SCHEPENBRIEVEN VAN APPELTERRE ANNO 1553


  
01.03.1553 : Dierick Van Compostella koopt van zijn broeder Adriaen Van Compostella :

een meers groot 1/2 bunder gelegen in AP op de Dendermeersch
- Gillis De Crul
- ander zijde tgoet van Anghereel
- met einde lancx de Dender

Wedergrate nr. 349 folio 45
 


 

27.03.1553 : Reynier Papejans en Gillis De Cooman x Elisabeth Papejans verkopen aan Pieter Papejans fs. Matheus :

een stede te Apelteren
- een zijde sheeren strate
- een zijde Pieter Jooris en Gillis De Crul

Wedergrate nr. 349 folio 43 verso

 


29.03.1553 : Jan Van Branteghem wonend te Voorde verkoopt aan Lauwereys Beeckman wonend te Ninove een erfelijke losrente van 2,5 pond groot sjaars , te lossen door de verkoper voor 40 pond groot

( redactie : de verkoper is in feite de schuldenaar, de koper is de renteheffer )

Beseth door Jan Van Branteghem op diverse partijen gelegen in Appelterre :

1) een stede bij de kercke van AP groot 1/2 bunder
- lancx de stede van Rase Vanden Ossene

2) een bunder meersch geheeten " de Crogne "
- de goeden van de heere van Voorde

3) 1/2 bunder meers geheeten de Plantbroeck
- commende aen den Parrevivere toebehorende Cornelis Van Branteghem

4) 1/2 bunder meers
- eender sijde de Duyst
- Gillis Wasteels erve
- met eijnde aen sheeren strate

5) 1,5 dw. meers geheeten " den Bontmeersch "
- aen de Duyst

6) 1 dw. meers commende aen voorscreven meersch
- aen de goeden van de heere van Voorde

7) 123 roeden - - onleesbaar - - commende aen de Rijt

Wedergrate nr. 349 folio 6
 


25.04.1553 : Adriaen Wasteels verkoopt aan Jan Wasteels zijn broeder :

 

1 dagwand land op de Veinsberch
- een zijde Gillis De Crul
- ander zijde dhoirs Pieter Van Mello

Wedergrate 349 folio 48

 18.10.1553 : Lieven Liefgetal koopt van Pieter Appelman x Juffr. Margriete Juliens filia Reyniers :


een meers groot 3 dagwand
- een zijde Rase Vanden Ossene
- langs den Dam
- met einde op de Rijt
- ander einde op de " corten dam "

belast met capittelrente en met 2 cappoenen aan Gillis Van Aultre  ( lees : Gillis Van Outer )

Wedergrate nr. 349 folio 39

 


20.10.1553 : Rase Vanden Ossene koopt van Cornelis Joris :

 

zijn camme ( lees : brouwerij ) met den grond metten erfve lopende aen den Wijngaert
- voorts van de stekelhaeghe naer den popelier
- tot aen de beke

en de koper moet " de brugghe maken metter strate "

De verkoper stelt als onderpand zijn behuysde stede gelegen in de voorste camme

Wedergrate nr. 349 folio 43

 07.12.1553 : Gillis Wasteels inwoner van Appelterre koopt van Philips Jooris fs. Pieters x Lievijne Van Branteghem filia Mertens :

de volgende partijen allen gelegen in " Apelteere "

1) 316 roeden land op de Wilder geheeten " de Meereminnensberch "
- weduwe Jan Wasteels
- ander zijde het corduamers goet

- een einde sheeren strate
- ander einde Joos Schoonjans en dhoirs Adriaen Van Mello

2) de helft van 225 roeden land op de Luypendael
- met een zijde " aen den voetwech loopende van Apelteere naer Aspelaere "
- ander zijde jegens corduamers goet
- met einde aan Claes De Moor erve

3) de helft van 177 roeden land op dezelfde Luypendael
- een eindePieter De Praet erve
- een zijde Claes De Moor erve
- ander zijde Cornelis Wasteels erve

4) de helft van een stuck lant op de Wilder geheeten " Groote Stuck " en is 920 roeden
- het goet van Angereel
- dhoirs Gillis Wasteels erve
- inde het Eychemvelt


5) de helft van 124 roeden land op de Wilder
- dhoirs Pieter Wijngaerts
- dhoirs Gillis Wasteels
- een inde Lieven Liefgetal zijn erve
- ander inde het goet van Angereel

6) 160 roeden land op de Wilder
- Claes De Moor erve
- een inde tgoet van Angereel
- ander inde dhoirs Christoffel De Pester

7) item de helft van 1 dw. op de Wilder ter Elst
- een zijde Lieven Vanden Brempt erve
- ander zijde de Heilige Geest van Appelterre
- met einde aan sheeren strate

8) de helft van 60 roeden land op dezelfde Wilder ter Elst
- deen zijde Pieter De Vlaeminck en Jan Walckiers
- inde jegens het Mottincxgoet

- scoopers erve

9) de helft van 153 roeden op den Hoelputte
- een zijde Joos Schoonjans erve
- 2 zijden de heer van Voorde zijn erve

10) de helft van 62 roeden op dezelfde Hoelputte
- tgoet van Anghereel
- de heer van Voorde
- met einde aan capittelgoet van Nijvel

11) de helft van 103 roeden land op zelve velt
- kerckegoet van Apelteren
- met 2 einden tegen de heer van Voorde

12) de helft van 105 roeden land op de Lupendael
- Claes De Moor
- de Heilige Gheest van Apelteeren
- de voetwech van Apelteere naer Aspelaere

13) de helft van 54 roeden land op de Wilder
- dhoirs Rogier De Moor erve
- ander zijde Jan Coussins fs. Adriaens erve
- met einde Pieter Wijngaerts zijn stede

14) de helft van 386 roeden meers geheeten " de Stadt "
- Claes De Moor
- Rase Vanden Ossene
- met einde sheeren strate

Wedergrate nr. 349 folio 42 verso en folio 43