LANDBEZIT IN DENDERWINDEKE IN DE 19de EEUW

Deze studie omvat 2 delen , een beschrijving van de eigenaars en een opsomming van alle percelen met de naam van de eigenaar.


1 De lijst der eigenaars , een voortdurende studie die gaat van 1835 tot 1903 , een rijke bron van informatie voor stamboomonderzoek.


2 Statistische gegevens betreffende het grondbezit in Denderwindeke , een nieuwe studie

          A) de grootte van de bedrijven

          B) het grondbezit van de afsetenen geklasseerd volgens hun woonplaats

          C) het grondbezit van de diverse instellingen


3 De lijst der percelen en hun respectieve eigenaars ingedeeld volgens de 3 kaarten van Denderwindeke

Kaart A met 156 huizen

De eerste kaart beslaat alle grond gelegen ten noorden van de Heirebaan die loopt van Geraardsbergen naar Meerbeke. We treffen geen enkel perceel aan dat de Heirebaan dwarst , deze weg is het oudste litteken van de parochie.
We beginnen aan de grens met Zandbergen , bijna aan de brug over de Dender aldaar. Daar ligt de Groote Doorent , het oorspronkelijke bezit van de heren van Wedergrate dat in de 17de eeuw verkocht werd aan de familie De la Laing. Dit is perceel 1.

We eindigen met kaart A aan de huidige Steenweg van Ninove naar Edingen aan de grens met de gemeente Meerbeke. 

Kaart B met 154 huizen

De 2de kaart volgt ook het oude wegennet van Denderwindeke. Ze beslaat het ganse gebied gelegen ten oosten van de weg die liep van de kerk van Denderwindeke naar Pollare ( het huidige Neuringen ) en omvat alle velden die grenzen aan de parochies van Meerbeke , Neigem , Lieferinge , Oetingen en een het oostelijk deel van Vollezele. De huidige steenweg naar Edingen is ongeveer de grens met kaart C.

Kaart C met 218 huizen

Deze kaart omvat alle velden gelegen ten zuiden van de Heirebaan tot aan de huidige straat Neuringen en grenst aan de parochies van Nieuwenhove en Vollezele.


In totaal tellen we 528 huizen in Denderwindeke in 1835