SCHEPENBRIEVEN VAN APPELTERRE ANNO 1550anno 1550 : Jan Jooris erkent een schuld aan Gheeraert Vanden Dorpe  :

schuld van 21 guldens 11 stuivers en 1 oort over de coop van 25 tonnen bier gerekent aan 17 stuivers en 1 oort / de tonne

 


 

 

24.09.1550 : Heer Jan De Pot priester en kapelaan van Outer transporteert een rente in handen van Elisabeth Vanden Haute fa. Adriaens van 20 schellingen groot sjaers /

deze rente is ten laste van Joos Vanden Eeckhaute x Joorinne Van Oultre en bezet op goeden in AP volgens de schepenbrief van jaar 08.12.1544

Wedergrate 352 , folio 56

 


28.10.1550 : Bartholomeus Vander Biest , Gillis en Jan Vander Biest , Jan S. ( onleesbaar ) x Johanna Vander Biest over hem selven en over dhoirs van Adriaen S. ( onleesbaar , dezelfde achternaam ) in zijnen tyt in huwelyck gehadt hebbende Elisabeth Vander Biest verkopen aan Elisabeth Vanden Haute weduwe wijlen Willem Vander Eecken :

1/2 bunder land in AP op de Hoelputte
- de Scilt
- aan heer Pr. Bonjours erve
- mr. Jacop De Blasere erfve dat men heet " het hof van Anghereel "
- deen inde de Wilder
- dander inde den wech aent capittelgoet van Nivelle

Jan S. en Adriaen S. zijn te lezen als Jan Scaucht en Adriaen Scaucht doch het blijft gokken , red.
 


 

18.11.1550 : Louys Hueleblock fs. Jacops verkoopt aan Elisabeth Vanden Haute weduwe wijlen Willem Vander Eecken :

133 roeden land in Eychem op het Eychemvelt
- cuerengoet Eychem " daer twee palen tusschen staen "
- het goet van Anghereel nu toebehorende Meester Jacop De Blasere Raedt ordinaire in Vlaenderen
- het hooryegoet van Gheeraert Vanden Dorpe
- zuyt het Damvelt
- noort sheeren strate

en is belast met 7 schellingen parisis aen de prochiaen en de capelaen

en te weten dat bij het overlijden van Elisabeth dit stuk land zal gaan naar haar beide dochters te weten Josyne Vander Eecken dochter van wijlen Willem Vander Eecken en naar Johanneken Bonjours gelegitimeerde dochter van Heer Peeter Bonjours

Wedergrate 352 folio 55         ( de eerste folio is genummerd als 55 )