SCHEPENBRIEVEN VAN APPELTERRE ANNO 1552


  
geen datum : bevindt zich tussen de schepenbrieven van 1552 , in deze aktes ontbreekt de grootte van de partijen

 

Pieter Vander Haegen x Josine Wasteels verkopen aan Claes De Moor de volgende partijen gelegen in AP :

1) een stuck lanf , geen locatie vermeld
- Gillis Van Muylem erve
- tegen de Veijnsberch

2) een stuk land op de Wilder
- coopers erve
- Rogier De Moor erve
- met einde aan sheeren strate

3) een stuk land op de Wilder
- Gillis Wasteels
- Claes Wijngaerts

- met einde jegens de weduwe Lieven De Coster

4) een stuk land op de Wilder
- Pieter Wasteels
- dinde Gillis Wasteels zijn erve

5) een stuk land op Deyghen
- een zijde de Wilder
- ander zijde Adriaen Zaechman
- met einde aan de heer van Voorde

6) een stuk land op de Lupendael

- Cornelis Van Branteghem
- de weduwe Scollaert haar erve
- een einde Jan Van Branteghem

7) een stuk land op het Meulenvelt aan het cautergat
- langs den dreve
- de weduwe Jooris Van Snick


8) een stuk land op de Hoochcauter
- een zijde Lieven Liefgetal
- een einde Jan Nijs

Wedergrate nr. 349 folio 52 verso

 


21.02.1552 : Cornelis en Rogier De Crul kopen van Franchois Vander Schueren en Race Vanden Doorent :

45 roeden land in Appelterre
- cloostergoet van . .
- Stoffels sGroove erve
- met eijnde tegen den breeden wech

( deze folio is licht beschadigd )
 

Wedergrate nr. 349 folio 4
 


09.03.1552 : Hendrik Vanden Bouchaute koopt van Gillis Vanden Dorpe :

1) zijn portie in 3 lijnen land in AP op de Hoochcauter
- Jan sPesters erve
- weduwe Pieter Scollaert erve

2) de 2/3de van 1 dw. land in deselve erve
- weduwe Pieter Scollaert erve
- Jan Wasteels erve

Wedergrate nr. 349 folio 4

 


18.03.1552 : Cornelis Jooris koopt een rente ( lees : erkent een rente ) van 24 stuivers sjaars aan Joos Sculens / 16de penninck / beseth op :

op sijn behuysde stede in Apelteren
- Cornelis Steven zijn stede
- sheeren strate

Wedergrate nr. 349 folio 26 verso
 


30.03.1552 : Pieter Jooris fs. Jans koopt van zijn zuster Marie Jooris

een stede behuyst in AP
- aen dMattestraetken
- Adriaen Papejans stede

belast met 3 schilden sjaers aen Heer Pieter Bonjours prochiaen van deselve prochie

Wedergrate nr. 349 folio 9

 


04.12.1552 : voor de schepenen der stede van Aelst :

 

Gillis de Migrode als procuratie hebbende van Joncvrouwe Josine Stommelins fa. Philips begijntje in den begijnhove deser stadt geassisteert met Heer Jan sDonckers prochiaen van den selve begijnhove gekoren als vooght dat zij " uyt zonderlinghe jonste " tot Jonckheer Jan Savary ( ? ) fs. Nicolaes haren neve ende Joncvrouwe Joesyne van Mortaigne zijn zuster van de moederlijke zijde en dit voor de goede diensten door haren neve gedaen en heeft gegeven al de gronden die het begijntje toekomen van wijlen haar vader Philips Stommelins ,

en welke gelegen zijn in het land van Aelst

en dit hier genoteerd wegens goeden gelegen in Appelterre en Eychem

Present : Jan Coesins in de absentie van de meier , Lauwereys Bogaert en Jan Vanden Male schepenen