEVE Merten tot Kester , een blok land te Nedervrechem groot 162,85 roeden , op Juffr. Anna Marie Vander Noot voor 1/2 S / roede   ( zie artikel 2336. in het landboek bij Adriaen De Coster )
   
 191. MINNONG dhoors Jan , 110 roeden bosch in de Cuypers , aan Pieter De Coster voor 1/2 S / roede
   
 192. SOMERS dhoirs Pieter , 348 roeden tiendeland op het Borreveldeken , op Pieter Schoonjans voor 1 S / roede   ( zie artikel 2567. bij Pieter Somers tot Nieuwenhove )
   

De totale ontvangst bedroeg 1324 GULDENS 15 STUIVERS

Opgemaakt op 04.02.1693 en ondertekend door Pieter Vanden Abbeele baljuw , Pieter De Groote heere van ter Rijst , Joos Van Heghe


Zie de kopers en verkopers in alfabetische orde in index van vague gronden