SCHEPENBRIEVEN VAN APPELTERRE ANNO 1549


  

01.01.1549 : Joos Vander Cleyen x Josyne erkennen rente aan Elisabeth Vanden Haute fa. Adriaens weduwe van Willem Vander Eecken van 6 pont parisis / 16de penninck / en beseth  :

op de helft van een stede te Apelteren in de Nederstrate comende van wijlen Gillis de Montegnis en Elisabeth Vander Biest
- met oostzijde aan Nyclaes en Rogier sMoors erve
- beneden aan de Rijt
- boven aan sheren strate
 

en deze helft is belast met capittelrente , met rente aan clooster van Beaupre van 3/4 cappoens , met 9 penningen parisis aan de prochiaen van AP

Wedergrate nr. 352 folio 57

 


20.02.1549 : Jan Vander Cleijen fs. Joos erkent een rente aan Simon Vander Eecken x Josyne Penninckx van 11 pond parisis / 16de penning / beseth op :

 

1) een onbehuisde stede te Craningen groot omtrent 1 dagwand
- een zijde dhoors Andries Vander Eecken
- een einde clooster van Ninove
- ander einde de strate

Welke stede de comparant ( ttz. de schuldenaar ) gekocht had jegens de voorste Simon

2) op zijn huis , stede en camme groot 1/2 dagwand
- een zijde dhoirs Michiel De Meyer
- ander zijde aan den Borrewech
- beneden op de Rijt
- boven op de strate

3) 3 lijnen meers
- aan Cornelis Wasteels zijn meers

- aan het goet van Angereel

en alles samen belast met 20 schellingen sjaars aan " voorcommers " en met capittelrente aan het clooster van Nivelle

Marge : deze rente is gelost door Pieter Bogaert mulder aan Paesschier Vande Maele in huwelijk gehad hebbende Wauwere Van Branteghem

Wedergrate nr. 352 folio 31 verso

 


20.02.1549 : Jan Vander Cleijen fs. Joos koopt van Simon Vander Eecken x Josyne Pennincx :
 

een onbehuisde stede te Craningen groot omtrent 1 dagwand
- een zijde dhoors Andries Vander Eecken
- een einde clooster van Ninove
- ander einde de strate

belast met 10 schellingen parisis en een hinne
 

Wedergrate nr. 352 folio 32 verso


 

 

folio 35 : Adriaen , Jan , Lieven en Margriete Matten en Pieter Vanden Broucke x Jenneken Matten en Augustijn Vreysers x Gheertruyt Matten , alle kinderen van wijlen Claes Matten die hij hadde van Lysbeth Coesins syn huysvrouwe :

teghen Heer Pieteren Bonjours parochiepape van Apelteren over sekeren meersch groot 1/2 dw. in Apelteren als hun heesschers is competerende by successie van huerlieder moedere

 

Present : Jan De Vroede meier , Roelandt Vander Poorten , Arent Vander Borcht en Cornelis Galmaert scepenen

 17.07.1549 : Maria Jooris fa. Jans verkoopt een rente aan Elisabeth Vanden Haute weduwe Willem Vander Eecken :

een rente van 36 stuivers sjaers  elcken stuiver gerekent op 2 grooten / 16de penninck / beseth op :

een stede te AP in de Nattestraete
- 2 sijden tegen hooryen erfve van Adriaen Papejans
- boven aen sheeren strate
- beneden aen Gillis sCruls erfve


Wedergrate 352 folio 55 verso19.09.1549 : Maria Jooris fa. Jans verkoopt een rente van 12 schellingen parisis / 16de penninck / aan Elisabeth Vanden Haute weduwe wijlen Willem Vander Eecken

bezet op haar stede in AP , geen locatie vermeld  ( vermoedelijk zie supra , red. )

Wedergrate 352 folio 56