SCHEPENBRIEVEN ANNO 1554  omtrent APPELTERRE


 

25.04.1554 : Transport van een rente door Jan Wasteels aan Joos De Waghemaker wonend te Ninove van 10 schellingen groot / 16de penning

Deze rente is ten laste van Christiaen De Catteneere volgens rentebrief van 14.06.1533

Wedergrate 349 folio 48


04.05.1554 : Machiel Lambrecht fs. Claes koopt van Machiel Lambrecht fs. Pieters :

1) een meers groot 1/2 dagwand genoemd " den Borremeersch " gelegen binnen de prochie van AP te Craninghen
- tegen dhoirs Claes Lambrecht
- langs Jan Vander Cleyen zijn stede
- met einde aan de Rijt

2) een maaimeers groot 40 roeden in den Dammeersch
- dhoirs Claes Lambrecht
- cloostergoet van Ninove
- met einde aan de Rijt

belast aan de H. Geest van AP met een vat en een veertel cooren zonder meer

De koper belooft te betalen de verkoper een rente van 3 pond parisis sjaers / 16de penning / beseth op de voorste partijen

Wedergrate 349 folio 47 verso


15.05.1554 : Gheertruyt Bonjours dochter van wijlen Jacop Bonjours verkoopt aan Elisabeth Vanden Haute :

haar deel en part in 1/4de van een stede groot 32,50 roeden te Eychem haar verstorven van wijlen de vorige Jacop Bonjours voor 4 pond 10 schellingen groot

Present : Jacop Van Callenberghe meier , Niclaes Stercke en Christiaen Maes schepenen

Wedergrate nr. 349 folio 50


16.05.1554 : Jan Voorloop x Johanna sVoghels verkopen aan Matheus De Pester x Lysbette Van Gansbeke :

een rente van 3 vlaemse schilden tegen 12 stuivers / schild gerekent , en dit aan de 16de penning

Beseth op :

1) een stedeken groot 3 lijnen
- tegen Barbele sKeysers haar stede
- andere zijde tegen Steven Vanden Doorent zijn stede
- met einde aan sheeren strate

van welke stede de debiteur de helft heeft gekocht jegens Jan Jours x Lysbette Voorloops

2) een stuk schoofland gelegen in Zandbergen

Wedergrate nr. 349 folio 49


16.05.1554 : Jan Jours x Elisabeth Voorloops filia Gheeraerts verkopen aan Jan Voorloop zijn zwager :

de helft van deen behuijsde stede in AP in de Craeyenbroeck
- Barbele sKeysers stede
- Steven Vanden Doorent stede
- inde sheeren strate

Wedergrate nr. 349 folio 49 verso


-- /06.1554 : Lieven Liefgetal heeft vercocht aen Heer Jan presbyter ende Henderick Liefgetal syne kinderen de volgende partyen gelegen in Apelteren ende Eychem :

1°) hofstede groot 1 dw.
- teghen strate
- Eychemvelt
- inde St. Jansgoet

2°) 1,5 dw. hoplochtinck
- Eychemvelt
- dhoirs Joos Scuelens
- dhoirs Gheeraert Vanden Dorpe

3°) een stede behuyst groot 1/2 bunder
- sheeren strate
- teghen den Bertbroeck
- Joos Schoonjans erve

4°)  3 dw. lant op den Hoelputte
- Cornelis Van Branteghem erve
- een inde mijne heere van Voorde erve
- ander inde den Lantbrouck

5°) 1/2 bunder op selve velt
- tgoet van Angereel
- tgoet van Sint Janshuys in Gent
- inde den Lupendal

6°) 2,5 dagwand land op selve velt
- de heer van Voorde
- Rase Vanden Ossene erve

7°) 3 dagwand meers
- een inde de Rijt
- ander inde den corten dam
- een zijde aan Rase Vanden Ossene

8°) 3 dagwand land op den Bertbroeck
- de H. Geest van Ninove
- de H. Geest van Eychem
- den Lantbroeck

9°) een meers geheeten " de Zwanenmeersch " groot 1 bunder
- clooster Beaupre
- inde de strate
- ander inde aan de Rijt

10°) 118 roeden land op het Damvelt
- Cornelis Van Brantegem erve
- dhoirs Heer Peeter Bonjours erve

11°) 1/2 dagwand land op de Wilder
- Gillis Wasteels
- dhoirs Heer Peeter Bonjours
- dhoirs Jan Vanden Wijngaerden

12°) 60 roeden land op de Wilder
- dhoirs Jan Vanden Wijngaerden
- dhoirs Gheeraert Vanden Dorpe

13°) 1/2 bunder meers genaempt " den Verloren Cost "
- tegen den Bertbroeck
- een sijde en inde het Sint Jansgoet van Gent

14°) 36 roeden meers genoemd de Wautershove
- tegen de Rijt
- de Armenmeersch van Apelteren

15°) 150 roeden hoplochtinck
- boven en beneden aan de strate
- teghen dhoirs Hendrick Vanden Dorpe

16°) een stede groot 1/2 dagwand gelegen tegen het kerckhof van Eychem
- dhoirs Jan Vanden Bockhaute

17°) 1 dagwand land op de Hoochcauter
- 2 zijden Sint Jansgoet in Eychem
- Jans Pesters erve

18°) 1 dagwand land op selve velt
- Peeter Vande Male erve
- Jan Nijs erve
- tegen en aan Jan De Pester erve

19°) een meers groot 136 roeden geheeten " de Peerdenmeersch "
- de Rijt
- de strate
- met einde hoirs Joos Scuelens

20°) 36 roeden hoplochtinck liggende aan de voorste comparanten hun erve en aan de strate

21°) 25 roeden meers in den Apelterenmeersch
- aan de Dendere
- Gillis De Crul erve
- met einde Jan Van Branteghem erve

De 2 zonen beloven te betalen aan Lieven Liefgetal x Katheline Leebeecke een rente van 10 pond groot sjaars hun leven lang en na het overlijden van één van hun ouders aan de overlevende 5 pond groot

Wedergrate nr. 349 folio 55


26.11.1554 : Jeronimus Hauwe filius Petrus en Gheeraert Zeghers als zijn voogd erkent een rente aan Race Vande Velde van 6 pond parisis / 16de penning / beseth op :

1) een stuk land in Ap gelegen achter de stede van Gillis Van Muylem
- zuyt dhoirs Gillis Wasteels
- oost de heerlijkheid van Santberghe
- west en noort Adriaen Van Compostella zijn erve

2) een stuk land op de Veynsberch
- zuyt derve van clooster Ninove
- west Joos Vanden Eeckhaute
- noort Jan Wasteels

3) een stuk land " opt velt buyten sdorps "
- zuydt cloostergoet van Ninove
- oost dhoirs van ? De Mol
- noort Jenijn Van Montaignies

4) een stuk land
- met de oostzijde aan de Hoelstrate opt Meulenvelt
- zuyt cloostergoet van Ninove
- noordt Gillis Wasteels

Wedergrate nr. 349 folio 69