SCHEPENBRIEVEN OMTRENT APPELTERRE in 1559


Schepenbrief anno 1559 met vermelding van de tiendeschuur.  Verkoop van een perceel land genaamd " het Schilt "

Jonckheer Joos Vander Meeren fs. Joos verkoopt aan Cornelis Van Branteghem filius Adriaens een stuk land groot 5 dagwand in Apelteren
op den hoelputte geheten
het schilt

en bovendien 1/2 bunder land in het veldeken achter dezelfde verkoper zijn pachtgoed

Register 348 folio 4v.


Anno 1559 omtrent verkoop van een huis om de weeskinderen van Jan Voorloop te onderhouden

Cornelis Coesins x Kathelyne Snoers kochten  een stede behuyst in Apelteren te Crayenbrouck gelegen achter op de beke en competerende de hoirs van Jan Voorloop en dit om dezelfde wezen te onderhouden

Present : Daelman meier , Cornelis Van Branteghem en Van Mello schepenen

 
27/06/1559 : Jan Vande Steene koopt perceel land van Willem De Roovere fs. Christoffels
Jan Vande Steene koopt van Willem De Roover fs. Christoffels de helft van 3 lijnen land in Apelteren op den veysberch aent vlierken
- tegen weduwe Jan Stevens
- Christoffel De Roover erve
Om de som van 20 Rijnsguldens

Present : Jan Daelman meier , De Groote en Van Callenberghe schepenen

Red : bijgevolg 108 pond parisis per dagwand werd betaaldAnno 1559 : Jan Wasteels alias De Ruyter verkoopt aan Adriaen Van Mello
Jan Wasteels gheseyt de Ruytere verkoopt aan Adriaen Van Mello 1/2 bunder land in Appelterre op de Nedercautere
- tgoet van Angereele
- Stoffel De Roovere
- met einde aan het kloostergoed van Ninove
Belast met een veertel coorens aen Heilige Gheest ApelterenSchepenbrief 31/10/1559 met kinderen van + Geert Vanden Dorpe en + Joos Schoonjans uit hun huwelijk met Margriete Beeckmans
Margriete Beeckmans laatste weduwe van Joos Schoonjans met Adriaen Van Mello haar voogt alsnoch in goeden verstande wesende en dat na het overlijden van Gheeraerden Vanden Dorpe haar 1ste man en van Joos Schoonjans haar 2de man wil naer lantrecht van Apelteren ende Eychem als lancxt levende hueren vryen ende eyghenen wille doen mochte dat alle haere kinderen bij 1st en 2de man te wetene :

- Adriaen , Gillis , Johanna , Catherine , Margriete , Anna Vanden Dorpe
- Colyn , Lysbeth en Pierijne Schoonjans

gelyckelyck paerten ende deelen omme naermaels twisten en processen die tusschen haere kinderen mochten rysen te schuwen


ARMMEESTERS van APPELTERRE in 1559

Schepenbrief van 11 Maart 1559

Heere Meester Willem van goux heere van lande van Wedergrate , Meerbeke en Gaiges ,


GOVAERT VAN SNICK en PIETER WASTEELS armmeesters van Apelteren dwelcke samen machtich gemaect ende in huer stede gestelt , maken machtich en stellen in huere stede


Een ganse rits advocaten om de belangen van de Armen van Appelterre te behartigen !