SCHEPENBRIEVEN VAN APPELTERRE ANNO 1548


  

01.01.1548 : Joos Vanden Eeckhaute erkent een rente aan Elisabeth Vanden Haute fa. Adriaens van 12 stuivers sjaers / 16de penninck / en bezet op :

 

1) zijn stede in AP groot 1,5 dw.
- aan de Capelrijestede
- aan de stede van Jan Vander Meulen ( ? , slecht leesbaar )
- beneden aan de beek
- boven aan strate

2) 1/2 dw. lant op de Veisberch
- clooster van Nivele ( Nijvel , red. )
- Gheraert Zeghers zijn erve

 


14.01.1548 : Jan Jooris de oude en zijn zoon Pieter Jooris vervangende Jan Jooris zoon van de voorste Jan en Pieter De Vroede verkopen aan Jan Walckiers :

1/2 dagwand land in AP op het Meulenvelt
- een zijde Gillis Wasteels
- ander zijde geen locatie

Wedergrate nr. 352 folio 25 verso

 


14.01.1548 : Pieter Wijgaert erkent een rente aan Cornelis Van Branteghem van 12 stuivers sjaars / 16de penning / beseth op :

zijn huis en stede in AP
- een zijde en einde Gillis Wasteels erve
- ander zijde sheeren strate

Wedergrate nr. 352 folio 26

 13.03.1548 : Pieter Vanden Noortgate verkoopt aan Pieter Vanden Doorent x Lysbeth sWitten :

1/6de deel van een stede gelegen te Appelterre groot int geheel 1/2 dagwand
- een zijde sheeren strate
- ander zijde Gillis Wasteels en de heer van Voorde

In welke partije de koper ten tijde van zijn 1ste huisvrouw nog een ander 1/6de deel verkregen heeft in het jaar 1543 jegens Gheert Vanden Herweghe ( ? ) x Kathelijne Daneels ( ? )

( redactie : deze 2 laatste familienamen zijn slecht te interpreteren door het gebruik van afkortingen )

Wedergrate nr. 349 folio 61
 26.04.1548 : Gillis Van Keymeulen erkent een rente aan Gillis Van Outer van 15 schellingen parisis / 16de penning / beseth op :

een stede te AP groot 55 roeden
- tegen de stede van de comparant waar hij woont
- met einde tegen sheeren strate

is belast met 15 schellingen voorkommers aan het gasthuis van Geraardsbergen

Present : Niclaes Stercke , Galmaert en Stercke

Wedergrate nr. 350 folio 11