Tracker


BREEDTE DENDERWINDEKE 1749

Repartitie gedaan op basis van 9,5 guldens het bunder


VARENBERGH en BOECKENDRIES  ( 25 namen )
 

Charles De Coene  ( in 1739 hier de vidua , in 1753 hier dhoirs Charles De Coene )   44 rdn 10 0 0
Martinus Lemmens   7450 rdn 15 299 rdn 0
Gillis De Smet hij x in 1736 met Barbara Michiels 676 rdn 17 0 0
Cornelis Bourguignon   1000 rdn 16 0 0
         
Adriaen Gijssels   1240 rdn 0 0
Frans Van Bossuyt   514 rdn 12 0 0
Heer Petrus Lemmens pbre   191 rdn 0 0

 
BOECKENDRIES
 

Merten Stoffijn ( in de parochieregisters als Merten Taffijn ) hij x in 1728 met Maria Van Laethem 55 rdn 0 0
Frans Van Vrechem hij x Helena Lippens 938 rdn 0 0
Pieter Lippens hij x in 1749 met Livina Gettemans 53 rdn 10 0 0
Philips Van Steenberch ( lees : Van Steenwinckel ) hij x in 1736 met Anna De Coster 132 rdn 5 0 0
         
Sr. Geert Van Assche Borghemeester   7916 rdn 3 1550 rdn 19 0
Christoffel Van Wichelen   23 rdn 10 0 0
Christiaen Galmaert   29 rdn 10 0 0
Joos Gettemans ( vroegere breedtes schreven Schettemans , nu echter Gettemans )   170 rdn 18 82 rdn 0
         
Adriaen Van Wichelen   23 rdn 10 0 0
Jan Verckens   726 rdn 16 0 0
Michiel Rockelé   11.092 rdn 18 292 rdn 13 0
de abdije van Vicoigne   6409 rdn 0 0
         
den heere proost   1485 rdn 2 310 rdn 0
den heere pastoor   966 rdn 15 0 0
de kercke van Denderwindeke   15 rdn 16 0 0
Cornelis Verckens   270 rdn 10 98 rdn 16 0
         
Joos Bellemans   379 rdn 5 0 0
Gabriel Van Vreckem hij x in 1734 met Anna Neuckermans , hij is fs. Frans zie supra 182 rdn 37 rdn 10 0